Hopp til hovedinnholdet

Mobbing på skolen - hva kan du gjøre?

Jente er betenkt i klasserommet (colourbox.com)
SI IFRA: Om du blir mobba selv eller opplever at andre blir det - si fra! Skolen din har plikt til å hjelpe deg.

Hva gjør du om du eller noen du kjenner blir utsatt for mobbing? Og kan skolen fortelle det til andre hvis du sier ifra?

Offentlig og kvalitetssikret
Jente er betenkt i klasserommet (colourbox.com)
SI IFRA: Om du blir mobba selv eller opplever at andre blir det - si fra! Skolen din har plikt til å hjelpe deg.

Hva regnes egentlig som mobbing?

Mobbing kan defineres som:

”Gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”.

(Definisjonen er hentet fra"Manifest mot mobbing")

 

På bakgrunn av det kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn:

 • Trakasseringen er ondsinnet og rammende.
 • Den pågår over tid.
 • Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk.


Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv, og definisjonsmakten ligger hos den som føler seg mobbet. Det vil si at dersom du føler at det du blir utsatt for er mobbing, så er det mobbing.


 

Si ifra raskest mulig!

 • Hvis du opplever mobbing, så ikke la det gå lang tid før du tar opp det som plager deg på skolen. Kanskje er ikke læreren klar over hvordan du opplever skolehverdagen eller hva du går gjennom. Jo lengre tid du venter med å ta opp ting, desto større og mer alvorlig vil problemene virke.


 • Spør om en prat med kontaktlæreren din, en sosiallærer eller rådgiver, eller noen i ledelsen ved skolen. Hvis det føles tryggere kan du også snakke med helsesykepleier. Hun har tid til å lytte og kan hjelpe deg med å ta opp det du opplever på skolen.

 • Det kan hjelpe å ta med foreldrene dine når du skal prate med skolen. Du kan også spørre foreldrene dine om de kan avtale møtet med skolen hvis det føles riktigere. Prøv uansett å være åpen overfor foreldrene dine om hvordan du har det. De kan være viktige støttespillere for deg når du trenger det som mest.
 • Det kan også være lurt å skrive ned noen punkter som du har med deg i praten med skolen, slik at du husker hva du vil si.

 • Hvis du synes det er vanskelig å prate med læreren din eller helsesykepleier på skolen i skoletida, så kan du be foreldrene dine ta kontakt med dem utenom arbeidstid eller på telefon.
 •  

  Skolen har plikt til å hjelpe deg!

 • Skolene plikter å ta tak i mobbing. Opplæringsloven kapittel 9 A gir alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ta alle varsler på alvor og har plikt til å undersøke det som har skjedd. Rektor har ansvar for å sette inn tiltak for at mobbingen og plagingen tar slutt, og for at du skal føle deg trygg igjen og ha det bra.

 • Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Hvis det gjøres tiltak i en sak, skal skolen alltid lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det. Dette står i opplæringslovens § 9 A-4.

 • Du kan kreve at skolen skal være profesjonelle i forhold til å takle konflikter, de plikter å ta deg på alvor og lytte til hva du har å si. Samtidig er det lurt at du er saklig og legger fram meningene dine på en høflig måte. Sammen kan dere prøve å finne fram til avtaler for hvordan du skal få det bedre. Kom gjerne med egne forslag til hva du tror kan hjelpe.

 • Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet eller plaget, skal de alltid gripe inn og stoppe det med en gang hvis det er mulig. Dette gjelder både når du selv sier ifra, og i tilfeller der de får vite om mobbingen på andre måter.
 •  

  Skriv ned episoder

 • Dersom skolen ikke forstår hva du opplever eller du ikke blir tatt på alvor, skriv ned episoder. Hver gang du føler deg mobbet, utestengt, baksnakket, blir kalt stygge ting, opplever fysisk vold, rasisme, trakassering eller det skjer noe som ikke er slik det burde være, kan du notere ned hva som skjedde.

