Hopp til hovedinnholdet

Dette betyr transseksualisme

Gutt eller jente? (colourbox.com)
FEIL KJØNN: Mange opplever fra tidlig barndom eller pubertet at de har en kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med hvordan kroppen ser ut.

En person som får diagnosen transseksualisme opplever å ha fått tildelt feil kjønn ved fødsel. Her lærer du med om hva transseksualisme innebærer.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt eller jente? (colourbox.com)
FEIL KJØNN: Mange opplever fra tidlig barndom eller pubertet at de har en kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med hvordan kroppen ser ut.

Diagnosen transseksualisme kan man få dersom man opplever at det kjønnet man føler seg som, ikke stemmer overens med den kroppen man er født med. Selv om dette er en diagnose som en lege eller psykolog må bestemme, opplever ikke de som får denne diagnosen at de er syke. Diagnosen kan likevel gi muligheter for å få behandling. Mange som får diagnosen foretrekker å kalle seg mann eller kvinne, eller transmann eller transkvinne.

 

Hva er kjønnsidentitet?

Kjønnsidentiteten sier noe om hvilket, eller hvilke, kjønn vi opplever å være, og er ikke det samme som vår seksuelle orientering. Den seksuelle orienteringen handler nemlig om hvem et menneske forelsker seg i og tiltrekkes seksuelt. Transseksualisme handler om kjønnsidentitet og hvilket kjønn et menneske føler seg som.

 

Hva vil det si å være en person som er transseksuell?

Transseksualisme har forekommet til alle tider og i alle kulturer, og er ikke bare et vestlig fenomen. Jenter og gutter i denne gruppen opplever fra tidlig barndom eller pubertet at de har en kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med hvordan kroppen ser ut. Dette medfører at de ikke klarer å tilpasse seg sitt kroppslige kjønn, med de forventninger det fører med seg fra samfunnet.

Det ubehaget og ensomhetsfølelsen dette kan gi kan føre til utviklingen av angst, depresjon og selvmordstanker.

Siden det er helt essensielt for den psykiske helsa vår at andre forstår oss på den måten vi forstår oss selv, blir det viktig at personer i denne gruppa kan få leve i den kjønnsrollen som passer til hvordan de opplever seg og justere kroppen sin slik at den blir bedre å bo i. Da opplever de aller fleste at de psykiske plagene blir mye mindre og at de får det bedre i sine liv.

For mennesker i denne gruppen kan tenårene ofte bli en vanskelig tid. Det at kroppen endrer seg i en ”feil” retning, kan kjennes veldig smertefullt. Her kan noen få god hjelp i å stoppet puberteten med medisiner, såkalt pubertetsblokkere.

 

 

Psykiske problemer

Mennesker som får diagnosen transseksualisme, har ikke i utgangspunktet dårligere psykisk helse enn andre. Hovedgrunnen til at en del i denne gruppen har psykiske problemer, er fordi de ofte møter manglende forståelse fra omgivelsene. Negative holdninger kan gjenspeiles i at mange vokser opp i et samfunn med manglende kunnskap om fenomenet.

Det er dessverre altfor lite kompetanse om dette både i skolen og i samfunnet generelt. Det kan da være vanskelig å stå fram som seg selv fordi man bryter samfunnets normer for hvordan man skal være kjønn. Det kan da bli et problem å håndtere ekskludering, isolasjon og manglende støtte fra familie og omgivelser. Mange kan da kjenne på selvforakt og lavt selvbilde.

 

Hvorfor er noen transseksuell?

Hva er grunnen til at noen opplever seg som et annet kjønn enn hva kroppen skulle tilsi? Er det noe som oppstår på fosterstadiet eller noe som blir påvirket i tidlige barneår?

Man vet ikke med sikkerhet hvorfor noen av oss opplever akkurat dette, at det ikke er samsvar mellom det kjønnet man har «mellom beina» og det kjønnet man føler seg som. Nyere forskning tyder likevel på at kjønnsidentiteten ligger i hjernen (hypotalamus). Årsaken til at noen føler at det ikke er samsvar, kan være fordi utviklingen av kjønnsorganene skjer i en annen del av fosterlivet enn når kjønnsidentiteten blir etablert.

