Hopp til hovedinnholdet

Slik forhåndsstemmer du

Valgbod for stemming (foto: ung.no)
VALGBOD: Flere steder i landet blir det satt ut boder der man kan forhåndsstemme. Det er fint for de som ikke har anledning til å stemme på selve valgdagen.

Det er mulig å avlegge sin stemme i forkant av selve valgdagen. Her får du mer informasjon om hvordan du forhåndsstemmer.

Offentlig og kvalitetssikret
Valgbod for stemming (foto: ung.no)
VALGBOD: Flere steder i landet blir det satt ut boder der man kan forhåndsstemme. Det er fint for de som ikke har anledning til å stemme på selve valgdagen.

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme og informerer om dette.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Den ordinære forhåndsstemmingen starter 10. august og varer til siste fredag før selve valgdagen.

Lurer du på hvor valglokalene er, eller hva som er åpningstiden? På valglokaler.no finner du ditt valglokale, enten du skal forhåndsstemme eller stemme på selve valgdagen.

 

Tidlig stemmegivning

Om du ikke har mulighet til å stemme verken under den ordinære forhåndsstemmegivningen eller på valgdagen kan du stemme fra og med 1. juli. Fram til 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune

Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført.

Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert som bosatt i, vil du få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på.

Husk:

  • Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt.
  • Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger

Slik forhåndsstemmer du:

  • I valglokalet henvender du deg til valgfunksjonær som gir deg en stemmeseddelkonvolutt og som forklarer deg hvordan du skal gå frem for å stemme. Stemmer du utenfor egen kommune/eget fylke får du utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene.
  • Du går til valgavlukket, velger stemmeseddel/-sedler, gjør eventuelle endringer og legger deretter stemmeseddelen/-sedlene i stemmeseddelkonvolutten.
  • Gå til en valgfunksjonær, som legger stemmeseddelkonvolutten sammen med et valgkort ned i en omslagskonvolutt. Stemmegivningen legges så i valgurnen.

 

Ta med legitimasjon!

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid.

Dersom du bor i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
29.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg rakk ikke å stemme i hjemkommunen min
Hei, og takk for spørsmål! Du kan forhåndsstemme i den kommunen der du bor nå. Det går helt fint! :)   Sjekk kommunens nettsider for å finne...