Hopp til hovedinnholdet

Sommarjobb i Norden?

www.nordjobb.org

Mellom 18 og 28 år? Lyst på eit utanlandsopphald? Treng du pengar? Søk sommarjobb i eit anna nordisk land.

Offentleg og kvalitetssikra
www.nordjobb.org

Nordjobb hjelper deg med å skaffe sommarjobb og bustad i Sverige og Danmark, men også på Færøyene, Grønland, Island og Finland. Du må vere mellom 18 og 30 år, og du får hjelp til alt frå søknad til tilsetting.

I tillegg bidrar Nordjobb med å finne ein bustad du kan leige i nærleiken av der du skal arbeide. Du har også mogelegheit til å få råd og hjelp undervegs om opphaldet ikkje blir slik du hadde tenkt. Reise og leige av bustad betaler du sjølv.

Mange typar arbeid

Nordjobb har eit mangesidig jobbtilbod. Du kan finne jobbar innan hotell- og restaurantnæringa og heimesjukepleien. På Island har du gode mogelegheiter som jordbruksarbeidar eller postbod. Finland har ettertrakta praksisplassar for lækjar-, tannlækjar- og sjukepleiestudentar. Det same gjeld Åland og Sverige. I tillegg finst det ei rekke mogelegheiter innan lager, logistikk, callsenter og andre bransjar der kompetansekrava ikkje er så høge.

Nordjobb krev ingen tidligare jobberfaring eller bestemt utdanning, men det kan vere ein føremon. Det er uansett arbeidsgivaren som bestemmer kven han vil tilsette.

 

Spanande kulturtilbod samstundes som du jobbar

Under opphaldet i vertslandet får du mogelegheit til å ta del i eit kultur- og fritidsprogram. Aktivitetane og arrangementa er varierte. Om det er bad i islandske kjelder, sveitting i finske røykbadstuer eller språkkurs på ettermiddagane, er hovudmålet med kultur- og fritidsprogrammet at Nordjobbarane blir kjende både med vertslandet og med kvarandre.

Ei viktig erfaring

Veronica var ei av dei som fekk jobb gjennom Nordjobb. Ho var deler av sommaren på den minste av dei 18 øyene til Færøyene, Mykines. Hun arbeidde i det som er det kombinerte hotellet, butikken, kafeen og restauranten på øya, Kristianshus.

- Eg var i utgangspunktet nokså skeptisk til å jobbe på Mykines, men no er eg berre glad det var der eg hamna, seier Veronica.

På spørsmål om kvifor hun søkte seg til Færøyene framfor pulserande byar som København, Stockholm og Helsinki, kjem svaret kjapt.

- Det var først og fremst eventyret, det å reise ut til ein stad ingen veit så mykje om, som var forlokkande.

Veronica fortel at den kanskje aller største drivkrafta er at det å ha jobba i eit anna land ser veldig bra ut på CVen.

- Eg har veldig lyst til å bli studierettleiar, og då ser det unekteleg bra ut å ha vore utanlands og opplevd litt forskjellig, seier ho lurt.

Meir informasjon om Nordjobb finn du på www.nordjobb.org.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
20.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva kan jeg gjøre etter VGS?
Hei og takk for spørsmål! Enig med deg, hvis man etter VGS ikke skal begynne rett på høyere utdanning, ser det bra ut for CVen at man har brukt ...
Om jeg som norsk statsborger kan jobbe i Sverige
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Du kan jobbe i Sverige dersom du finner en jobb. Ta kontakt med Skatteverket for å forhøre deg om de har en typ...
Mamma maser konstant om at jeg må få meg en jobb.
Hei! Jeg forstår dilemmaet ditt. Jeg vet jo ikke hva som er grunnen til at din mor mener at du bør jobbe; om det er for å spe på økonomien, o...
Hvordan får man sommerjobb på fiskerbåt?
Hei og takk for spørsmål!   Høres ut som du har planene klare ift. videregående skole - spennende! Det er også gøy å få seg en sommerjobb s...
Sommerjobb eller "internship"!
Hei, og takk for spørsmål! Så flott at du vil jobbe i sommerferien! Dette vil gi både gode opplevelser, kunnskap og nyttige erfaringer du kan fø...
Svensk tjej, är 15 år, och jag vill sommarjobba i Norge
Hei, og takk for spørsmålet ditt!    Det er mulig å skaffe seg sommerjobb i Norge  men i og med at du er 15 år er det viktig at du snakker...
Lurer på om det er mulig å søke sommerjobb i danmark
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Nordiske borgere kan fritt søke jobber i et annet nordisk land. Men det kan jo være litt vanskelig å skaffe se...
Finnes det noen rensekrem mot hudormer?
Hei! 1. Tøs brukes om en litt løsaktig jente. "horete" er nok et ord som ligger tett opptil. 2. Når man ønsker å få en sommerjobb, så er...
Hvordan kan jeg finne sommerjobb der jeg bor?
Hei Tusen takk for spørsmål - og beklager at vi svarer sent! Det er jo kjempefint at du har lyst på en sommerjobb, men litt synd å høre at det ...
Lurer på hvor jeg kan finne sommerjobb? Hvilke jobber kan jeg søke på?
Hei! 13 år Når du har fylt 13, kan du ta lett arbeid med for eksempel budtjeneste (f eks avisbud), rydde- og pakkearbeid eller arbeid med tørrf...
Se alle