Hopp til hovedinnholdet

Rettigheter på sommerjobben

Klippe gress (colourbox.com)
SOMMERJOBB: Sett deg inn i hvilke rettigheter du har. Får du problemer kan du kontakte og få hjelp av LOs sommerpatrulje.

Pass på dine rettigheter! Får du problemer er det godt å vite at du kan kontakte og få hjelp av LOs sommerpatrulje på telefon, e-post eller sms.

Offentlig og kvalitetssikret
Klippe gress (colourbox.com)
SOMMERJOBB: Sett deg inn i hvilke rettigheter du har. Får du problemer kan du kontakte og få hjelp av LOs sommerpatrulje.

I over 30 år har LOs sommerpatrulje besøkt unge som har sommerjobb og sjekket at alt er i orden. Sommerpatruljen besøker over 6.000 virksomheter hver sommer. Dette gjør de fordi mange unge ikke kjenner sine rettigheter i arbeidslivet, og fordi noen arbeidsgivere tror at ungdom er lettere å lure og utnytte. I denne artikkelen kan du lese om noen av de viktigste rettighetene dine når du har sommerjobb.

Arbeidstid

Du skal ha tid til sol og sommer også! Vanlig arbeidstid er 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling. Det er få bedrifter som har mer enn åtte timers arbeidsdager. Der LO har tariffavtale, har du krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 37,5 timer i uka. Denne rettigheten gjelder hvis du er LO-organisert.

 

Overtid

Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha for å jobbe lenger enn avtalt arbeidstid. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 prosent av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale, er overtidstilleggene som regel noe høyere. Det er vanlig at overtidstillegget er 50-100 prosent mer enn vanlig timelønn.

Pauser

Du har rett til pauser hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Har du åtte timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også. Avtale om pause skal inngås skriftlig.

 

Skriftlig arbeidskontrakt

Du har krav på å få en skriftlig arbeidskontrakt. Bruk gjerne den LOs Sommerpatrulje har laget. Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det fremgår av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på. I følge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

OBS! Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

 

Attest

Du har krav på skriftlig sluttattest. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

 

Lønn

Du skal ha lønn som fortjent, ikke sant? Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønnen din. Det finnes ingen lov som sier hva du skal ha i lønn. Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge, uansett alder eller bransje. Lønnen avtales i utgangspunktet fritt mellom deg og arbeidsgiveren din, men på mange arbeidsplasser finnes en tariffavtale. Tariffavtalen vil ha bestemmelser om lønnen.

  Lovlige trekk

  Arbeidsgiveren har lov til å trekke deg i lønnen for a) skatt, b) innskudd til pensjons- eller sykekasser og c) forsikringspremier og fagforeningenskontigent bestemt i tariffavalen

  Lønnsslipp

  Du har krav på en skriftlig beskrivelse - en lønnsslipp - som forklarer hvor mye du har fått utbetalt og hvilke trekk som er gjort (for eksempel skatt).

  Trekk i lønn

  Arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger med mindre dere har inngått avtale om det. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn mener at du har gjort deg skyldig i forhold som gir han rett til å holde tilbake lønna, må han først ha dom for kravet sitt eller avtale med deg.

  Feriepenger

  Du har krav på feriepenger i tillegg til lønnen, uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Feriepenger skal være minimum 10,2% av alt det du har tjent. Både vanlig lønn, tillegg og overtid skal regnes med. Feriepengene kommer i tillegg til lønna, og det er ikke lov å legge dette inn som en del av lønna. Etter avsluttet arbeidsforhold har du rett til å få utbetalt feriepengene med en gang du slutter. Du kan lese mer om feriepenger hos Arbeidstilsynet.

  Skatt

  Du vet vel at du kan tjene inntil 55.000,- pr. år før du må betale skatt? Skatteetaten har informasjon om alt som har med ungdom og skatt å gjøre. Tjener du over 55.000 kroner i året, må du skaffe deg skattekort. Hvis du vet at du ikke vil tjene så mye, skal du bestille frikort slik at det ikke blir trukket skatt fra lønningene dine.

