Hopp til hovedinnholdet

Rett til helse- og omsorgstjenester

Tannlege
Tannlege

Alle har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Trenger du hjelp til helsetjenester eller til å klare deg i dagliglivet? Henvend deg til kommunen din.

Offentlig og kvalitetssikret
Tannlege
Tannlege

Dine rettigheter

Kommunen har plikt til å informere deg om de ordninger som finnes i din kommune.

Slike ordninger kan være praktisk bistand som brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt, eller helsetjenester som hjemmesykepleie og fysioterapi.

Organiseringen av tjenestetilbudet varierer fra kommune til kommune.

 

Betaling for helsetjenester

Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling, men vanligvis må du betale en egenandel.

helsenorge.no finner du satser og regler for betaling av helsetjenester.

 

Praktisk bistand

Det er hovedsakelig hjemmetjenesten i kommunen som bistår med praktiske gjøremål i hjemmet. Du kan for eksempel få hjelp til innkjøp, rengjøring, vasking av tøy, personlig stell eller andre praktiske gjøremål. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet. Søknad sendes til kommunen, og det er lurt å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov. Kommunen kan kreve egenandel for noen av tjenestene. Bistand til personlig stell og egenomsorg kan det ikke kreves betaling for. For mer informasjon se helsenorge.no.

 

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand på. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren selv organiserer arbeidet til assistenten. Det betyr at tjenestemottakeren bestemmer både hva de skal gjøre og når de skal gjøre det.

Tjenestemottakeren, alternativt en pårørende eller en annen person, fungerer som en arbeidsleder. Assistenten kan være ansatt i kommunen, i et andelslag eller av brukeren selv.

Les mer om BPA på helsenorge.no.

Du finner også detaljert informasjon om BPA i rundskriv:Rundskriv Nr. I-9/2015 - Brukerstyrt personlig assistanse.

 

Støttekontakt

Støttekontakten har som oppgave å hjelpe den personen han eller hun er støttekontakt for til å oppnå en meningsfull fritid. Oftest er det snakk om å følge personen til ulike aktiviteter. Støttekontakt er gratis, men man må selv betale for å være med på ulike aktiviteter, for eksempel kinobilletten. Les mer om støttekontakt-ordningen her.

 

Helsetjenester

Alle som bor i Norge har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunen. Helsetjenestene omfatter blant annet medisinsk behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Du har også en rett til en fastlege i kommunen der du bor. Ta kontakt med kommunen du bor i og meld fra om ditt behov for hjelp. Kommunen vil da vurdere hva slags tjenester som er best egnet til å dekke ditt behov.

 

Hjemmesykepleie

Denne tjenesten kan gis funksjonshemmede og syke som trenger personlig stell og oppfølging av medisinske behov. Tjenesten drives av kommunen som del av primærhelsetjenesten, ofte organisert under pleie og omsorgstjenesten. Les mer om rett til helsetjenester i hjemmet på Helsenorge.no.

 

Legetjeneste

Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge har rett til å ha en fastlege. Du kan bytte fastlege inntil to ganger i året. Kommunen skal også tilby en legevakttjeneste.

Les mer om fastlegeordningen her.

Egenandelen slås sammen med visse andre egenandeler og når et bestemt minstebeløp er nådd får du frikort. Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege. Mer informasjon om frikort får du hos legen din eller hos helsenorge.no.

 

Tannlegetjenester

Er du under 18 år er all tannlegebehandling, unntatt tannregulering, gratis. Som 19-20-åring har du rett til billigere tannbehandling, forutsatt at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling. Behandling hos tannlege for voksne for 18 år er ikke gratis. Les mer om tannlegetjenester for barn og unge her.

Noen sjeldne diagnoser gir rett til støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet. Det er en egen liste over hvilke sjeldne diagnoser som får støtte til tannbehandling. Du lese mer om det på helsenorge.no.

Fysioterapi

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. For fysioterapi må du betale en egenandel, men barn under 16 år er fritatt for å betale egenandel. Det samme er personer med godkjent yrkesskade.

Egenandelen slås sammen med visse andre egenandeler og når et bestemt minstebeløpet på 2025 kroner (2018) er nådd, får du frikort. Mer informasjon om frikort får du hos legen din eller på helsenorge.no. For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen.

 

Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en individuell plan. Denne planen skal være en samlet oversikt over de tiltak og ytelser du har behov for. Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommunen ta initiativ til å utarbeide en slik plan sammen med deg. Du kan også be om en slik plan selv.

Les mer om individuell plan her.

