Hopp til hovedinnholdet
Diskriminering (colourbox.com)

Hva er hatprat?
Hatprat (ung.no)

Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bagrunn av den gruppen de tilhører. Uansett hvor hatprat foregår eller hvem det sies til, er det ikke greit.

Kva er likestilling?
Vekt med "Hva er likestilling?"

Likestilling har tradisjonelt sett handla om å fremme like høve og rettar for kvinner og menn. I dag handlar omgrepet òg om likestilling utan omsyn til funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, mellom anna.