Hopp til hovedinnholdet

SN – Dei sameinte nasjonane

FN

SN er ei samanslutning av over 190 av verdas land. Men korleis oppstod organisasjonen, og kva gjer han?

Offentleg og kvalitetssikra
FN

Folkeforbundet, som vart oppretta i 1919, var forgjengaren til SN. Etter andre verdskrig var det behov for ein ny og sterkare organisasjon som kunne føre nasjonane saman. I juni 1945 møttest representantar for 51 nasjonar og skreiv under på Dei sameinte nasjonane si pakt, som tok til å gjelde 24. oktober same år. SN slik vi kjenner det i dag var etablert.

24. oktober kvart år blir SN-dagen markert, les om dagen her.

SNs mål

Alle medlemsland i SN er representerte i generalforsamlinga. For å få gjennom noko i generalforsamlinga krevst det to tredelar fleirtal.

For å få eit meir handlekraftig organ, for eksempel for raskt å kunne sette inn fredstryggande operasjonar, vart Tryggingsrådet oppretta. Det er samansett av fem faste medlemmer og ti andre plassar som går på rundgang. Dei fem faste medlemslanda er Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike og USA, og dei har også vetorett – det vil seie at dei kan stoppe vedtak eller forslag.

SN har alltid hatt som mål å bevare fred og styrke respekten for menneskerettane. FNs menneskerettighetsrådFNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)FNs barnefond (UNICEF) og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er døme på organ som jobbar for å oppnå dette.

Les meir om dei ulike SN-organisasjonane her.

Vil du vite meir, kan du gå inn på sidene til FN-sambandet i Noreg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Berhane
1
14.04.2018 20:10:28
Hva står FN for???
MLG_420 Blaze It !!!!!!!
0
10.01.2018 14:05:59
FN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lillegull
0
14.12.2016 08:49:25
Jeg spør og spør meg hvorfor FN ikke gjør nok til å hjelpe syriske folk, spesielt i Alepo. Hvordan kan FN lukke øyene til den grusom massakren som foregår der. Det er en skam og våres tid store katastrofe. Ble ikke FN laget for å bringe land og folk. sammen. ? For å skape fred? Kan vi tro ellers forsvare FN eksistens? Jeg oppfører alle menneskene å tenke seg hvilken fremtid venter på oss når FN tillater som skjer. I allerede over fem år ingenting har blitt gjort ? Min jule ønske er at det for en gang skyld tar FN grep over denne umenneskelige og grusom realitet tar slutt.
Ida
7
24.10.2010 14:05:29
Haha, den quizen der var kanskje det dummeste jeg noen gang har sett xD

Spørsmål og svar

Hvorfor er det så mye krig i verden?
Hei Det siste du skriver der er veldig enkelt formulert, men også veldig godt formulert: "jeg har mange venner med forsjellig bakgrunn og meninger, ...