Hopp til hovedinnholdet

Hva er adopsjon?

Gutt (colourbox.com)
ADOPSJON: Å adoptere betyr å ta til seg et barn som om det var sitt eget. Rettsforholdet til barnets biologiske foreldre faller også bort.

Målet med adopsjon er først og fremst å gi et godt og varig hjem til barn og ungdom som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt (colourbox.com)
ADOPSJON: Å adoptere betyr å ta til seg et barn som om det var sitt eget. Rettsforholdet til barnets biologiske foreldre faller også bort.

Det grunnleggende er at adopsjon skal være til beste for barnet og at adopsjon skal skje i samsvar med barnets grunnleggende rettigheter.

Å adoptere betyr å ta til seg et barn som sitt eget. Det betyr at adoptivbarnet får samme rettigheter som om barnet hadde vært adoptivforeldrenes biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige slekt faller bort.

 

Barn over 12 år skal være med å bestemme

Har barnet fylt 7 år, skal det gis mulighet til å uttale seg før det treffes vedtak om adopsjon. Barnet skal få informasjon om hva en adopsjon innebærer, og veiledning som er tilpasset barnets evne til å forstå. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Barn som har fylt 12 år kan ikke adopteres uten at de får være med på å ta avgjørelsen.

Den som er under 18 år kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Foreldre uten del i foreldreansvaret skal, så vidt det er mulig, uttale seg før adopsjonen blir gjennomført.

I tilfeller der det er snakk om adopsjon av stebarn, vil bare rettsforholdet til den ene forelderen falle bort. Barnet vil selvsagt fortsette å ha det samme forholdet til den av foreldrene som er gift med den som adopterer.

Hvor kommer barna fra?

Gjennom de tre godkjente adopsjonsforeningene har Norge et etablert adopsjonssamarbeid med flere land. De tre norske adopsjonsforeningene som har tillatelse fra Bufdir til å formidle barn fra utlandet til adopsjon, samarbeider med en rekke land i Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika. Land det tidligere har blitt adoptert barn fra, kan ha falt ut på grunn av endringer i landet.

 

Hvem får adoptere barn fra utlandet?

Ulike land kan ha noe ulike krav til adopsjonssøkere. Så godt som alle aktuelle land er tilsluttet barnekonvensjonen, og stadig flere land slutter seg til Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Haagkonvensjonens formål er blant annet å sikre at internasjonale adopsjoner finner sted til barnets beste, med respekt for barnets grunnleggende rettigheter. Adopsjon skal bare finne sted dersom adopsjonsmyndighetene i mottakerlandet har funnet at adopsjonssøkerne oppfyller vilkårene og er egnet til å adoptere.

Adopsjonen skal ifølge norsk lov være til gagn for barnet. Adopsjonsloven har fastsatt en nedre grense for søkernes alder. Ifølge adopsjonsloven § 8 kan bevilling til å adoptere som hovedregel bare gis til den som har fylt 25 år. En søker som har fylt 20 år, kan likevel adoptere eller få forhåndssamtykke til å adoptere dersom søkeren og barnet allerede er sterkt knyttet til hverandre.

Loven angir ingen øvre aldersgrense, men i henhold til retningslinjene bør søkerne ikke være over 45 år. Helsen må være god.

Bare ektefeller og samboere kan adoptere sammen. Med samboere menes to personer som bor sammen i et stabilt og ekteskapslignende forhold. Søkerne må ha en stabil økonomi.

 

Enslig adoptivforelder

Enslige med spesielle ressurser for barn kan søke om å adoptere. Kravet om spesielle ressurser inkluderer et godt og stabilt familie- og vennenettverk, bestående av begge kjønn. Tanken er at dette til en hvis grad vil kunne kompensere for at barnet ikke får to foreldre/slekter ved adopsjonen.

Kan adopsjon oppheves?

Adopsjon er endelig, med mindre bevillingen er gitt på feil grunnlag.