Uansett er det ikke så viktig å vite akkurat hvorfor det skjer. Det som blir viktig å vite, er at det ikke er mulig å forandre et menneskes kjønnsidentitet gjennom psykoterapi. Hjelpen blir heller å justere kroppen til den enkelte, slik at den passer bedre overens med det kjønnet personen føler seg som.

 

Behandling

Mange som får diagnosen transseksualisme, ønsker å endre kroppen i en mer tradisjonell mannelik eller kvinnelik retning. Det er ikke slik at man da ”bytter kjønn” men heller bekrefter det kjønnet man føler seg som. Kjønnsbekreftende behandling kan være alt fra oppstart med hormoner, til kirurgi, og må ta utgangspunkt i den enkeltes behov.

I Norge er det bare Rikshospitalet som kan gi denne behandlingen, slik at den blir dekket på blå resept. Likevel er det mulig å få kjønnsbekreftende behandling av transkompetente hjelpere utenom Rikshospitalet, men dette må da bekostes av den enkelte selv. Du kan lese mer om de faglige retningslinjene for denne behandlingen her.

 

 

CIS – personer

Det å være en Cis- person, betegner en person som opplever at det kjønnet vedkommende fikk tildelt ved fødsel stemmer overens med det kjønnet vedkommende føler seg som. Bakgrunnen for at vi har fått dette begrepet, handler om at det er viktig å signalisere at alle mennesker har en kjønnsidentitet, ikke bare de som identifiserer seg som transpersoner.

 

Transpersoner

Transpersoner er et paraplybegrep på de av oss som ikke opplever at det er samsvar mellom det kjønnet de fikk ved fødsel, og det kjønnet de føler seg som. Noen opplever her å være kvinne og mann på samme tid, andre føler at de kan flyte litt mellom disse kategoriene. Noen opplever ikke å høre til i en kjønnskategori i det hele tatt, her finnes det et utall variasjoner. Det er bare personen selv som kan bestemme hvilken kategori vedkommende ønsker å definere seg i.

Noen mennesker opplever et sterkt behov for å kle seg om i ”det motsatte” kjønns klær, uten at det har betydning for kjønnsidentiteten deres. Da ønsker noen å kalle seg for transvestitt.

 

Hvor kan du henvende deg for å få hjelp?

Hvis du opplever at det kjønnet du fikk tildelt ved fødselen ikke stemmer med det kjønnet du føler at du er, kan du ta kontakt med noen som kan hjelpe deg slik at du får kjønnsbekreftende støtte og behandling. Det er ikke alle som har behov for å endre på så mye, bare nok til at man kan passere på den måten som kjennes riktig ut for seg.

Du kan starte med å ta kontakt med fastlegen din som kan henvise deg videre til en psykolog (BUP/DPS). Bakgrunnen for at du må snakke med en psykolog, er fordi mye av behandlingen ikke er reversibel når den først har startet, noe som betyr at den ikke kan gjøres tilbake. Det blir derfor viktig å være sikker på at behandlingen er riktig for deg, slik at det blir liten sjanse for at du senere kommer til å angre deg. Psykologen kan deretter henvise deg videre til Rikshospitalet (NBTS).

Skrevet av helsesykepleier og sexologisk rådviver, ung.no.

Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt med:

 

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)
Besøksadresse:

Kristian Krogsgt 34, 5 etg. 0186 Oslo
Tlf: 22 11 40 40
E-post: info@hbrs.no
www.hbrs.no

Skeiv Ungdom
Besøksadresse: Tollbugata 24, 0157 Oslo
Tlf: 23 10 39 36
www.skeivungdom.no

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS)

