Hopp til hovedinnholdet

Har du opplevd å ikke passe inn?

Bilde av gutt ute på gata (www.colourbox.com)
Å VÆRE ANNERLEDES: Det at vi er forskjellige er faktisk en veldig god ting. Verden hadde nok sett ganske kjedelig ut om det ikke eksisterte mennesker som våget å gå sin egen vei.

Du tenker kanskje at det er kjipt å ikke være interessert i de samme tingene som vennene dine? At du ikke har så lyst å gå på den samme skolen som "alle andre"? Men har du tenkt at det er viktig at noen gjør noe annet enn "resten"?

Skrevet av ungdomsredaksjonen

Bilde av gutt ute på gata (www.colourbox.com)
Å VÆRE ANNERLEDES: Det at vi er forskjellige er faktisk en veldig god ting. Verden hadde nok sett ganske kjedelig ut om det ikke eksisterte mennesker som våget å gå sin egen vei.

Det kan være både vondt og vanskelig å kjenne på et behov for å tilpasse deg andre for å bli akseptert. De aller fleste mennesker er opptatt av å føle en tilhørighet til noe eller noen, vi ønsker å passe inn med dem vi omgir oss. I ung alder er mange kanskje ekstra opptatt av å ikke skille seg for mye ut, både fordi det kan føles ensomt, men også fordi du kan føle deg utsatt dersom du er ulik de fleste andre.

Det kan føles ensomt eller skummelt å gå i mot det man opplever som et stort flertall. Det kan være tøft å føle at du ikke passer inn eller lever opp til forventningene andre har til deg. På samme tid er det viktig å holde fast ved sin egen identitet.

Forventninger i klassen eller i vennegjengen.

Det er vanskelig å befinne seg i en situasjon hvor du opplever at noen mennesker har forventninger til deg som du verken klarer eller ønsker å innfri. Skolen, klassen, vennegjengen og sosiale medier er alle arenaer som kanskje har ulike uskrevne regler, og alle med ulike forventninger til hvordan du skal oppføre deg, eller være.

Det kan føles som om alle har en felles forståelse av hvordan du skal kle deg, hvilke karakterer du skal få, hvordan du skal oppføre deg eller til hva du skal mene eller publisere. Det kan føles som om det knyttes forventninger til det meste, og at for å passe inn så må du leve opp til disse forventningene. Vi ønsker jo helst å bli akseptert og respektert av de rundt oss og ønsker sjeldent negativ oppmerksomhet rundt oss selv. Det blir derfor kanskje vanskelig å bryte med forventningene, selv om vi ønsker det.

Forventninger?

Det finnes ekstremt mange forventninger til unge mennesker i dag og hvilke forventninger man føler seg «presset» av varierer selvfølgelig også ut ifra hvilke mennesker man er sammen med, og i hvilken situasjon. For mange kan visse forventninger bli vanskelige å forholde seg til og dersom du ikke opplever at de stemmer overens med hvem du egentlig er. Det kan for noen kanskje etterhvert bli lett å tro at man er den eneste som skiller seg ut, fordi alle andre leverer innenfor forventningene.

Det å oppleve disse forventningene som utfordrende, å oppleve seg selv som annerledes, er ikke unormalt, men det kan føles ensomt. Dette er kanskje ofte fordi du egentlig bare vil bli godtatt eller respektert av menneskene du er sammen med, og du er kanskje redd for at det å skille seg ut også vil føre til at du ikke passer inn med disse menneskene. Det kan være vanskelig å gjøre ting på din egen måte eller stå for dine egne meninger når du føler deg alene om å ha andre meninger eller oppfatninger av ting.

Hva er annerledes?

I utgangspunktet er alle mennesker annerledes på den måten at ingen av oss er helt like noen andre. Ingen av oss mener akkurat det samme eller syntes akkurat de samme tingene er fint. Det kan likevel noen ganger føles som om alle andre er veldig like og at man står alene om å være «annerledes».

Kanskje kler du deg litt annerledes enn de fleste andre, eller hører på en annen type musikk enn det som er populært? Kanskje har du andre interesser enn de fleste andre, eller mener noe annet enn de fleste? Dette er eksempler på ting som kan føles slitsomt, spesielt dersom du opplever at andre kommenterer dette på en negativ måte eller til og med går i mot deg. Det kan føles som om det er «alle» mot deg, helt alene. Da er det for noen til slutt kanskje enklere å heller tilpasse seg alle andre.