 

 

Opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring, at du uten problemer kan utføre den jobben du er ansatt i. Den tiden opplæringen tar skal regnes som arbeidstid. Det betyr at du skal ha lønn for den tiden som går med til opplæring. Opplæringen skal blant annet omfatte:

 • Hvordan jobben skal utføres
 • Hvilke regler som gjelder for sikkerhet og helse
 • Hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen

Dersom det er påbudt å bruke verneutstyr i jobben, skal arbeidsgiveren både skaffe og betale utstyret for deg.

Oppsigelse

Det skal gode grunner til for å si deg opp! Arbeidsgiveren må ha svært gode og saklige grunner for å si deg opp. Oppsigelsen må være skriftlig for å være gyldig. Oppsigelsen kan være saklig dersom du for eksempel ikke har passet jobben din skikkelig, eller bedriften må innskrenke.

Arbeidsgiveren har ikke lov til å si deg opp og så ansette en ny i din jobb dagen etter, dersom innskrenkinger var oppsigelsesgrunnen. Blir du oppsagt, kan du som LO-organisert få hjelp av den tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Det er viktig at du raskt tar kontakt med den tillitsvalgte fordi det finnes bestemte tidsfrister du må overholde.

Hvis du selv sier opp jobben, må det gjøres skriftlig. Oppsigelsestida er minst en måned, dersom det ikke står noe annet i den skriftlige arbeidsavtalen din. Fagforeninger med tariffavtale kan ha avtaler om kortere oppsigelsesfrister, som også vil gjelde deg. Oppsigelsestida er den samme om du sier opp selv eller om du blir sagt opp.

Oppsigelsestida gjelder fra første månedsskifte etter oppsigelsesdagen og ut den måneden. Hvis du har skriftlig arbeidsavtale, er det 14 dagers oppsigelsestid i prøvetida.

 

Hva hvis du blir syk?

Når du har jobbet i fire uker hos samme arbeidsgiver vil du ha rett på sykepenger fra første sykefraværsdag.

Arbeidsgiver dekker de 16 første kalenderdagene av sykdomsperioden (arbeidsgiverperioden). Etter arbeidsgiverperioden har du rett på sykepenger fra folketrygden dersom du har tjent mer enn halvparten av det som kalles grunnbeløp. I 2018 var grunnbeløpet 96 883 kr, men dette endrer seg fra år til år, så det kan være fint å sjekke denne oversikten.

De første to månedene av arbeidsforholdet må du ha sykemelding fra lege før du får rett til sykepenger. Senere er det nok med egenmelding for inntil tre kalenderdager, fire ganger i løpet av 12 måneder.

Flere bedrifter har inngått en avtale som heter IA-bedrift. Det betyr Inkluderende Arbeidslivsbedrift og i denne avtalen ligger en annen egenmeldingsform og avtale for langtidssykemelding. Sjekk ut om din bedrift har inngått denne avtalen.