 • Skriv når det skjedde og hvordan du opplevde situasjonen. Senere kan du diskutere disse episodene med læreren din, helsesykepleier eller andre voksne ved skolen. Dette er en fin måte for skolen til å se hvordan DU opplever skolehverdagen. Ikke all mobbing er like synlig for de som jobber ved skolen. Det vil derfor være mye lettere for læreren/ledelsen/helsesykepleier å sette seg i din situasjon og forstå hva du mener, dersom du kan vise til konkrete eksempler på hva som har skjedd og hvordan du opplevde dette.

  Eksempel: Du kommer til skolen på morgenen. I gangen utenfor klasserommet hilser du på en gjeng fra klassen din som sitter og venter på læreren. Ingen hilser tilbake, de sender hverandre blikk og flytter seg unna deg. En av dem sier noe spydig til deg i forbifarten. Ingen lærere ser det som skjer.


  Du kan be skolen sette inn tiltak

 • Både elever og foreldre kan henvende seg til skolen og be om at feil og mangler ved skolemiljøet blir rettet opp.


 • Loven stiller bare krav om at skolen får en henvendelse, og det er nok om en elev selv sier ifra til lærer eller til rektor at han/hun blir plaget på skolen eller skoleveien. Det kan være lurt at du ber om tiltak skriftlig til skolen. Det gjør at du har dokumentasjon på at du har bedt om hjelp. Her kan du/foreldrene dine beskrive det ubehaget du opplever.

 • Hvis du sier at du ikke har trygt og godt skolemiljø, skal skolen ta henvendelsen alvorlig og behandle den. Det betyr at skolen snarest mulig skal ta stilling til henvendelsen ved å gjøre noe.

 • Hvis du har meldt ifra til skolen om mobbing og det tar mer enn en uke før de gjør noe med saken, kan du melde saken din direkte til fylkesmannen. Fylkesmannen skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin, og så bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag. De kan også vedta konkrete tiltak som skolen må gjennomføre. Fylkesmannen kan også gi deg om rettighetene dine.


 • Fylkesmannen har et skjema du kan bruke for å melde fra. Her finner du digitalt skjema for å melde fra om mobbing.

   

  Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

  Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har ikke skolen lov til å fortelle om dette til noen andre enn de som må vite om saken.

  Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.

   

  Snakk om mobbing på skolen

  Elevene skal selv få delta i arbeidet med å skape godt skolemiljø. Her skal også elevrådet på skolen ha særlig innflytelse. I tillegg er det lurt å foreslå for kontaktlæreren din at dere med jevne mellomrom snakker om reglene mot mobbing felles i klassen.

  Det er viktig at både dere elever og lærerne er klar over hvilket ansvar dere har. Dette kan også gjøre de andre mer bevisste på hvilken oppførsel som er bra, og hvordan man ikke oppfører seg mot andre elever.

   

  Barneombudet, Elevorganisasjonen og Elevombudet kan hjelpe deg

  Det er mange som kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, gi tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt.

  Både Elevorganisasjonen og Elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre. Barneombudet kjemper for barn og unges rettigheter. De har god erfaring med saker som handler om mobbing, og vil hjelpe deg alt de kan med tips og råd på veien.

  Se filmen FULL KONTROLL - om mobbing (ndla.no)

  (ndla.no/FILMFAKTISK, NORGESFILM AS)


  Skrevet av:
  Redaksjonen, ung.no
  Sist oppdatert:
  05.11.2018
  Var dette til hjelp?
  Var dette til hjelp?

