Hopp til hovedinnholdet

Om statsborgerskap

Norsk pass (colourbox.com)
TILHØRIGHET: Ditt statsborgerskap sier noe om hvilket land du tilhører. Noen blir norske statsborgere når de blir født, mens andre må søke om det.

Et statsborgerskap vil si at du hører hjemme i et land. Når et barn blir født, blir barnet automatisk norsk statsborger hvis moren eller faren er norsk statsborger.

Offentlig og kvalitetssikret
Norsk pass (colourbox.com)
TILHØRIGHET: Ditt statsborgerskap sier noe om hvilket land du tilhører. Noen blir norske statsborgere når de blir født, mens andre må søke om det.

Noen blir norske statsborgere når de blir født, andre kan søke om norsk statsborgerskap.

Reglene for hvem som kan søke om norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. Sjekk hva som gjelder for deg på www.udi.no.

 

Dobbelt statsborgerskap

Norsk lov gir ikke alle rett til å ha dobbelt statsborgerskap, men noen personer kan ha det. Hvis du har dobbelt statsborgerskap, har du rettigheter og forpliktelser overfor to land eller stater.

Les mer om dobbelt statsborgerskap på udi.no.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (www.udi.no)

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
adrian
0
20.02.2018 14:35:33
Hei jeg lurer på min kuna er Norsk statsborger og jeg er fra Kosovo jeg har Kosovostatsborger med oppholdstillatelser som famileinnvandring kan barna våre har dobbelt statsborger bode norsk og Kosovo siden at jeg har fortsatt Kosovo statsborger kog kuna har norskstatsborger eller barna kan har bare norsk
Hotak
0
25.08.2017 16:42:37
hei jeg er en afghaner men i dag har jeg Norskstasborgerskap .så jeg lurere på om jeg kunne reise på besøk til Afg uten at jeg få noen problemer ? mvh Hotak
abdullah
0
27.10.2014 01:26:34
Hei jeg lurer på at når mann skal få norsk pass eller når man kan søke vist faren har norsk pass og barn er under 18 ?
ABDI
1
15.01.2014 01:33:03
HEI. KAN JEG FÅ FULL SVAR,HVIS DET ER MULIG??+(red: Du må kontakte udi.no for oppfølging og hjelp videre)
Ahin
4
28.03.2013 21:25:01
ja jeg har to!
Tami
3
16.12.2012 00:40:16
"Hovedregelen i Norge er at man bare kan ha ett statsborgerskap" er feil... for jeg har 3!! ;)

Spørsmål og svar

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?
Hei Dette er kravene for å kunne stemme ved stortingsvalget: Norske statsborgere:  som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (det hold...
Dobbelt statsborgerskap
Hei Etter statsborgerloven § 4 vil et hvert barn som fødes med norsk mor eller far, få norsk statsborgerskap.  Dette er uavhengig av om barnet e...
Når kan jeg levere søknaden om norsk statsborgerskap?
Hei Dette kan jeg ikke svare deg på, men jeg anbefaler deg og moren din og påbegynne prosessen. Finn de skjemaene og de tingene som må ordnes, og ...
Jeg er under 18 år og vil søke om norsk statsborgerskap
Hei For barn over 12 år (under 18 år) som søker alene gjelder disse reglene: Hvis du har gyldig oppholdstillatelse i Norge og bor fast her, kan d...
Kan jeg være både norsk og amerikansk statsborger?
Hei Ved at du er født i USA, og har en norsk mor, har du fått rett til begge disse statsborgerskapene automatisk ved fødsel. Du kan derfor ha dobb...
Norsk pass for barn som har fylt 18 år, frivillig militærtjeneste
Hei Så fint å høre at du er glad i Norge og aller helst vil ha norsk statsborgerskap allerede nå, slik at du kan gå i militæret her i Norge.  ...
Har jeg rettigheter i Norge?
Hei. Du må snakke med Folkeregisteret når det gjelder flytting til Norge og hva de krever for at flyttingen skal kunne godkjennes. Du bør også r...
Jeg kommer fra Eritrea, men er norsk statsborger. Kan jeg reise til hjemlandet mitt og besøke familie, eller vil jeg få problemer når jeg kommer tilbake til Norge?
Hei Hvis jeg forstår deg rett så er du norsk statsborger, og du kom fra Eritrea til Norge for åtte år siden. Nå ønsker du å dra på besøk til...
Straffet ved lovbrudd i andre land 
Hei Statsborgerskap er i utgangspunktet ikke avgjørende for om du kan bli domfelt eller straffet i et annet land.  Hvis du begår en handling som ...
Hvordan bytter man fra norsk til tysk statsborgerskap?
Hei Siden en av foreldrene deres var norsk statsborger, ble dere norske statsborgere ved fødsel selv om dere først senere fikk norske pass, jf. sta...
Dobbelt statsborgerskap
Hei Reglene er ikke helt bestemt enda, men det er kommet et forslag om at Norge skal tillate dobbelt statsborgerskap. Reglene vil tidligst gjelde fr...
Siden jeg er tysk og ikke har endret statsborgerskap må jeg til den tyske ambassaden for å få ny pass.
Hei Siden du er tysk statsborger må du, som du sier, få passet utstedt av tyske myndigheter. Det kan du gjøre gjennom deres ambassade i Norge. Amb...
Har både norsk og amerikansk pass. Kan jeg beholde begge livet ut?
Hei I Norge er hovedreglen i statsborgerloven at man ikke godtar dobbelt statsborgerskap. Det finnes imidlertid noen unntak. Hvis du fikk ett stat...
Kan jeg få statsborgerskap i USA?
Hei Når det gjelder spørsmålet ditt om hva som skal til for å få statsborgerskap i USA, vil jeg anbefale deg å kontakte den amerikanske ambassa...
Beholde dobbelt statsborgerskap
Hei Jeg gjør oppmerksom på at vi kun kan gi svar om hva som gjelder etter norsk lov. Når det gjelder spørsmål om ditt amerikanske statsborgerska...
Kan jeg reise til USA, selv om jeg ikke har norsk pass 
Hei Om du kan reise til USA eller ikke er avhengig av hvilket statsborgerskap du har, altså hvilket land du har pass fra.  USA har innreiseforbud ...
Kan man ha tre statsborgerskap samtidig? 
Hei Statsborgerloven og statsborgerforskriften inneholder regler om hvordan personer blir norske statsborgere og hvordan det norske statsborgerskapet...
Kor mye det koster for norsk statsborgerskap?
Hei Du må kontakte Utlendingdirektoratets (UDI) informasjonsstjeneste direkte for å få svar på det du lurer på: tlf. 23 35 15 00. www.udi.no ...
Reise til USA uten visum
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Vi juristene her på ung.no kan i utgangspunktet bare svare på spørsmål om norske regler. Innreise til USA best...
Jeg har både norsk og nederlandsk statsborgerskap, må jeg velge mellom disse to når jeg fyller 18 år?
Hei Hovedregelen i Norge er at man kun kan ha ett statsborgerskap. Det finnes likevel flere unntak fra denne reglen som gjør at man kan ha såkalt d...
Se alle