Hopp til hovedinnholdet

Er du adoptert og ønsker informasjon om biologiske foreldre?

To jenter som ligger på gulvet, hodet mot hodet og smiler (colourbox.com)
FÅ INNSYN I ADOPSJONSSAKEN DIN: Du behøver ikke gi noen begrunnelse for hvorfor du ønsker innsyn, og som adoptert er du den eneste med tilgang til informasjonen.

Er du nysgjerrig på historien din? Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn.

Offentlig og kvalitetssikret
To jenter som ligger på gulvet, hodet mot hodet og smiler (colourbox.com)
FÅ INNSYN I ADOPSJONSSAKEN DIN: Du behøver ikke gi noen begrunnelse for hvorfor du ønsker innsyn, og som adoptert er du den eneste med tilgang til informasjonen.

Alle adopsjoner som har vært gjennomført fra 1917 og frem til i dag er registrert i Det sentrale adopsjonsregisteret.

Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er derfor bare deg som er adoptert som har rett til disse opplysningene.

Du behøver ikke å gi noen begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon om din bakgrunn.

 

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaken din

For å motta informasjon om biologisk bakgrunn må du henvende deg skriftlig (ikke per e-post) til Bufdir.

Henvendelser fra både norsk- og utenlandsadopterte må inneholde:

  • Ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
  • Din underskrift
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Hvis du er utenlandsadoptert må brevet i tillegg inneholde:

  • Hvilket land du er adoptert fra
  • Hvilket år du kom til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

 

Norskadoptert: Hva skjer videre?

Hvis du er norskadoptert, vil Bufdir først undersøke hvilket fylkesmannsembete som har innvilget adopsjonen din. Fylkesmannen gir adopterte opplysninger om opprinnelige foreldre der adopsjonsbevillingen er gitt før 1. desember 1999.Du kan også skrive direkte til fylkesmannen dersom du vet hvilket fylkesmannsembete som har gitt bevillingen. Det vil være det fylket hvor adoptivforeldrene dine bodde da du ble adoptert.

Bufdir har ansvar for å gi innsyn i nasjonale adopsjonssaker der adopsjonen er gitt etter 1. desember 1999, og i alle saker om internasjonal adopsjon.

Forespørselen din blir deretter sendt til fylkesmannen for videre behandling sammen med opplysningene som finnes i Bufdirs adopsjonsregister. De vil informere deg når dette skjer.

Fylkesmannen forbereder og tilrettelegger saken på en skånsom måte, blant annet ved at de biologiske foreldrene dine informeres om at du har bedt om innsyn i adopsjonssaken, slik at de kan gi sitt syn på om de ønsker kontakt.

At biologiske foreldre ikke ønsker at opplysningene skal gis til deg, gir likevel ikke grunnlag for å nekte deg disse. Dersom det viser seg umulig å oppspore de biologiske foreldrene, må de opplysningene man sitter inne med uten videre gis ut.

Utenlandsadoptert: Hva skjer videre?

Som utenlandsadoptert har du samme rett som norskadopterte til å få opplysninger om dine opprinnelige foreldre. Saksdokumentene som Bufdir har i sitt arkiv, blir på forespørsel sendt direkte til deg.

Den praktiske muligheten til å få tak i opplysninger kan imidlertid være vesensforskjellig. En forutsetning for innsyn er at landet du er adoptert fra har gitt opplysningene til Norge.

Dersom norske myndigheter ikke har fått informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom opprinnelseslandet har gitt norske myndigheter opplysninger, kommer norsk rett til anvendelse fullt ut, uansett hvilke restriksjoner som gjelder i landet du er adoptert fra.

 

Informasjon til andre enn den adopterte

Det hender at andre enn den adopterte selv ber om opplysninger i en adopsjonssak, enten for å komme i kontakt med den adopterte, eller fordi de ønsker å vite om en adopsjon har funnet sted eller ikke. Dette kan være etterkommere av den adopterte som ønsker å vite mer om sin opprinnelige familie, for eksempel i forbindelse med slektsforskning eller av andre grunner.

I slike tilfeller informerer vi om at det bare er den adopterte selv som har krav på opplysninger fra adopsjonssaken. Dersom den adopterte er død, har etterkommere i rett nedstigende linje rett til å få opplyst navnet på de opprinnelige foreldrene til den adopterte. Innsynsretten gjelder ikke opplysninger om øvrig familie til den adopterte eller innsyn i sakens dokumenter.

Henvendelser fra den adoptertes opprinnelige slekt som ønsker kontakt med adoptivbarnet, legger vi på adopsjonssaken, slik at den adopterte i en eventuell senere innsynssak kan få informasjon om at opprinnelige slektninger ønsker kontakt.

