Hopp til hovedinnholdet

Utenlandsadopsjon

To kvinner med et sovende barn på brystet (Foto: Colourbox.com)
ADOPSJON: Det skal alltid være fokus på barnets beste i adopsjonssøknader.

For å kunne adoptere et barn fra utlandet, må man være godkjent som adoptivsøker av norske myndigheter. Det er et viktig prinsipp at ingen skal tjene på å selge barn, og det skal være fokus på barnets beste.

Offentlig og kvalitetssikret
To kvinner med et sovende barn på brystet (Foto: Colourbox.com)
ADOPSJON: Det skal alltid være fokus på barnets beste i adopsjonssøknader.

For å kunne adoptere et barn fra utlandet, må man ha et gyldig forhåndssamtykke til adopsjon fra norske myndigheter (Bufetat).

Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. Det er tre slike i Norge: Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn. Man må ha en formidlingsbekreftelse fra én av organisasjonene før man kan starte prosessen med å adoptere.

 

Lik og ulik andre familier

Selv om det meste er likt når det gjelder å leve sammen med barn, enten de er egenfødt eller adoptert, skiller adoptivfamilien seg fra andre familier på den måten at adoptivbarnet kommer fra en annen kultur og som regel ser annerledes ut enn adoptivforeldrene.

Hvilke adoptivforeldre som får hvilket barn vet man vanligvis ikke på det tidspunktet man gir forhåndssamtykke til adopsjon. Myndighetene må, så langt det er mulig, sikre seg om at hver familie som godkjennes også har kapasitet til å ta godt hånd om barnet som kommer til Norge. Ved adopsjon av utenlandske barn kjenner man vanligvis ikke til barnet på forhånd. Retningslinjene for utenlandsadopsjon skal således ikke bare avspeile hva som kan være godt for ett barn, men hva som er godt for barn generelt.

 

De ulike stegene i adopsjonsprosessen (Foto: Bufdir.no)

LANG PROSESS: Denne illustrasjonen viser de ulike stegene i adopsjonsprosessen

Barnekonvensjonen

Norge har ratifisert en internasjonal konvensjon om adopsjon som er kjent som Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Konvensjonen bygger på de førende prinsippene i FNs barnekonvensjon. Et hovedformål med Haagkonvensjonen er å hindre kjøp og salg av barn. Som et ledd i dette, har konvensjonen en særskilt bestemmelse som setter forbud mot kontakt mellom adoptivsøkere og barnets biologiske foreldre før det er tatt stilling til om det aktuelle barnet har behov for nye foreldre gjennom adopsjon – og før adoptivsøker har fått forhåndssamtykke til å adoptere.

 

Lover

Internasjonal adopsjon reguleres av norske lover, opprinnelseslandets lover og internasjonale konvensjoner. Her kan du lese mer om de fire viktigste:

Adopsjonsloven

Barneloven

FNs barnekonvensjon

Haagkonvensjonen om adopsjon

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
15.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det mulig i adoptere et barn når man er enslig forelder?
Hei Man kan adoptere som enslig, forutsatt at også landet man ønsker å adoptere fra tar imot søknader fra enslige. Det viktigste ved adopsjon er ...
Hvor mye koster det å adoptere et barn?
Hei Gebyrene for utenlandsadopsjon er nå i underkant av kr 200 000. Du finner mer informasjon på www.adopsjonsforum.no , www.verdensbarn.no eller...
Hvor kan man finne ut om man er adoptert?
Hei Vi vet ikke ut fra spørsmålet ditt om du er adoptert fra et annet land eller om du har norske biologiske foreldre. Om de er norske, og om dine ...
Er det mulig å adoptere hvis man er alene far?
Hei I utgangspunktet må man være 25 år for å kunne adoptere. Etter norske regler kan både enslige og par søke om adopsjon. For enslige er imidl...
Kan man adoptere et barn som har vært på asyl og sendt hjem?
Hei Du spør om en fra Norge kan adoptere et barn som har vært asylsøker i Norge, men er sendt tilbake til sitt hjemland. Dette er ikke et spørsm...
Hvor gammel kan man være når mAn blir adoptert og Er Det mest vanlig og bli adoptert eller å være foster barn
Hei Det er ingen aldersgrense på barn som skal adopteres. Det er også mulig å bli adoptert som voksen. Vi har flere typer adopsjo, for eksempel a...
Hvorfor koster det så mye å adoptere?
Hei Det er adopsjonsorganisasjonene som beregner gebyrene basert på de utgiftene de har både i inn- og utland. Men de som adopterer får en økonom...
Er adoptert fra India, føler meg norsk.
Hei, og takk for spørsmålet Det er nok en del adopterte fra andre land som har det som deg, at de føler seg norske og stort sett ikke tenker så m...
Om jeg adopterer et barn , er det da mulig å adoptere et barn uten hiv og aids ?
Hei Du har en drøm om å adoptere et barn, gjerne en liten baby fra Sør-Afrika. Etter norsk lov kan en ikke få adopsjonsbevilling før en er minst...
Lurer på om et norskt barn kan bli adoptert til en amerikansk familie?
Hei   Norske barn som trenger nye foreldre vil i de aller fleste tilfellene bli adoptert i Norge. Fordi vi greier å finne foreldre til barna her i l...
Kan det jeg strever med ha noe med de opplevelsene jeg har vært gjennom?
Hei Takk for at du skriver til oss.  Jeg synes det er vondt å høre om de opplevelsene du skriver om til oss. Du skriver at du har fått svært ma...
J og familien min vil adoptere fetteren min fra Marokko. Mammaen hans er fattig
Hei Det er veldig fint tenkt av deg at du ønsker å hjelpe og å ta vare på fetteren din. Men det blir nok vanskelig å adoptere ham til Norge og d...
Hva vet mamma og pappa mer om mine biologiske foreldre?
Hei Når du har fylt 18 år kan du selv skrive til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og be om innsyn i saken din. Du finner informasjo...
Jeg er adoptert. Har jeg rett til informasjon om biologiske foreldre før jeg er 18?
Hei Vi anbefaler alle adopterte å snakke med foreldrene sine om adopsjonen. Det er fordi det ofte vil være best å få informasjonen om sin histori...
Jeg ønsker å finne mine biologiske besteforeldre.
Hei Adopsjonsloven som gjelder nå gir ikke andre enn den adopterte selv rett til innsyn i adopsjonssaken. En ny adopsjonslov som trer i kraft til ne...
Jeg er adoptert, hvordan kan jeg finne ut hvem de biologiske foreldrene mine er? 
Hei Det er riktig at alle adopterte etter at de har fylt 18 år kan be om å få innsyn i adopsjonssaken sin.  For å få innsyn i dine adopsjonsdo...
Kan man adoptere et barn fra Japan, og være aleneforelder? 
Hei Man kan søke om å adoptere som enslig, men Norge har ikke noe adopsjonssamarbeid med Japan, slik at man kan ikke adoptere derfra. Hilsen ado...
Hvordan man kan være fosteforeldre og kan man være alene far å adopsjon?
Hei Det er mulig for enslige både å adoptere og å bli fosterforelder. Men muligheten for adopsjon er i dag i praksis liten fordi det er få land s...
Hvordan kan man finne ut av sine biologiske foreldrer hvis ingen vet?
Hei Det er naturlig at du som adoptert stiller spørsmål om din bakgrunn. Mulighetene til å finne ut mer varierer fra land til land og vil også v...
Se alle