LOs sommerpatrulje

LOs sommerpatrulje er vaktbikkja for ungdom i arbeidslivet. Mange møter arbeidslivet for første gang i sommerjobb eller jobb ved siden av skole og studie. Sommerpatruljen hjelper deg gjennom info-telefon eller oppsøker bedriften din. Du får juridisk veiledning og råd på veien. Det beste er selvsagt at du er medlem - da er du tryggest. Du kan kontakte LOs sommerpatrulje på telefon 416 16 666 på sommeren. De svarer deg på ulike spørsmål du har i forbindelse med jobben.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
20.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er minstelønnen når man er under 18?
Hei! Det høres kanskje rart ut, men det finnes ingen lov som sier hva du skal ha i lønn. Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge, uansett alde...
Kan jeg få vikar jobb på skole?
Hei og takk for spørsmål!  Ingenting er umulig, det er kan godt la seg gjøre for deg å få seg en vikarjobb på skolen! Jeg synes du skal lage e...
Rett til skifttillegg ved to-skift ordning?
Hei Loven regulerer ikke retten til skifttillegg ved to-skift ordning. Slike rettigheter er basert på avtale og forhandlinger mellom arbeidsgiver og...
Sommerjobb når jeg er 13?
Hei, og takk for spørsmålet ditt!   Som 13-åring kan du ta lettere arbeid, som lagerarbeid, rydde- og pakkearbeid, eller vareopptelling i butik...
Jente (19) føler seg utslitt, lei seg og trøtt hele tiden. Nå er hun gravid og er enda mer sliten og følelsene herjer. Hva skal hun gjøre?
Hei Takk for at du skriver til ung.no.Du forteller at du en stund har følt deg utslitt og lei, og hatt dager hvor du bare har hatt lyst til å ligg...
Jeg sliter fælt med intimsonen i sommerjobben. Hva gjør jeg?
Hei jente 18 år Takk for at du skriver til oss og spør oss om råd. Jeg forstår at du strever med intimsonen din i sommerjobben din og at dette gj...
Mamma maser konstant om at jeg må få meg en jobb.
Hei! Jeg forstår dilemmaet ditt. Jeg vet jo ikke hva som er grunnen til at din mor mener at du bør jobbe; om det er for å spe på økonomien, o...
Jobbe i barnehage
Hei Det er i utgangspunktet ingen aldersgrense for å jobbe som ekstrahjelp i barnehage. Når du er over 15 år, kan du ha arbeid som ikke er til ska...
Hvor mange timer en 14 åring får jobbe på en jobb vær dag + skatt
Hei 1. Siden du er under 15 år, vil det være en del begrensninger på hvor mye du kan jobbe. I sommerferien (når skolen har ferie) kan du jobbe ...
Kan arbeidsgiver sette meg opp på todelt arbeidsdag?
Hei Ja, det er ikke noe direkte forbud i loven for at du kan ha en arbeidsdag som er todelt, slik du beskriver. Dette vil være avhengig av avtale o...
Kan jeg få sommerjobb på apotek?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Spennende tanker og planer du har!  Det høres ut som en god idé å prøve å få en sommerjobb eller ekstrajobb p...
Hva skal jeg ha med i søknaden når jeg skal søke sommerjobb?
Hei og takk for spørsmål!  Så flott at du skal søke sommerjobb! Her på ung.no har vi en del artikler omkring dette å skrive søknad, CV og sø...
Manglende utbetaling av lønn og dårlig arbeidsmiljø
Hei Hvis du mener at du har fått for lite utbetalt i lønn bør du i første omgang ta opp saken direkte med arbeidsgiver for diskusjon.  Etter a...
Burde man ringe steder man har sendt CV og søknad? 
Hei, og takk for ditt spørsmål.  Så flott at du er på utkikk etter jobb.  Hvem som har rett av søsteren og venninnen din er ikke godt å si e...
Lyst på sommerjobb i et forlag. 
Hei og takk for spørsmål!    Kjempebra at du er på utkikk etter sommerjobb allerede nå. Jo tidligere du søker jobb, jo lettere er det å få ...
Jeg gruer meg til sommerjobben på sykehjem. Hva skal jeg gjøre?
Hei Det er leit at du gruer deg for sommerjobben på sykehjem. Forstår at det er vanskelig for deg. Det er mye stell og pleie på et sykehjem. Samti...
Jeg er femten år, kan kroppen min få skader når jeg jobber med ting som krever fysisk styrke? 
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Jeg vil anbefale deg og ikke ta jobber som går utover helsen din. Det er viktig at du kjenner etter hva kropp...
Skal jeg søke om sommerjobb i barnehage?
Hei og takk for spørsmål!  Hvis du har lyst til å søke, så bare søk! Ved å ha gått barne - og ungdomsarbeider, samt ha jobbet i barnehage, s...
Har jeg rett på lønn for vakter som ikke blir noe av?
Hei I utgangspunktet vil du ha krav på lønn for vakter som det på forhånd var avtalt mellom deg og arbeidsgiver at du skulle jobbe. At behovet f...
Å sitte når en jobber i kasse
Hei Man har ikke et absolutt krav på å sitte når en jobber i kasse, og i mange sammenhenger kan det være like lurt å stå. Men bedriften man job...
Se alle