Oslo kommune

Besøksadresse: Mailundveien 23

Tlf. 48 11 30 13

Ungdomstelefonen

Tlf. 40 00 07 77 www.ungdomstelefonen.no

ichatten.no

ichatten.no kan både barn, unge, foresatte og helsepersonell chatte anonymt med helsepersonell om ulike spørsmål knyttet til kjønnsidentitet. Chatten er åpen mandag- torsdag 17:00-20.00.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mye koster en kjønnskorrigerende operasjon, og må jeg vente med å starte på hormoner til jeg er ferdig med puberteten. 
Hei I Norge i dag er det slik at de som ønsker kjønnskorrigerende behandling må bli henvist til rikshospitalet. Der vil man måtte gå igjennom ma...
Kan man få ereksjon med en penis man har fått gjennom operasjon?
Hei gutt 15 år Så fint du tar kontakt! Det erhovedsaklig to måter å få konstruert en kirurgisk penis på, nemlig i form av en mikropenis og neo...
Skjønner ikke helt dette med å være "født i feil kropp"?
Hei Gutt 14 år Så fint du tar kontakt, skal prøve å forklare hva som menes med begrepet " å være født i feil kropp". Når et barn kommer ut a...
Hvor mye koster testosteron?
Hei Så fint du tar kontakt! Testosteron koster ca 300 kr i måneden. Det er ikke slik at man bare kan dra på apoteket å kjøpe testosteron, dett...
Transjente som ikke trives med sin penis.
Hei Så fint at du kan hjelpe kroppen din til å kjenne på nytelse selv om du har enkelte kroppsdeler som du opplever som vanskelige å forholde seg...
Hvilken garderobe går transseksuelle på?
Hei gutt 14 år Så fint du tar kontakt og spør om det du lurer på! Det er det kjønnet man føler seg som, som er utgangspunktet for hvilken gard...
Kjønnsidentitet. Transperson. Hva gjør jeg?
Hei   Så bra du tar kontakt med oss!  Det du forteller om er helt normalt. Det finnes mange unge som har det slik som deg. De fleste velger å k...
Fått avslag fra NBTS om kjønnskorrigerende behandling, finnes det noen annen mulighet for å få hjelp?
Hei jente 18 år Skjønner godt at du blir frustrert når du ikke får den behandlingen du har behov for.  Jeg vet ikke hva som har vært bakgrunne...
Hvordan vet man om man er født i feil kropp?
Hei Takk for at du tar kontakt og deler det du lurer på! Når det gjelder begrepet kjønn, så deler vi ofte dette inn i ulike deler. Kjønnsidenti...
Hvor mye koster det å bytte kjønn?
Hei Så fint du tar kontakt! Hvis du har et ønske og behov for å endre på kroppen slik at den passer bedre overens med det kjønnet du føler deg...
Elsker å bruke dameundertøy, betyr det at han er transe eller født i feil kropp?
Hei Takk for at du tar kontakt! Det er helt fint å kjenne på at du blir kåt når du bruker dameundertøy. Hva vi mennesker tenner på, er jo veld...
Hvor kan man få gjort topp-kirurgi i Norge uten å få diagnosen transseksuell først?
Hei Så fint du tar kontakt! Det er mulig å få fjernet brystene på en privat klinikk på bakgrunn av din kjønnsidentitet. Dette blir nærmere be...
Er det normalt at jenter har penis?
Hei Det naturlige mangfoldet er veldig stort, slik at det gir ikke så mye mening å si hva som er «normalt» eller ikke. Det handler mer om at noen...
Usikker på kjønnsidentiteten sin.
Hei Så fint du tar kontakt og deler det du kjenner på! Når et barn blir født, så blir det tildelt et kjønn på bakgrunn av hvilken tiss det ha...
Hvordan kan hun støtte sin gode venninne som er trans?
Hei Så fint å høre at du er en god støtte for venninnen din når hun nå er på vei til å stå frem som seg selv! Det å ha en god venn i denne ...
Er trans, hvor kan vedkommende få hormoner?
Hei Hvis du ønsker å starte på kjønnsjusterende hormonbehandling så finnes det flere muligheter. Jeg vil først anbefale deg å ta kontakt med f...
Hvordan vet man om man er født som feil kjønn?
Hei jente 15 år Så fint at du holder på å utforske deg selv og hvem du er. Du er ikke alene om dette, flere som deg opplever at det kjønnet de f...
Finnes det en måte å øke østrogennivået i kroppen på, slik at kroppen blir mere "kvinnelik"?
Hei Takk for at du tar kontakt! Det finnes desverre ingen måte å øke østrogennivået på, bortsett fra å tilføre det utenifra.  Likevel finn...
Født i feil kropp?
Hei Så fint du tar kontakt, skjønner godt at det du beskriver kan oppleves frustrerende! Du er ikke alene om å bli "presset" inn i de normene som...
Kan man ved operasjon få en penis som fungerer optimalt?
Hei Takk for at du tar kontakt og deler det du lurer på! Du skriver at du føler deg som en gutt men har fått tildelt jentekjønn ved fødsel og a...
Se alle