Det er likevel veldig viktig å huske at selv om alle andre virker veldig like, så er du ikke alene om å være «annerledes». Det finnes alltid andre mennesker med de samme interessene, og tankene som deg. De er ikke nødvendigvis helt lik deg, men de vil forstå deg og respektere deg for den du er. Du er ikke den eneste som går rundt og føler deg uenig med eller ulik flertallet. Du er ikke den eneste som sitter med et ønske om å bryte med forventningene i samfunnet. Du er ikke den eneste som kanskje er redd for å være deg selv.

Redd for å være deg selv?

Det å være annerledes kan som nevnt føles som å sette seg selv i en utrygg posisjon, hvor det er enkelt å føle seg usikker. I mange sammenhenger forbindes kanskje også det å skille seg ut med å bli snakket om eller ledd av. Det er nok også derfor mange blir usikre på å være seg selv. Ingen ønsker å miste venner eller å bli fryst ut, det er enklere å si eller gjøre ting basert på hva vi tror andre forventer isteden for hva vi selv ønsker. Det som er viktig i slike situasjoner er å stole på deg selv, å stole på at du selv er god nok som person og at du ikke trenger å være helt lik alle andre for å ha en verdi.

Mye handler om å ha «styrken» til å være deg selv, å uttrykke stolthet og trygghet rundt hvem du er som person. Gå i de klærne du ønsker og være stolt av det! Dersom noen ønsker å kommentere det så er faktisk kanskje det beste å bare la de gjøre det uten noen spesiell reaksjon tilbake? Det er aldri spesielt morsomt å snakke om eller å le av noen som ikke gir en respons? Det vil kanskje også føre til at du oppleves som enda tryggere på deg selv, fordi du faktisk våger å stå for hvem du er til tross for at du skiller deg ut.

Det er også viktig å huske på at det du tror andre forventer av deg ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Kanskje tror du at vennene dine forventer at du skal interessere deg for akkurat det samme som dem, men at de i realiteten egentlig ikke bryr seg om dette. Kanskje tror du at fordi alle vennene dine skal søke på en skole så må du søke på den samme, men i realiteten så syntes de at du er tøff som tør å velge noe annet?

Like viktig som å stole på deg selv kan det være å stole på vennene dine. Stole på at de er ekte venner. En god kamerat eller venninnen ville ikke valgt bort en venn bare fordi han eller hun skilte seg litt ut. Det kan ofte føles som om alle bare bryr seg om utseende eller andre overfladiske ting i samfunnet, fordi det fokuseres mye på dette, men i virkeligheten så er nok veldig mange mer opptatt av andre verdier. For eksempel om hvem du er som personen, eller hvilke verdier du står for. Om du da kler deg litt annerledes, hører på en annen type musikk eller interesserer deg for noe som ikke alle andre gjør, så vil ikke dette ha all verden å si, så lenge noen trives med å være sammen med deg. Gode venner vil likevel respektere deg for den du er.

Det er viktig å akseptere at alle er forskjellige, med forskjellige styrker og forutsetninger. Derfor er det å oppføre seg i henhold til hvilke forventinger du tror andre har til deg en veldig ulogisk ting å gjøre for de fleste av oss. Både fordi disse forventningene ikke alltid er som du tror, men også fordi vi alle har våre personlige særegenheter som er ulike fra de rundt oss. Gode venner skal respektere særegenhetene dine og akseptere deg. Gode venner burde forstå at det å være annerledes er både fint og viktig.

Det er viktig å være annerledes!

Det at vi er forskjellige er faktisk en veldig god ting. Verden hadde nok sett ganske kjedelig ut om det ikke eksisterte mennesker som våget å gå sin egen vei. Uten nytenking eller nyskapning ville vi vært holdt mange år tilbake i tid. Det er mennesker som våger å gå sin egen vei som ofte bidrar til forandringer i samfunnet, og nettopp derfor er det viktig å våge å bevare sin egen identitet i det som kan føles som en stor masse med identiske mennesker.

Å bryte med forventninger knyttet til rollen vi har i samfunnet, klassen, eller til og med i vennegjengen, kan være viktig for vår egen selvfølelse. Det å våge å være annerledes skaper større aksept for at vi alle er forskjellige. Det at noen har en annen mening, bruker andre klær eller hører på annen musikk er viktig. Det er fint å være litt annerledes og å være trygg nok på seg selv til å uttrykke at man ikke følger andre. Det er viktig å både la seg utfordre av andre som er ulike en selv, men også å selv våge å være den personen som utfordrer andre. Det at du våger å være deg selv er viktig for deg selv og for mangfoldet i samfunnet vårt.