 

Vedtak og klageadgang

Mener du at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du klage til Fylkesmannen.

Har du har søkt om tjenester som for eksempel helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse (herunder praktisk bistand og opplæring, BPA og støttekontakt), plass i institusjon, avlastning eller omsorgslønn, har du krav på å få et skriftlig vedtak med en begrunnelse. Du skal også få informasjon om klageretten. Det er viktig at du klager innen klagefristen som er oppgitt, som regel 3-6 uker fra du mottok vedtaket.

Pasient- og brukerombudet gir gratis informasjon om dine rettigheter og kan hjelpe deg å klage.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbied med FFOs Rettighetssenter
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Sliter veldig med økonomien. Har masse gjeld. Hvor kan jeg få hjelp til dette?
Hei Dette er det dessverre mange som strever med, men det finnes både gode råd og hjelp å få.   Hva man kan gjøre med dette avhenger en del a...
Kan en jeg kjenner være støttekontakt?
Hei Det kan godt være en du kjenner som blir støttekontakt for deg.  Det er ofte det letteste å få til.  Du, familien din, eller den du kjenner...
Jeg vil bytte fastlege.
Hei jente, 15 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at du ønsker å bytte fastlege, og at du ikke fikk gjort det fordi du er under 16 år...
Moren min er syk hvem kan hjelpe oss?
Hei Takk for at du skriver til ung.no   Du forteller om en vanskelig situasjon slik jeg leser det du skriver. Moren din har store plager med rygg...
Kan foreldre nektes kontakt med helsevesenet når jeg er alvorlig syk? 
Hei Jeg skjønner godt at du ønsker distanse, og alle har rett til et privatliv. Samtidig skal foreldre kunne ivareta foreldreansvaret sitt, og da e...
Kul på testikkelen
Hei Så bra at du har sjekket kulen opp hos lege. Det er forståelig at du tenker på dette og er litt bekymret når du har avtale om å sjekke mer o...
Økonomiske bekymringer for familien. Jobb?
Hei jente på 13 Vi er to som svarer på dine spørsmål. Først litt om dine bekymringer, så svar om jobb. Du forteller at far mistet jobben og s...
Har sosial angst og depresjon, noe som gjør at jeg ikke klarer å fungere
Hei gutt 18 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det. Jeg forstår at det er mange ting i livet ditt som ...
Jeg har blitt veldig tynn. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du har opplevd mye sorg den siste tiden, men at du har det bedre nå. Det er fint å høre at du har det ...
Jeg er skikkelig bekymra for kroppen min og aner ikke hva jeg skal gjøre.
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er vondt å gå rundt med en bekymring om egen helse, og jeg er glad for at du tar tak i dette. Spesielt nå...
Skjevt bitt. Hvilke rettigheter har jeg?
Hei jente Takk for henvendelsen. Det er dessverre vanskelig for meg å vurdere graden av skjevheten i din kjeve og i bitt over internettet uten å un...
Jeg har 13 ulike diagnoser og er ganske ustabil. Jeg er utbrent og vil dø.
Hei gutt 19 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvor strevsomt livet ditt er akkurat nå og hvor sliten og utbrent du bl...
Har tråkket over. Spørsmål om fotskinne.
Hei Det er ikke så lett å si om det er brudd eller en forstuing man har fått. Man kan ha lite smerter etter et brudd, og mye smerter med «kun» f...
Mor og far er i "krig", kan jeg som 14 åring få time hos terapeut uten samtykke?
Hei Det er forferdelig krevende for barn å stå midt mellom foreldre og jeg forstår godt at hun har behov for noen å snakke med. Når det gjelder ...
Jeg mangler karakter i flere fag, hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du er i en vanskelig og fortvilet situasjon. Det du skriver om høres ikke greit ut. Jeg vil anbefale d...
Sliter med sengevæting, spørsmål om bleier på blå resept.
Hei Det fins ulike merker trusebleier til store barn (ungdommer), som deg. F eks ser jeg at DryNites har en type trusebleier for gutt, se lenken her...
Jeg er er for syk til å gå på vgs, hva slags rettigheter har jeg?
Hei, og takk for at du skriver til oss.  Dette hørtes ikke bra ut, og vi forstår at dette må være vanskelig for deg.  Når du er under 18 år,...
Stoler ikke helt på noen! Hvordan forklare det til kjæresten min?
Hei Skjønner at du har det vondt. Når man sliter er det vanlig at drømmene kan bli ubehagelige og konfliktfylte. Mareritt kan sees på som en måt...
Se alle