Bufdir varsler ikke den adopterte når slike henvendelser fra andre blir lagt på saken, med mindre den adopterte selv har bedt om det. Dersom adopsjonsorganisasjonene får henvendelser fra opprinnelige foreldre eller annen slekt i utlandet, oversendes disse til Bufdir hvor de blir lagt på den adoptertes sak.

 

Lover som regulerer adopsjon

Internasjonal adopsjon reguleres av norske lover, opprinnelseslandets lover og internasjonale konvensjoner. Her kan du lese mer om de fire viktigste:

Adopsjonsloven

Barneloven

FNs barnekonvensjon

Haagkonvensjonen om adopsjon

Skrevet av:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Sist oppdatert:
15.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er jeg adoptert? Faren min kaller meg for "prell".
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Prell er et slangord for snus. Jeg vet ikke hvorfor faren din kaller deg dette, men det betyr ikke at ...
Hva kan man gjøre om man er adoptert for å finne sine biologiske foreldre?
Hei Vi vet ikke ut fra spørsmålet ditt om du er adoptert fra et annet land eller om du har norske biologiske foreldre. Om de er norske, og om dine f...
Jeg er adoptert fra Kina og synes det er vanskelig at jeg ser annerledes ut og ikke kjenner mine biologiske foreldre.  
Hei jente! Det er fint at du skriver til oss i ung.no om dette! Jeg har forståelse for at du ønsker å vite hvem dine biologiske fordre er og når ...
Adoptert fra Colombia, kanskje de husker meg?
Hei Alle adopterte har etter fylte 18 år krav på å få innsyn i sin adopsjonssak. Når det gjelder hva slags informasjon som ligger i sakene så e...
Kan jeg finne ut hvem de biologiske foreldrene mine er?
Hei! Beklager at du får et sent svar! Mulighetene til å finne sine biologiske foreldre kan variere mye fra sak til sak og etter hvilket land man e...
Hvordan får man vite mer om sine biologiske foreldre når en er adoptert?
Hei Det er vanlig å bli nyskjerrig på sitt opphav når man er adoptert og kommer i puberteten. Hvem er jeg? Hvem er mine biologiske foreldre og hva...
Hva kan jeg gjøre for å akseptere meg selv?
Hei jente 13 år! Så fint at du ønsker å få det bedre, det er mulig å få det bedre. Det betyr også at du må gjøre noe litt annerledes enn du...
Er adoptert fra Sør Korea og vil finne mine biologiske foreldre.
Hei, Når du har fylt 18 år kan du selv skrive til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og be om innsyn i saken din. Du finner informasj...
Jeg er adoptert. Hvordan finner jeg info om mine biologiske foreldre?
Hei Det er helt forståelig at du er nysgjerrig og har spørsmål om bakgrunnen din. Hvilken informasjon det er mulig å finne, er vanskelig å si fo...
Hva vet mamma og pappa mer om mine biologiske foreldre?
Hei Når du har fylt 18 år kan du selv skrive til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og be om innsyn i saken din. Du finner informasjo...
Er det mulig å finne noe informasjon om mine biologiske foreldre?
Hei Det er mange adopterte som har spørsmål om bakgrunnen sin. Alle adopterte, etter at de har fylt 18 år, har krav på å få innsyn om sin biolo...
Adoptert og vil vite hvor jeg kommer fra.
Hei Det er nok slik at biologiske foreldre og adoptivforeldre i de aller fleste tilfeller er anonyme for hverandre, og at det derfor normalt ikke vil...
Er jeg adoptert?
Hei Hvis du er adoptert, så har foreldrene dine en plikt til å fortelle deg det. Dette er bestemt i adopsjonsloven § 38. Foreldrene skal fortelle ...
Jeg vet ikke hvem min biologiske far er, og vil vite det! men tør ikke nevne det!
Hei Slik jeg oppfatter dette så trenger du hjelp med å finne ut hvordan du skal få tatt opp temaet hvem din biologiske far er. Du skriver også at...
Hvordan kan adoptiv barn finne ut om sine biologisk røtter?
Hei jente 14 år Det er nok mange adopterte barn som kjenner seg igjen i din nysjerrighet omkring din biologiske familie og om du har noen biologiske...
Jeg er adoptert, hvordan kan jeg finne ut hvem de biologiske foreldrene mine er? 
Hei Det er riktig at alle adopterte etter at de har fylt 18 år kan be om å få innsyn i adopsjonssaken sin.  For å få innsyn i dine adopsjonsdo...
Jeg er adoptert. Har jeg rett til informasjon om biologiske foreldre før jeg er 18?
Hei Vi anbefaler alle adopterte å snakke med foreldrene sine om adopsjonen. Det er fordi det ofte vil være best å få informasjonen om sin histori...
Jeg er adoptert og vil vite mer om de biologiske foreldrene mine
Hei Takk for at du skriver til oss!Jeg forstår dilemmaet ditt. Mange synes det er fint og viktig å vite noe om sine biologiske foreldre. Hvem er d...
Se alle