  Spørsmål og svar

  Jeg må bruke bleie.
  Hei gutt, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår, ut fra det du forteller at du sliter. Det å bruke bleie når man er 14 år er en stor...
  Jeg har blitt voldtatt og gravid.
  Hei kjære deg! Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det og hva du har vært gjennom. Jeg forstår at det er m...
  Jeg kan ikke si R. Dette blant annet fører til at jeg har en del problemer på skolen. Hvordan kan jeg lære meg denne lyden?
  Hei Gutt 13 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Hei du forteller at du har uttale feil. Det er to måter å si R lyden på i Norge. Dette er...
  Anmeldelse av mobbing
  Hei Det er så mye som kalles mobbing. Hvis du tenker på erting og sjikanering vil jeg si som et utgangspunkt at det ikke er en politisak. Men her s...
  Ingen liker meg, jeg har dårlig selvtillit og tenker på selvmord.
  Hei jente (13) Jeg blir bekymret når jeg leser det du skriver, fordi du har det virkelig ikke bra. Det er veldig trist at du føler at ingen liker d...
  Jente, 14 er ensom og alene og har det ikke bra
  Hei Selv om jeg må si at jeg blir veldig trist på dine vegne av å lese det du skriver, er jeg veldig glad for at du faktisk skriver!!! Slik jeg l...
  Få tilbake slettet innlegg fra Facebook-sida mi.
  Hei Takk for at du kontaktet Slettmeg.noNår et innlegg blir slettet fra Facebook er det ikke mulig å finne det igjen. Hvis noen plager deg er det ...
  Folk truer meg.
  Hei Du burde rapportere dette med de rapporteringsmulighetene som finnes på den aktuelle siden/appen. Alle sosiale medier har regler mot trusler. Om...
  Hvordan skal jeg få bedre selvtillit?
  Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du har blitt mobbet siden 3 klasse da du startet på ny skole. Det er ikke greit det du forteller i forho...
  Kan jeg bytte ungdomsskole?
  Hei Takk for spørsmålet ditt! Det høres jo kjempeleit ut at noen har startet et rykte om deg, og at du skriver at du ikke vil gå på skolen mer. ...
  Hvordan kan jeg få hjemmeundervisning? Jeg har et stort skolefravær pga. en sykdom og også fordi jeg har og opplever mobbing. Hva kan jeg si for at mamma og pappa forstår og hjelper meg med å få dette til?
  Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Det er to måter å få hjemmeundervisning på. Den ene måten er at dine foreldre søker om de...
  Jeg blir mobbet.
  Hei jente, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Det har sikkert vært, og er sikkert tøft og vanskelig å bli mobbet over så lang tid. Mobbing e...
  Hvor går grensen mellom erting og mobbing.
  Hei Erting kan være plagsomt for den som blir utsatt for dette. Noen ganger er erting ikke så alvorlig. Andre ganger oppleves dette plagsomt og er ...
  Jeg har i perioder gått på samme skole som min kusine. Hun har blitt mobbet i alle år. Etter hvert fikk hun diagnosen selektiv mutisme. Jeg er så bekymret for henne. At mobbing kan gjøre dette.
  Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Mobbing er ødeleggende for en person. Det arbeides hardt rundt om i landet på de fleste skoler ...
  Blir jeg bevisst utsatt for utestenging/mobbing?
  Hei jente 14 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Det er bra at du har tatt opp med lærerne dine at du opplever å bli utestengt av dine klassevenni...
  Ble banket opp i garderoben. Fikk boner. Er jeg homofil?
  Hei gutt 13 år. Så bra at du spør om dette.  Det kan være at når man blir utsatt for fare og skade slik som når noen banker en opp, at kroppe...
  Jeg ble dopet ned og voldtatt. Det ble filmet og alle har sett det.
  Hei jente 14 Så fint at du har skrevet til oss. Det at du blir mobbet er ikke greit. Du må si i fra til de på skolen f.eks. lærer eller helse...
  Jeg blir mobbet og ingen bryr seg om meg
  Hei Du er ikke alene om å bli nettmobbet på Sarahah. Jeg kjenner til flere som har opplevd noe liknende som det du beskriver der. Derfor tror jeg d...
  Kan jeg anmelde mobbing?
  Hei Det er vondt å høre at du opplever å bli kalt ting på skolen. Dette er ikke noe du fortjener, og det høres ut som mobbing. Politiet håndt...
  Se alle