Hopp til hovedinnholdet

Hvem gjør hva i barnevernet?

Hvem?
SAMARBEIDER: Kommunen, staten, fylkesnemda og fylkesmannen samarbeider alle om arbeidsoppgavene i barnevernet, og sørger for at barnevernet fungerer på best mulig måte.

Kommunen, staten, fylkesmannen og fylkesnemnda er alle involvert i ulike deler av barnevernet.

Offentlig og kvalitetssikret
Hvem?
SAMARBEIDER: Kommunen, staten, fylkesnemda og fylkesmannen samarbeider alle om arbeidsoppgavene i barnevernet, og sørger for at barnevernet fungerer på best mulig måte.

Kommunene

Barneverntjenesten i kommunene har ansvar for å ta imot bekymringsmeldinger om situasjonen til barn, undersøke forhold og gjennomføre tiltak etter lov om barneverntenester.

Staten

Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet har det overordnede ansvaret for barnevernet på statlig nivå.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for de fylkeskommunale oppgavene innenfor barnevernet. For barnevernet innebærer det blant annet hjelp til kommunene i barnevernsaker, drift av institusjoner, fosterhjemstjeneste og familiebaserte tiltak.

Fagteam

Fagteamet er tverrfaglig sammensatt med barnevernfaglig, psykologisk og pedagogisk kompetanse slik at en sikrer faglig bredde i arbeidet.

Fagteamet arbeider med:

  • faglig bistand i vanskelige barnevernssaker
  • å bistå små kommuner ved å foreta begrensede utredningsoppgaver i kompliserte saker
  • å finne lokale løsninger i samarbeid med kommunene
  • å bistå kommunene i plasseringssaker utenfor hjemmet
  • inntak til statlige barneverntiltak
  • inntak til private barneverntiltak

Fylkesmannen

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernet. Blant annet skal fylkesmannen føre tilsyn med at de oppgavene som er pålagt etter barnevernloven blir utført. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med barnevernsinstitusjonene. Dersom man er uenig i barneverntjenestens vurdering, eller er misfornøyd med forhold ved institusjonen kan man klage til fylkesmannen.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er faglig frittståande statlig organ (domstolslikgnende) som blant annet avgjør saker om omsorgsovertakelse og tiltak for barn og unge med atferdsvansker. Overprøving av fylkesnemndas vedtak skjer ved domstolene.

Du finner mye mer om barnevernet på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og på barnevernet.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Satser for besøkshjem
Hei Dersom noen ønsker å være avlastningshjem eller besøkshjem for et barn, vil de få godtgjøring for dette. Jeg legger ved link til satsene sl...
Hva skal til for at barnevernet tar fra meg et barn?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  For at barnevernet skal kunne ta et barn ut av en familie mot foreldrenes vilje må det foreligge e...
Vennen min har det ikke bra hjemme, hvordan kan jeg hjelpe henne?
Hei! Det du gjør allerede er kjempebra - du er der for henne! Du bekymrer deg for henne og viser at du bryr deg om henne. Hvis barnevernet allerede ...
Hvorfor kontakta barnevernet politiet? Hva kan de gjøre?
Hei Det høres ut som at det er viktig at barneverntjenesten har fått vite om hvordan du og søsteren din har det hjemme. Hjemme skal være et sted ...
Føler meg fanget. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no Det første jeg tenkte da jeg leste innlegget ditt var: Heldigvis er hun snart 18 og kan velge for seg selv....
Foreldrene mine lyver til barnevernet. Hva burde jeg gjøre?
Hei Jeg skjønner at du er i en svært krevende situasjon nå. Du har opplevd mange tøffe ting. Det er vondt å lese at du har blitt avvist, kastet ...
Tillitsbrudd? Har mista respekten for lærer, rådgiver og helsesøster.
Hei Det er forståelig at du mister respekten og tilliten til skolens ansatte og andre hjelpere, når de gir informasjon om deg videre til barneverne...
Jeg er redd jeg må adopteres bort
Hei Det er forståelig at du er redd hvis du tenker at det kan være du må flytte til et nytt og ukjent hjem. Hva er grunnen til at du tror det komm...
Hvor lang tid en barnevernssak
Hei Du spør hvor lang tid en sak i barnevernet kan vare. Det kommer veldig an på hva familien og barnet trenger.  De fleste saker begynner med en...
Hva kan jeg gjøre når søsteren min har løyet til barnevernet?
Hei Når barnevernet får en melding om at barn blir slått hjemme, har de plikt til å undersøke hvordan barna har det. Barnevernet skal snakke med...
Kan adoptivforeldrene mine true med å kaste meg ut?
Hei Dette høres ikke greit ut for deg! Adoptivforeldrene dine har ikke lov til å bruke trusler for å få deg til å gjøre det de vil - i alle fall...
Har asylsøkere rett til skolegang?
Hei Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre barn og unge i Norge. Jeg fors...
Forskjell på barnevernet og institusjon
Hei jente 15 år Barnevernet jobber etter lov om barneverntjenester. De kan utfra denne loven plassere barn i fosterhjem eller på institusjon. Noen ...
Blir jeg kontaktet av barnevernet om jeg flytter til søsteren min?
Hei Takk for at du skriver til oss! Ut ifra det du skriver, skjønner jeg at du lurer på om barnevernet vil kontakte familien din i forbindelse me...
Forskjellen på saksbehandler og barnevernspedagog?
Hei, og takk for spørsmålet. Jeg er ingen ekspert på dette, så du vil nok få enda bedre svar på dette om du for eksempel spør Fellesorganisa...
I forsterhjemmet jeg bor har noe skjedd, vet ikke hva. Jeg må si unskyld.
Hei Det her er ikke greit. Så fint at du tar ansvar for å få hjelp når du opplever reaksjoner fra voksene som du ikke forstår.   Ut fra det du...
En venn har tenkt å selge sex, hva gjør jeg for å få henne til å la være?
Hei jente 15 år. Jeg forstår at du er bekymret for din venn som går med tanker om at hun ønsker å selge sex. Det er ikke bra, og jeg forstår at...
Gutt, 14 år. har det helt jævlig, alle slutter å bry seg. hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du kontakter oss når du har det så vanskelig. Det må nok være utrolig vondt for deg å føle at alle slutter å bry seg når du e...
Hva er det en rådgiver gjør?
Hei jente 15 år Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at det kan være litt vanskelig å forstå forskjellen på alle ord og begrep som bruke...
Drit lei, og vil egentlig bare dø
Hei jente 14 år Det er ikke rart at du er lei. Det høres ut som dine foreldre og barneverntjenesten har vært uenige, og at du har stått midt i me...
Se alle