Hopp til hovedinnholdet

Dine rettigheter som leietaker

Gutt sitter i sofaen og spiller gitar (www.colourbox.com)
ØVE: Når du leier en hybel eller leilighet har du rett til å spille gitar f.eks., men du må følge husordensreglene som gjelder der du bor.

Visste du at du har rett til å nekte utleier adgang til hybelen eller leiligheten din? Sjekk oversikten for noen av de viktigste rettighetene du har som leietaker.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt sitter i sofaen og spiller gitar (www.colourbox.com)
ØVE: Når du leier en hybel eller leilighet har du rett til å spille gitar f.eks., men du må følge husordensreglene som gjelder der du bor.

Skadedyr

Når det oppdages skadedyr, slik som veggdyr, rotter eller maur, i boligen du leier, er dette utleiers ansvar med mindre du som leietaker har gjort noe som har ført til at skadedyr kom inn i boligen. Ofte kan det skyldes en mangel på boligen hvis skadedyr kommer inn. Da har du rett til å be utleier om følgende:

  • Retting: Utleier må, innen rimelig tid, starte bekjempelsen av skadedyrene. Det kan forventes at et skadedyrfirma kontaktes for å hjelpe til.
  • Prisavslag: Du har krav på redusert leie mens skadedyrene fjernes, og at den eventuelle mangelen på boligen rettes. Når boligen ikke er i orden skal du heller ikke betale full pris.
  • Heving: Heving betyr at leieforholdet avsluttes en gang og uten oppsigelsestid. Dette er aktuelt dersom problemet med skadedyrene er så alvorlig at det ikke går an å bo i boligen, og det heller ikke lar seg utbedre med det første.

 

 

Rett til å nekte utleier adgang til boligen

Du kan behandle boligen som din egen, og derfor kan du nekte folk å komme inn i boligen uten tillatelse. Men i følgende tilfeller må du gi utleier adgang til boligen din:

  • Når utleieren skal gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.
  • Når utleieren skal gjennomføre lovlige forandringer i boligen.
  • Visning i forbindelse med ny utleie.
  • For å hindre skade på boligen. For eksempel hvis det plutselig blir vannlekkasje og det er nødvendig å gjøre noe for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Utleier har da, på lik linje med alle mennesker, en alminnelig plikt til å hindre skader.

Bortsett fra når det gjelder det siste punktet, skal du uansett ha melding en god stund før utleier kommer inn i boligen. Men du skal også få beskjed om utleier må gå inn i boligen din for å hindre skader, så lenge utleier har mulighet til det. Utleier bør for eksempel først ringe eller sende tekstmelding til leietaker før de går inn.

Rett til å ha arrangere en fest i boligen

At du som leietakeren kan behandle boligen som din egen, betyr også at du kan ha middagsgjester, overnattingsgjester og arrangere fester. Du som er leietaker må imidlertid forholde deg til de ordensreglene som borettslaget boligen tilhører har eller husordensregler bestemt av utleier.

Du må også ta hensyn til naboene dine. Du bør derfor ikke ha fester til sent på kvelden på hverdagene, og festen bør som hovedregel varsels til naboene dersom det kommer veldig mange folk og at det kan bli bråkete.

Spør oss om andre rettigheter

Har du flere spørsmål om leietakerens rettigheter eller plikter, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss. Leieboerforeningen svarer på spørsmål for ung.no der.

