Hopp til hovedinnholdet

Når er du gammel nok?

Tar lappen (colourbox.com)
ENDELIG: Når du er 18 år, kan du ta lappen på personbil. Men allerede fra fylte 16 år kan du øvelseskjøre, så lenge du har tatt trafikalt grunnkurs.

Du har egne rettigheter fra du er født, for eksempel retten til å ha et navn og statsborgerskap. Her finner du en liste med oversikt over en del viktige aldergrenser for når du er gammel nok - fra 0 til 24 år.

Offentlig og kvalitetssikret
Tar lappen (colourbox.com)
ENDELIG: Når du er 18 år, kan du ta lappen på personbil. Men allerede fra fylte 16 år kan du øvelseskjøre, så lenge du har tatt trafikalt grunnkurs.

Du har egne rettigheter fra du er født, for eksempel retten til å ha et navn og statsborgerskap.

Generelle rettigheter fra du er 0 til 18 år

 • Du har rett til omsorg og omtanke fra foreldre eller

  foresatte.

 • De har rett og plikt til å ta avgjørelser på dine vegne.
 • Ettersom du blir eldre skal foreldrene dine lytte stadig mer til hva du mener, før de bestemmer for deg.
 • Du har rett til regelmessig kontakt med både mor og far selv om de bor hver for seg.
 • Når du er i stand til å ha egne meninger, skal du informeres og gis anledning til å uttale deg. Din mening skal tillegges vekt i samsvar med hvor gammel du er og hvor moden du er.
 • Det er ikke lov å slå barn.
 • Du har rett til hjelp fra barnevernet hvis du har det vanskelig eller er i nød.
 • Er du på sykehus har du rett til å ha minst en av foreldrene hos deg hele tiden.
 • Har du spesielle behov eller problemer, har du rett til særskilt hjelp.
 • Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et bestemt antall dager, til og med det året du fyller 12. Hvis du har en kronisk sykdom, så har foreldrene dine rett til å være hjemme fra arbeid i et bestemt antall dager, helt frem til du fyller 18 år.
 • Du kan se filmer som er tillatt for alle.
 • Alle under 18 år kan fiske uten å betale fisketrygdavgift.

4 år

 • Sammen med en voksen kan du se en film med aldersgrense 6 år.

6 år

 • Du har rett og plikt til å gå på skolen.
 • Du har rett til å få et eget undervisningsopplegg hvis du trenger det.

 

7 år

 • Du skal få uttale deg i saker som angår dine personlige forhold, for eksempel om hvor du skal bo og hvor du skal tilbringe ferien hvis foreldrene dine er skilt, eller hvis du har kontakt med barnevernet.
 • Du kan se på film med aldersgrense 6 år, alene eller sammen med andre barn.

8 år

 • Sammen med en voksen kan du se en film med aldersgrense 11 år.
 • Du har rett til gratis leksehjelp i minst 1 time i uken fra 1. – 4. klasse.

9 år

 • Fra og med femte klasse kan du velges inn i elevrådet og fremme saker for samarbeidsutvalget på skolen.
 • Du kan se på film med aldersgrense 9 år, alene eller sammen med andre barn.

12 år

 • Du skal få uttale deg i saker som angår dine personlige forhold. For eksempel hvor du skal bo og hvor du skal tilbringe ferien hvis foreldrene dine er skilt, eller hvis du har kontakt med barnevernet. Det skal legges stor vekt på det du mener.
 • Du kan ikke adopteres uten å ville det selv.
 • Du kan nekte å skifte etternavn selv om en av foreldrene dine gjør det.
 • Hvis du vil skifte etternavn må foreldrene dine være enige i det og søke for deg.
 • Du kan se på film med aldersgrense 12 år, alene eller sammen med andre barn.
 • Sammen med en voksen kan du se på en film med aldersgrense 15 år.
 • Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et bestemt antall dager, til og med det året du fyller 12.

13 år

 • Du kan ta arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må være enkelt, og det må ikke gå utover skole eller helse. Foreldrene dine må være enige i at du arbeider.
 • Du slipper å betale skatt dersom du tjener mindre enn fribeløpet.
 • De fleste nettjenester har en anbefalt nedre grense på 13 år. Men det både viktig og lurt at foreldrene dine kjenner til hvilke tjenester du bruker på nett, så de kan hjelpe deg dersom du skulle oppleve noe ubehagelig.

