Hopp til hovedinnholdet

Hvordan tar du opp ting med utleier?

En vask som lekker. (foto: ung.no)
LEKKER: Det er irriterende med en vask som lekker. Utleier har ansvar for å erstatte eller få reparert ødelagte ting i boligen du leier.

Hva gjør du når møblene er ødelagte eller toalettet er tett i boligen du leier? Her får du tips om hvordan du kan ta opp ting med utleier.

Offentlig og kvalitetssikret
En vask som lekker. (foto: ung.no)
LEKKER: Det er irriterende med en vask som lekker. Utleier har ansvar for å erstatte eller få reparert ødelagte ting i boligen du leier.

Selv om det kanskje kan føles vanskelig å ta opp ting som ikke er så bra med den du leier bolig av, så er det helt nødvendig at du gjør det.

Utleier har plikter overfor deg som leietaker, men det er umulig for utleier å rette opp i feil og mangler, eller ta hensyn til deg og dine behov, hvis du ikke sier i fra.

Støy og bråk

Hører du ofte høy musikk, instrumentspilling, krangling, festing eller annet bråk fra utleier sin bolig, som blir forstyrrende for deg, har du lov til å si ifra. Det beste er om du møter utleier ansikt til ansikt, men det kan være lurt å sende melding og si i fra om problemet for å ha bevis på at du har sagt ifra. Fortell at det er veldig forstyrrende for deg når de for eksempel ofte spiller høy musikk i timevis, for du hører alt veldig godt. Du kan for eksempel si at du ikke får ro til å jobbe med skolearbeid. Etter husleieloven § 5-2 er utleier pliktig til å opprettholde vanlig ro i eiendommen. Dette gjelder både i forhold til utleiers egen aktivitet, og andre leietakeres aktivitet.

Ødelagte møbler og hvitevarer

Har komfyren eller vaskemaskinen (hvitevarer) som fulgte med leiligheten gått i stykker? Om det er utleier som er ansvarlig for å rette eller erstatte dette, avhenger av hva som er avtalt i kontrakten. Mange kontrakter har imidlertid samme regler som husleieloven, som sier at når noe er ødelagt og må skiftes ut, er det utleier sitt ansvar. Derfor kan du si ifra til utleier at møblene har gått i stykker, og si at du lurer på når han/hun har mulighet til å ordne opp.

Husk at det er du som må erstatte eller reparere møblene hvis de er ødelagte på grunn av uforsiktig bruk av deg eller dine gjester. Merk også at vedlikehold av møblene er ditt ansvar så lenge de ikke er festet til annet fast inventar, for eksempel at oppvaskmaskinen er festet til kjøkkeninnredningen. Du har likevel faktisk ansvar for å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter, brytere og varmtvannsbeholdere, ifølge husleieloven.

 

 

Uenigheter i kollektivet

Hvis du bor med flere, kan du snakke med utleier dersom det er problemer i kollektivet. Det kan være at noen aldri vasker eller rydder etter seg, går ut med søpla, eller at noen bråker veldig – spesielt sent på kvelden og på natta. Du bør prøve å ta opp dette med den eller de det gjelder før du snakker med utleier, men hvis det ikke fungerer så forklarer du bare helt enkelt situasjonen til utleier. Husleieloven sier at utleier har ansvar for å gripe inn dersom leietakere eller andre som bruker eiendommen bidrar til at det ikke opprettholdes vanlig ro og orden i boligen.

Tett på badet

Ifølge husleieloven er det leietaker som skal vedlikeholde kraner og vannklosetter. Når det gjelder tett vask hjelper det ofte å prøve med avløpsåpner, som du får kjøpt på matbutikken. Det kan uansett være lurt å informere utleier hvis du får problemer med tett toalett eller vask, i tilfelle det blir verre eller at du ikke får fikset problemet med for eksempel avløpsåpner.

 

 

Det er veldig kaldt inne

Hvis du plages med at det er kaldt der du bor, selv om du har slått på ovner og varmekabler du har tilgjengelig, så er det viktig at du forteller utleier om dette, for du skal ikke trenge å fryse. Fortell at du fryser veldig, og forklar hva du har gjort for å prøve å få opp varmen og hva du plages med.

Matlukt

Det er lov å si ifra om du ofte kjenner ubehagelig matlukt som setter seg godt i hybelen eller leiligheten din, som kommer fra utleiers bolig. Du kan ikke be om at utleier slutter å lage maten han/hun/familien vil, men du kan prøve å snakke med dem om dette. Fortell at det er ubehagelig for deg, og at du nesten ikke klarer å være hjemme når du kjenner den matlukten. Kanskje kan utleier lufte bedre under matlagingen?

 

 

Noen generelle tips er å tenke gjennom hva du skal si til utleier, og hvordan du skal si det. Det er veldig viktig å være saklig, og ikke virke irritert eller klagete første gang du tar opp noe med utleier. Å skrive ned det du skal si kan være lurt, eller lage ei liste med det du skal ta opp.