Skrevet av:
Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no
Sist oppdatert:
08.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Nabohunden bjeffer hele døgnet
Hei Det første man må gjøre når en nabohund står og bjeffer hele tiden er å kontakte naboen og si ifra, sånn at man er helt sikker på at nabo...
Hva skjer med kontrakten når utleier selger boligen?
Hei Når boligen du leier overføres til ny eier så er utgangspunktet at kontrakten din overføres uten endringer. Du har altså krav på å betale ...
Hvordan beregne rente på depositum?
Hei Depositum skal stå på en egen konto. Utleier har plikt til å opprette en depositumskonto ved inngåelse av leieavtale, men leietaker har nok o...
Jeg så muligens skjeggkre i leiligheten, hva kan vi forvente?
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 20 år! Jeg forstår at det er ubehagelig å vite at det muligens er insekter/dyr i leiligheten. D...
Kan utleier kreve en helt ny sofa, når den jeg ødela var gammel?
Hei Du skal som utgangspunkt bare erstatte utleiers faktiske økonomiske tap som følge av skaden. I tillegg skal det gjøres fradrag for "berikelse"...
Kan utleier kreve penger av meg fordi romkameraten ikke betaler?
Hei Depositumet skal stå på en sperret konto i ditt navn, og skal ikke kunne disponeres med mindre både du og utleier godtar det. Hvis depositumet...
Hvor bør jeg være folkeregistrert?
Hei I forhold til Lånekassen, så er det ikke nødvendig å endre adresse i folkeregisteret. Det Lånekassen ser på i forbindelse med bostipend er ...
Går det an å si opp fordi jeg og kjæresten gjør det slutt?
Hei Det finnes måter å komme seg ut av en leiekontrakt på, også der det ikke er oppsigelsesadgang. Blant annet har man i tidsbestemte leieforhold...
Utleier sier jeg vasket for dårlig da jeg flyttet. Kan han kreve betaling?
Hei Jeg forstår det slik at henvendelsen din gjelder tre forhold: 1: Depositum på utleiers private konto 2: Krav fra utleier på grunn av dårlig...
Veldig skitten leilighet, utleier tok seg inn. Kan jeg flytte?
Hei Du tar opp mange spørsmål som må vurderes veldig konkret, så det er vanskelig å gi et godt svar uten nærmere informasjon. Hvorvidt du kan ...
Lekkasje fra peis
Hei Dersom det er en farlig gass-lekkasje i peisen, så er nok dette noe du bør be utleieren din om å reparere. Så lenge gassen derimot er harmlø...
Kan utleier si oss opp fordi vi får barn?
Hei Leietaker har en lovfestet rett til å oppta egne barn i husstanden sin etter husleieloven § 7-1. Unntak gjelder bare for studentboliger via stu...
Utleier tar seg inn hos oss, og vi føler oss utrygge. Kan vi flytte?
Hei Det kommer ikke helt klart fram for meg om dere deler fellesarealer med utleier, eller om han bor i en separat bolig. Spørsmålet ditt har to li...
Spørsmål om oppsigelsestid og mangler
Hei Oppsigelsestiden for såkalt "enkelt beboelsesrom" er som utgangspunkt på én måned, men for alle leieforhold så kan man avtale både lenger o...
Betaling for strøm etter opphør av kontrakt
Hei Om jeg forstår deg riktig, så har du sagt opp leieforholdet og betalt både din del av leien og av strømutgiftene frem til utløpet av oppsige...
Kan jeg heve leieavtalen på grunn av støy eller avvik fra byggeforskrifter?
Hei Utleier plikter å opprettholde «vanlig ro» på eiendommen. Det innebærer at utleier må handle om det er mer bråk enn man med rimelighet må...
Hvor ofte kan utleier ta seg inn i boligen for inspeksjon?
Hei Slik jeg forstår det er dere flere leietakere som leier soverom, og har bruksrett til fellesrom, som bare de som har rom i den respektive etasje...
Kan utleier kreve erstatning syv måneder etter at jeg flyttet ut?
Hei I husleieloven § 10-3 andre avsnitt står det at utleier kan kreve dekket nødvendige kostnader til utbedring, hvis husrommet er i dårligere st...
Hvordan kan jeg vite at utleier ber om riktig sum for strømforbruk?
Hei Jeg forstår det slik at strømabonnementet er i utleiers navn, og at utleier fordeler strømregningen på dere som bor der.  Når er slik ordn...
Kan utleier kreve at vi parkerer langs veien og ikke på parkeringsplassen?
Hei Dette kommer an på leieavtalen deres. Hvis det er avtalt at dere leier parkeringsplass, så har dere naturligvis rett til å benytte parkerings...
Se alle