14 år

 • Vergen din skal høre på hva du mener før hun eller han tar avgjørelse om dine økonomiske forhold. (F.eks. hvis mor eller far skal bruke sparepengene dine til noe.)
 • Du kan ta jegerprøven og være med en voksen jeger på jakt.
 • Det er den voksne som har ansvaret.
 • Du kan begynne å ta båtførerbevsiet (du får det ikke før fylte 16).

 

15 år

 • Du er over den kriminelle lavalder og kan bli straffet med fengsel eller pengebot hvis du bryter loven.
 • Du kan settes i varetekt, men dine verger skal varsles og har bestemte rettigheter.
 • Du har rett til å ta vanlig lønnet arbeid, men foreldrene dine kan si opp avtalen hvis din "oppfostring og velferd krever det".
 • Du har rett til å bestemme over pengene du har tjent selv, men foreldrene dine kan sette grenser.
 • Du kan velge utdanning selv.
 • Dersom barnevernet har bestemt noe over deg som du ikke er enig i, kan du klage på egen hånd. Du har rett til å se papirene som barnevernet har i din sak.
 • Du har rett til en plass i videregående skole etter du er ferdig med ungdomsskolen.
 • Du har rett til å melde deg inn og ut av foreninger og kirkesamfunn.
 • Du kan gå alene på kino med 15 års aldersgrense.
 • Du kan øvelseskjøre på lett motorsykkel, moped eller traktor på bestemte vilkår.

16 år

 • Du er over den seksuelle lavalder.
 • Du har rett til å nekte foreldrene å få vite at du har vært hos lege.
 • Du kan øvelseskjøre bil. Ledsageren må ha fylt 25 år og ha hatt sertifikat sammenhengende i over 5 år. Bilen skal ha L-skilt i bakruten og et ekstra speil på innsiden.
 • Du kan ta mopedførerbevis og førerprøven for lett motorsykkel og traktor.
 • Du kan selv bestemme å få utført abort. Før du er 16 kan du også få utført abort, men da skal foreldrene dine vanligvis si sin mening. Hvis de sier nei, avgjør fylkeslegen søknaden.
 • Du har rett til å søke lån og behovsprøvd stipend til videregående opplæring.
 • Du kan kjøre fritidsbåt inntil 8 meter og med motor på maks 25 hk uten båtførerbevis.
 • Du kan ta seilflysertifikat eller begynne med fallskjermhopping hvis

  foreldrene dine tillater det.

 • Du kan kjøre traktor som ikke går fortere enn 30 kilometer i timen.

  Til dette trenger du ikke førerkort. Du kan ikke kjøre på offentlig vei.

 • Du kan gå på småviltjakt alene, og storviltjakt under oppsyn av en voksen.

17 år

 • Du kan øvelseskjøre med tung motorsykkel, lastebil, vogntog og tilhenger til lett bil på bestemte vilkår.

18 år

 • Du er myndig og har alle rettigheter.
 • Du har stemmerett ved valg.
 • Du kan gifte deg
 • Du bestemmer selv i personlige og økonomiske saker.
 • Du kan ta førerkort for bil og tung motorsykkel (etappevis erverv), samt lastebil og vogntog under spesielle omstendigheter.
 • Er du adoptert, har rett til å vite hvem deres biologiske foreldre er, hvis det er kjent for myndighetene.
 • Du kan gå på storviltjakt alene, og kjøpe jaktvåpen.
 • Du kan kjøpe sigaretter, vin og øl, men ikke sprit.

20 år

 • Du kan kjøpe sprit (varer mer 22 prosent alkohol eller mer).
 • Du kan kjøre tung motorsykkel dersom du har tatt A2-lappen som 18-åring og gjennomført et kurs på 7 timer.

