Hopp til hovedinnholdet

Du har krav på omsorg

Hender som holder hverandre (colourbox.com)
ANSVAR: Barnevernet har ansvar for å gripe inn i vanskelige familiesituasjoner, og deres førsteprioritet er barns trygghet.

Du har krav på omsorg. Det er i første rekke dine foreldre som har ansvaret for å gi denne omsorgen, men de kan ha behov for hjelp med dette ansvaret i korte eller lengre perioder.

Offentlig og kvalitetssikret
Hender som holder hverandre (colourbox.com)
ANSVAR: Barnevernet har ansvar for å gripe inn i vanskelige familiesituasjoner, og deres førsteprioritet er barns trygghet.

Grunnen til at foreldre trenger hjelp med å gi barn rettt omsorg kan for eksempel være på grunn av en vanskelig livssituasjon. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å sikre at barnet mottar den omsorgen det har krav på. Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Ta vare på utsatte barn

Barneverntjenesten har som oppgave å avdekke omsorgssvikt og andre former for problemer så tidlig som mulig for å kunne sette inn hjelp slik at vrige problemer kan unngås. De skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Hjelp og støtte

Barneverntjenenstens arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Tjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldre selv kan ivareta sitt omsorgsansvar. Barneverntjenesten har en stor grad av valgfrihet med hensyn til hvilke tiltak som kan iverksettes. Ved alle tiltak som barnevernet iverksetter skal det legges avgjørende vekt på å finne fram til den hjelpen som er best for barnet.

Ansvar for å gripe inn

Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe for å kontrollere at hjelpetiltakene virker og å gripe inn dersom det som er igangsatt ikke ivaretar barnets behov. I så fall kan det være nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke, og med eller uten barnets samtykke. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Barnevernet har plikt til å gripe inn når:

  • Barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har et særlig behov for et hjelpetiltak.
  • Det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.
  • Foreldrene ikke sørger for at et sykt, eller funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlig behov for behandling og opplæring.
  • Barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.
  • Det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.
  • Barnet har alvorlige atferdsvansker som for eksempel viser seg i vedvarende eller gjentatt kriminalitet eller i vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte.

Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det plikt til straks å foreta nærmere undersøkelser.

 

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Føler meg fanget. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no Det første jeg tenkte da jeg leste innlegget ditt var: Heldigvis er hun snart 18 og kan velge for seg selv....
Jente 13 ønsker å bli adoptert vekk fra en vanskelig familie
Hei Ut ifra det du beskriver over, så virker det som du over tid har en opplevelse av at foreldrene dine forskjellsbehandler og krever mye av deg. V...
Faren min liker å se på meg mens jeg spiller fortnite, er dette lov?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål! Det kan være flere grunner til at faren din gjerne vil se på deg. De fleste foreldre vil følge med på...
Min søster har slitt med alvorlig spiseforstyrrelser. Mamma og pappa sliter psykisk av dette. Jeg føler meg etterlatt da all tiden går med til min søster.
Hei jente 17 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du har det. Jeg forstår at du har det vanskelig og at du føler de...
Gutt på 16 år har havnet i en konflikt med søsteren sin og opplever at familien starffer ham for det. Hva gjør han?
Hei! Dette høres ikke noe greit ut! Jeg skjønner på det du skriver at du har opplevd mye som har vært vanskelig. Det er veldig tøft for barn å ...
Jente, 13 har det mye vondt. Lurer på om hun skal oppsøke hjelp.
Hei kjære gråtkvalte jente Jeg skjønner godt at du er gråtkvalt! Flott at du skriver til oss i ung.no. Jeg må si at jeg synes det er godt å vit...
Mamma tar meg ikke på alvor. Hva kan jeg gjøre?
Hei jente 16 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det. Det må ha vært veldig vondt for deg å ikke bli t...
Jeg føler ikke at jeg har rett til hjelp
Hei! Du er like betydningsfull som alle andre! Du er deg og du har dine tanker og følelser, og de er like viktige som alle andres tanker og følels...
Helsesøster kontakter barnevernet - hva skjer?
Hei Ut fra det du skriver hører jeg at du er i en vanskelig situasjon. Men det er bra du forteller helsesøster hvordan du har det, og du kan også ...
Hun hater barnevernet. De ødelegger livet hennes.
Hei Jente 16 år. Det virker som du er opprørt og frustrert over hvordan din venninne har det. Hun er heldig som har deg som ønsker å hjelpe henne...
Ønsker å bo med stemor fremfor far etter skilsmisse.
Hei Takk for at du skriver til oss. Det er leit å høre at du ikke har det bra sammen med din far, og at din stemor har flyttet ut. Det du beskriver...
Jeg har store problemer hjemme, noe jeg har hatt så lenge jeg kan huske. Jeg har lyst å flytte, men har ikke råd. Jeg blir ikke hørt/forstått, har prøvd i alle år.
Hei! Du beskriver en alvorlig familiesituasjon som har vart det meste av livet ditt. Du forteller at du har blitt utsatt for vold, forskjellsbehandle...
Far bruker narkotika. Hun vil være mer sammen med faren.
Hei Jeg kan godt forstå at du savner din far og vil være mer sammen med han, men dersom det er slik at han bruker narkotika så burde du kanskje ik...
Har voksne lov til og bli fysisk å ta hardt grep eller noe i den duren?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Voksne har ikke lov til å bruke fysisk makt eller vold mot barn. Unntaket er å bruke fysisk makt fo...
Jeg er jo helt syk i hodet. Vil ikke ha det bra lenger. Kommer til å ta mitt eget liv uansett hva dere svarer. Er lei meg...
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Du avslutter brevet ditt med at du kommer til å ta livet ditt uansett hva vi skriver. Jeg tenker at n...
Jeg prøver det hardeste jeg kan, men foreldrene mine blir aldri fornøyde.
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  Det høres ikke greit ut for deg og jeg forstår at du blir fortvilet.  Jeg vil anbefale deg å s...
En jente i klassen har problemer.
Hei jente, 14 år. Takk for at du skriver til ung.no.Det er utrolig fint å se at du virkelig bryr deg om denne jenta, og at du faktisk har reflekter...
Jeg er bekymret for en jente på 17 år, som har vanskelige hjemmeforhold.
Hei Så fint at du tar kontakt med oss når du er i villrede :-)Stakkars jente som har foreldre som ikke tar seg av henne. Hun sliter i tillegg med ...
Er ikke trygg hverken med mamma eller pappa. Hvor kan jeg bo?
Hei gutt 14 år. Så bra at du søker hjelp!Hvis man ikke føler seg trygg hverken hos sin mor eller far, skal man få hjelp hos barnevernet. Du har ...
Jeg sliter med angst og depresjon etter vold i hjemmet.
Hei Takk for at du skriver til ung.noJeg skjønner godt at det ikke har vært lett å være deg, og å være deg for tiden. Du forteller om mye vold...
Se alle