Hopp til hovedinnholdet

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Bryggene i Trondheim (Colourbox.com)
LOKALVALG: Hvert fjerde år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Bildet er fra Trondheim.

I Norge er det lokalvalg hvert fjerde år. I lokalvalget i 2019 er valgdagen 9. september. Du som er over 18 år, eller som blir 18 i år, kan stemme.

Offentlig og kvalitetssikret
Bryggene i Trondheim (Colourbox.com)
LOKALVALG: Hvert fjerde år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Bildet er fra Trondheim.

I 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I lokalvalget velger vi representanter til både kommunestyret og til fylkestinget. Lokalvalget er altså to valg som gjennomføres samtidig.

 

Du kan påvirke det som betyr noe for deg

Kommunen og fylket har ansvar for oppgaver som påvirker hverdagen til barn og ungdom direkte. En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen er videregående skole. Det er også fylkeskommunen som har ansvar for skoleskyss og trafikksikkerhet. Kommunene har ansvar for blant annet grunnskole, barnevern og sosialhjelp. Når du stemmer i lokalvalget, er du med og påvirker hvordan disse oppgavene blir gjort der du bor.

 

Hvem kan stemme ved lokalvalget?

I Norge kan du stemme fra du er 18 år. Alle norske statsborgere som er 18 år, eller som blir 18 år det året det er valg, kan stemme. Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, har du stemmerett hvis du er folkeregistrert i Norge senest 30. juni i valgåret. Andre ikke-norske statsborgere kan stemme hvis de har vært bosatt i Norge de siste 3 årene før valgdagen.

 

Hvordan stemmer du ved lokalvalg?

Alle som har stemmerett, får tilsendt et valgkort i posten. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Valgkortet gir deg også informasjon om hvordan du stemmer. Du trenger ikke å ta med valgkortet når du skal stemme, men det går raskere hvis du har det med. Husk at du må ha med deg legitimasjon når du skal stemme. Les mer om valgkortet i denne artikkelen.

 

Du kan forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme før valgdagen hvis du vil det. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet, fra 10. august til og med 6. september 2019. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme ved utenriksstasjoner eller andre steder som er godkjent. Er du i utlandet, kan du forhåndsstemme fra 1. juli. Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Les mer om hvordan du forhåndsstemmer, i denne artikkelen.

 

Du kan stemme på valgdagen

På valgdagen 9. september (og 8. september i noen kommuner) stemmer du i den kommunen du er folkeregisteret i. Det er ofte den kommunen du bor i. Men hvis du har flyttet, kan det hende du fortsatt er registrert i den kommunen du flyttet fra. Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkortet også når du skal gå og stemme. Lurer du på hvordan du stemmer rent praktisk? Les mer om hvordan du stemmer, i denne artikkelen.

 

Hvem kan stille til valg?

Alle norske politiske partier kan stille til valg i kommuner og fylkeskommuner. Partiene må overholde fristen for å stille til valg, og det må være et visst antall navn på listen som partiet legger fram. Det går også an å stille til valg uavhengig av de politiske partiene. Dette krever et visst antall underskrifter. Dette er ganske vanlig ved lokalvalg. De som stiller til valg utenom et parti, kjemper ofte for en bestemt sak i lokalmiljøet.

 

valg.no finner du praktisk informasjon om valget og hvordan du stemmer. I artiklene på ung.no/valg finner du mer informasjon om valg og hvem du kan stemme på.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
04.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er kommunevalg?
Hei I artikkelen "Kommunestyre- og fylkestingvalg" her på ung.no kan du lese mer om dette - der tror vi det skal stå greit forklart ;-) Hilsen r...
Når er det valg i Norge?
Hei Vi har valg annethvert år her i Norge. 12. september 2011 har vi såkalt kommunstyre- og fylkestingvalg. Neste valg blir da i 2013, og da er det...
Hva er et kommunestyre?
Hei Kommunestyret er en kommunes høyeste styreorgan, og består av minst 11 og høyst 85 medlemmer i forhold til kommunens folketall, og velges i d...
Hvem bestemmer i en kommune?
Hei Hvert  4.år er det lokalvalg i Norge (Stortingsvalg er det også hvert 4. år, men det er to år etter lokalvalgene). I lokalvalget velger vi h...
Hva er et fylke?
Hei   Et fylke er et regionalt, geografisk område som er større enn kommunene, og som også har egen administrasjon (styring). På folkemunne br...
Jeg forstår meg ikke på politikk - kan dere forklare det med enkle ord?
Hei Du skriver i meldingen at du ikke forstår deg på politikk og at du gjerne vil ha det forklart med enkle ord. Du har om ulike temaer innenfor po...
Har ikke fått valgkort enda?
Hei, og takk for spørsmål! Valgkortet sendes ut i disse dager. Hvis du ikke har mottatt dette i god tid før valgdagen, ta kontakt med kommunen der...
Kommunestyret og hvordan man kan bli va
Hei, og takk for spørsmål! Representanter til kommunsetyret velges i lokalvalgene hvert fjerde år (siste valg var i høst, altså 2011). I artikke...
Hva er en valgfunksjonær?
Hei, og takk for spørsmål!   Valgfunksjonærene hjelper alle som skal stemme på valgdagen. De tar i mot legitimasjon og deler ut stemmesedler,...
Hvorfor har det vær en så stor nedgang for høyre i Sarpsborg?
Hei Vi har ingen oversikt over hvorfor de ulike partiene har endring i valgoppslutning. Jeg vil anbefale deg å søke det opp på nettet, lokalavisen...
Hvordan endrer man på stemmesetelen?
Hei I artikkelen under svaret finner du informasjon om hvordan du endrer stemmeseddelen. Endre rekkefølgen på kandidatene, ved å sette nummer v...
Skilnaden mellom kommune og fylkestingsvalg og stortinget?
Hei Ved Stortingsvalget stemmer man inn representanter til Stortinget, og det utnevnes en regjerning. I lokalvalget velger man derimot representanter...
Usikker på hva jeg skal stemme - Har dere noen tips?
Hei Vi i Ung.no kan ikke fortelle deg hvilket parti du kan stemme på, men jeg har noen tips til hvordan du kan få en bedre forståelse av hva parti...
Vil noen partier fjerne skatten på naturalytelser?
Hei Vi i ung.no kan dessverre ikke svare på detaljer rundt partienes ståsted i enkeltsaker. Dersom du er nysgjerrig på partienes politikk anbefale...
Se alle