24 år

 • Du kan ta førerkort for tung motorsykkel hvis du ikke har kjørt lett motorsykkel tidligere (A2), direkte erverv.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
03.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er egentlig aldersgrensen på Snapchat?
Hei Og takk for spørsmålet ditt. Du er ikke alene om å lure på dette!Svaret er faktisk ikke helt enkelt: jeg skal forsøke å forklare: Ja - det...
Aldersgrense energidrikk monster 
Hei Jeg forstår deg slik at du sikter til energidrikken Monster.  Helsedirektoratet informerer om at det ikke er noen pålagt aldersgrense for ene...
Hva kan jeg gjøre når jeg blir 16?
Hei I og med at du ikke spør om noe konkret, oppfordrer jeg deg til å ta en kikk på artikkelen "Når kan du gjøre hva?" her på ung.no. Der har v...
Hvilke plikter og rettigheter får du når du blir 18 år?
Hei Så bra at du er opptatt av hvilke andre endringer som skjer når du blir 18 år, enn at du da kan kjøpe alkohol og tobakk. Det er viktig å væ...
Rettigheter som 16 åring. Hvor mye kan foreldrene mine bestemme? Kan de nekte meg og gå med hvem jeg vil?
Hei Når du er 16 har du følgende rettigheter: Du er over den seksuelle lavalder. Du har rett til å nekte foreldrene å få vite at du har vært ...
Hva er aldersgrensen til youtube?
Hei Takk for spørsmålet! Youtube skriver tydelig i sine vilkår at aldersgrensen for å bruke tjenesten er 13 år. Er du under 13 år er det ikke ...
Hva er forskjell på ungdom og tenåring? 
Hei gutt 20 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no. Slik jeg forstår spørsmålet ditt så lurer du på hva som er forskjellen på å være un...
Hva er aldersgrensen på "Burn Energy Drink"? 
Hei! Takk for at du skriver til oss i Ung.Helsedirektoratet har ikke satt noen offisiell aldersgrense for energidrikker, men de har informert om at e...
Hva er aldersgrensen for reise med Color Line til Kiel? 
Hei Slik jeg leser informasjonen på nettsidene til Color Line, er aldersgrensen for turer som regnes som transport 16 år og for 2-døgns cruise er ...
Hva er min rettighet ? Når jeg er 18 år ?
Hei   Når du fyller 18 år er du myndig, og foreldrene dine har ikke lenger det formelle ansvaret for deg lenger. Du får da (med noen ganske få ...
Hva er aldersgrensen for å eie våpen i Norge? 
Hei Det følger av Våpenloven at man må være fylt 18 år for få tillatelse til å eie våpen i Norge.  Unnat kan i særlige tilfeller gjøres fo...
Aldersgrense for å bo på hotell alene?
Hei Vi har vært i kontakt med Rica-kjeden som kan fortelle at hos dem gjelder følgende:   For å bestille rom alene, må du være 18 år, men du...
Hva er aldersgrensen for å bruke Tinder?
Hei   Tinder har en aldersårsgrense på 18 år. Hvis du oppretter en profil og Tinder oppdager at du er under 18 år så vil de kunne slette profile...
Hvor gammel man må være for å flytte hjemmefra?
Hei, og takk for spørsmål! Myndighetsalderen i Norge er 18 år. Foreldrene dine fortsatt har ansvar for deg helt fram til du blir 18 år (Barnelov...
Aldersgrense for kjøp av lighter 
Hei Det finnes ikke noen aldersgrense for kjøp av lighter, eller forbud mot å selge dette til mindreårige.  Selv om det ikke finnes noe forbud m...
Hvor gammel må man være for å kjøpe energi drikk på kiwi?
Hei Jeg forstår deg som om de energidrikkene du sikter til er slike som for eksempel Red Bull, som inneholder koffein. Helsedirektoratet informerer...
Rettigheter som 14-åring?
Hei I artikkelen under har vi listet opp en del generelle rettigheter du får når du fyller nytt år. Er det noe spesielt du sikter til eller lurer ...
Akkurat fylt 16. Hva slags rettigheter har jeg nå?
Hei Oversikt over de forskjellige aldersgrensene finner du i artikkelen "Når kan du gjøre hva?" her på ung.no. Er det noe spesielt du sikter til, ...
Aldersgrense for å bli med i et ungdomsparti?
Hei Når du er 15 år så kan du fritt melde deg inn og ut av partier og organisasjoner selv. Du kan melde deg inn i et ungdomsparti også før du er...
Hva er aldersgrensen på sosiale medier som Snapchat, Musically, Lively, Funimate og Instagram?
Hei Det er ikke så rart at dine venner sier forskjellig ting, for det er faktisk ganske vanskelig å forstå hva slags aldersgrenser som gjelder og ...
Se alle