Det er nemlig ingenting som er galt i at du ønsker å gå din egen vei eller skille deg litt ut. Det gir deg særpreg og identitet, et særpreg og en identitet det er viktig å bevare å være stolt av. Et særpreg og en identitet det er viktig å beskytte, til tross for at det kan føles som om man skiller seg ut.

Skrevet av:
ungdomsjournalist, Julie.
Sist oppdatert:
22.02.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg føler meg utrolig ensom og vil ikke på skolen.
Hei Takk for at du skriver til oss! Det høres ut som at ting er veldig strevsomt for deg nå. Nærmest en håpløs situasjon du befinner deg i kan...
Føler at jeg bli utelatt fra vennegjengen
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg forstod ikke helt om det var noe konkret du lurte på, men jeg skjønner at du synes dette er leit og vanske...
Føler press til å bruke dyre klær, hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for spørsmålet! Jeg skjønner at du føler deg presset til å bruke dyre merkeklær. Dessverre er det ikke uvanlig å føle på dette pre...
Jeg er lei av at vennene mine kun snakker om festing, hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for spørsmålet! Det er helt forståelig at du er lei av det vennene dine prater om. Festing og lignende, er jo ikke noe som interesserer ...
Hvorfor var jeg ikke invitert på halloweenfesten?
Hei Takk for spørsmålet! Dette var leit å høre! Det er alltid trist å bli utestengt og spesielt når det er snakk om dine nærmeste venner. Det...
Jeg skjønner ikke vits med å leve lenger, og føler ikke livet har noen mening. 
Hei Takk for at du skriver til oss! Ut ifra det du skriver høres det ut som at ting er veldig strevsomt for deg nå. Da er det viktig å få gjort ...
Lurer på om familien min er rik?
Hei Ja det du skriver er normalt å tenke. Når jeg leser det du skriver får jeg inntrykk av at du bor i en familie som har nok penger. Hvor rike de...
Hei! To av mine bestevenner snakker bare om hvor mye de vill ha sex.
Hei jente 15 år Takk for at du skriver til oss. Jeg forstår at du er lei av at vennene dine bare prater om sex. Særlig når du ikke er interesser...
Hun føler ikke hun passer inn på skolen og har litt dårlig selvfølelse.
Hei jente (14) Det er veldig trist å høre at du har det sånn og at du ikke føler at du passer inn på skolen. Det er ikke en god følelse å føl...
Jeg føler meg ensom og redd, jeg gir all all kjærlighet jeg har, gir jeg for mye?
Hei jente 19 år. Takk for at du kontakter Ung.no. Jeg forstår at du har det vanskelig og føler deg ensom om du har alle disse tankene om at du ik...
 Føler ikke at jeg passer inn 
Hei Jeg har vært i en lignende situasjon da jeg gikk i 1. klasse. For meg tok det et halvt år før jeg begynte å føle meg tilfreds med hverdagen....
Hva betyr det når en gutt tar deg på rompa?
Hei Det er forskjellige grunner til at gutter tar deg på rompa. Det viktigste å huske på er at det ikke er greit hvis du syntes det er ubehagelig....
Føler ikke at jeg passer helt inn i vennegjengen min lengre.
Hei Takk for at du skriver til oss. Jeg forstår at du gjerne ønsker å passe inn med de du er sammen med. Samtidig så skal det ikke være sånn at...
Jeg føler ikke at vennene mine bryr seg om meg.
Hei! Takk for at du skriver til oss i Ung. Å føle at man ikke blir sett er på ingen måte en god følelse. Spesielt når man føler at man egentl...
Jeg føler jeg ikke passer inn og klarer ikke å få meg nye venner
Hei Tusen takk for at du skriver til oss, jente 16 år! Beklager at det har tatt litt tid å få svar fra oss.  Det er ofte slik i ungdomstiden at...
Jeg trenger tips om hvordan få meg venner.
Hei Takk for at du skriver til oss! Ut ifra det du skriver forstår jeg at du har det vanskelig nå, og at du ønsker tips for hvordan du kan få ve...
Hvordan kan jeg bli inkludert?
Hei Jeg synes det er fint at du skriver ned det du opplever. Du har forsøkt å bli inkludert og opplever at det ikke fungerer. Og nå ønsker du noe...
Jeg ønsker å spille fotball med vennene mine, men jeg føler meg ikke flink nok.
!Hei! Takk for ditt spørsmål, gutt 13 år. Det kan være veldig vanskelig å ikke føle seg flink nok eller ikke passe inn i vennegjengen. Det har...
Hvordan bli bedt?
Hei Det viktigste er kanskje å prøve å starte samtaler med mennesker du synes virker hyggelige. Gå for de som virker imøtekommende og greie, ikk...
Se alle