Den aller beste måten å ta opp noe med utleier på er å møte han ansikt til ansikt, men hvis du synes det er veldig ekkelt kan du ringe, sende en e-post eller melding. Du må bare kjenne på hva du føler er best for deg.

Hvis du møter eller ringer utleier, kan det være lurt å sende en oppsummerende melding eller e-post til utleier om innholdet i samtalen deres etterpå. Det er lurt å ha i tilfelle du senere får behov for å bevise det som er sagt eller avtalt.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
08.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Utleier gir ikke informasjon om strømregning i rett tid. Må jeg betale?
Hei Det er avtalt at du skal betale for strømforbruket ditt, og at utleier skal legge fram dette hver måned. Jeg forstår at det er utrolig irritere...
Lekkasje fra peis
Hei Dersom det er en farlig gass-lekkasje i peisen, så er nok dette noe du bør be utleieren din om å reparere. Så lenge gassen derimot er harmlø...
Utleier tar seg inn hos oss, og vi føler oss utrygge. Kan vi flytte?
Hei Det kommer ikke helt klart fram for meg om dere deler fellesarealer med utleier, eller om han bor i en separat bolig. Spørsmålet ditt har to li...
Kan jeg heve leieavtalen på grunn av støy eller avvik fra byggeforskrifter?
Hei Utleier plikter å opprettholde «vanlig ro» på eiendommen. Det innebærer at utleier må handle om det er mer bråk enn man med rimelighet må...
Hvor ofte kan utleier ta seg inn i boligen for inspeksjon?
Hei Slik jeg forstår det er dere flere leietakere som leier soverom, og har bruksrett til fellesrom, som bare de som har rom i den respektive etasje...
Hvordan kan jeg vite at utleier ber om riktig sum for strømforbruk?
Hei Jeg forstår det slik at strømabonnementet er i utleiers navn, og at utleier fordeler strømregningen på dere som bor der.  Når er slik ordn...
Kan jeg si fra til noen om ulovlige kjæledyr i kollektivet? 
Hei Slik jeg leser henvendelsen din, virker du å være mest opptatt av om du kan si fra til noen om slangen. En annen sak er om den personen som h...
Kan kjæresten til utleier, som jeg bor med, komme inn når utleier er borte?
Hei Som leietaker har du bruksrett til boligen. I dette ligger det at det er du som bestemmer hvem som får komme og gå, og til hvilke tider. Det so...
Utleier mener jeg henger etter på husleien. Jeg er uenig.
Hei Dersom du har en avtale som sier at du betaler husleien den 15., er det ikke dermed sagt at det er avtalt at du betaler 15.-15. Det kan like gjer...
Kan jeg slippe oppsigelsestid når utleier er fæl mot meg?
Hei Du lurer på om du kan slippe oppsigelsestiden, fordi det er forhold ved boligen som er dårlige, og utleier er fæl mot deg. Når det er avtalt...
Kan utleier, uten mitt samtykke, gi fremmede en kopi av kontrakten min?
Hei Som avtaleparter har du og utleier en plikt til å opptre lojalt overfor hverandre. Det er derfor beklagelig at utleier har delt kontrakten med d...
Har jeg krav på prisavslag når boligen lider av mangler?
Hei Når husrommet lider av en mangel, har leietaker krav på et prisavslag tilsvarende den verdireduksjonen mangelen utgjør. Prisavslaget har man k...
Hva skjer hvis jeg tar med skadedyr inn i boligen?
Hei Dersom du vet at verken du eller kjæresten din har noen skadedyr hjemme hos dere nå, er det ingen fare for at dere tar med skadedyr til den nye...
Utleier nekter å redusere leien når vi skaffet eget internett.
Hei Du tar opp to problemstillinger i henvendelsen din. Den ene gjelder internett, og den andre gjelder husleieøkning. 1: Internett Internett er i...
Må jeg betale leie i hele oppsigelsestiden?
Hei Slik jeg forstår deg er leieforholdet sagt opp i august, og det er avtalt tre måneders oppsigelsestid. Dette medfører at du i utgangspunktet h...
Utleier vil ha husleie, samtidig som han leier ut til noen andre.
Hei Dette virker rart fordi det er rart. Partenes plikter etter leieavtalen er først og fremst at du som leietaker må betale husleie, og at utleie...
Mus i leieboligen
Hei Jeg forstår det slik at det er et betydelig museproblem i boligen du leier, og at utleiers forsøk på å få bukt med musene begrenser seg til ...
Boligen var skitten ved overtakelse. Kan jeg heve leieavtalen?
Hei Kort oppsummert forstår jeg henvendelsen din slik: Boligen var skitten ved overtakelsen. Du klaget, utleier engasjerte vaskefirma. Vaskefirmaet...
Vi er ikke fornøyd med boligen. Kan vi si opp leieavtalen?
Hei Jeg forstår det slik at dere har undertegnet kontrakten, og jeg legger til grunn at dere har fått nøklene, og dermed overtatt boligen. Så le...
Se alle