Internasjonal adopsjon reguleres av norske lover, opprinnelseslandets lover og internasjonale konvensjoner. Her kan du lese mer om de fire viktigste:

Adopsjonsloven

Barneloven

FNs barnekonvensjon

Haagkonvensjonen om adopsjon

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
14.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Aldersgrenser for å adoptere.
Hei!   Adopsjonsloven har fastsatt en nedre grense for søkernes alder. Ifølge adopsjonsloven § 3 kan bevilling til å adoptere som hovedregel ...
Er jeg adoptert? Faren min kaller meg for "prell".
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Prell er et slangord for snus. Jeg vet ikke hvorfor faren din kaller deg dette, men det betyr ikke at ...
Kan man søke om adopsjon etter man har fylt 18 år?
Hei Jeg er litt usikker på hva det er du lurer på, men jeg henviser deg til å se på  bufetat.no/adopsjon- her finner du mye informasjon om forsk...
Hva kan man gjøre om man er adoptert for å finne sine biologiske foreldre?
Hei Vi vet ikke ut fra spørsmålet ditt om du er adoptert fra et annet land eller om du har norske biologiske foreldre. Om de er norske, og om dine f...
Kan homofile adoptere?
Hei Ja, homofile kan adoptere, men det er ikke så mange land som aksepterer homofile adopsjonssøkere. En må være minst 25 år for å kunne bli g...
Trives ikke hjemme, vil bli adoptert bort. Jente 13 år
Hei jente 13 år Du kan ikke bare bli adoptert bort. Når barn blir adoptert av andre er det en lang prosess, og barnevern vil forsøke å se om noe ...
Har hat ubeskyttet sex. Han kom ikke inni meg. Jeg har fått rød/brunt utflod i stedet for vanlig menstruasjon. Er dette et tegn på at jeg er gravid?
Hei! I og med at han ikke kom inni deg burde faren for graviditet være vesentlig mindre enn om han kom inni deg. Det kan nok være en viss fare for ...
Adoptert fra Colombia, kanskje de husker meg?
Hei Alle adopterte har etter fylte 18 år krav på å få innsyn i sin adopsjonssak. Når det gjelder hva slags informasjon som ligger i sakene så e...
Kan jeg finne ut hvem de biologiske foreldrene mine er?
Hei! Beklager at du får et sent svar! Mulighetene til å finne sine biologiske foreldre kan variere mye fra sak til sak og etter hvilket land man e...
Usikker på om jeg er adoptert. Faren min har så store føtter, jeg har små.
Hei du 13 år. Takk for at du skrev til ung.no Det er vanlig at man kan ha forskjellige størrelse på føttene og likevel være far og barn.  I o...
Hvor kan man finne ut om man er adoptert?
Hei Vi vet ikke ut fra spørsmålet ditt om du er adoptert fra et annet land eller om du har norske biologiske foreldre. Om de er norske, og om dine ...
Kan vi adoptere med noe på rullebladet? Vandel - adopsjon
Hei Det å skulle adoptere et barn er en meget omfattende prosess på mange måter. Det er et omfattende, rotete, komplekst regelverk og det er også...
Er det mulig å adoptere hvis man er alene far?
Hei I utgangspunktet må man være 25 år for å kunne adoptere. Etter norske regler kan både enslige og par søke om adopsjon. For enslige er imidl...
Er det forskjellige melløm fosterbarn og adoptivbarn?
Hei! Det er forskjell på  adoptivbarn og  fosterbarn. Juridisk sett er det viktig forskjell på om en er adoptivbarn eller fosterbarn. Ved adops...
Hvor gammel kan man være når mAn blir adoptert og Er Det mest vanlig og bli adoptert eller å være foster barn
Hei Det er ingen aldersgrense på barn som skal adopteres. Det er også mulig å bli adoptert som voksen. Vi har flere typer adopsjo, for eksempel a...
Jeg lurte litt på hvor gammel man må være for å adoptere?
Hei Adopsjonsloven har fastsatt en nedre grense for søkernes alder. Ifølge adopsjonsloven § 3 kan bevilling til å adoptere som hovedregel bare gi...
Jeg er adoptert. Hvordan finner jeg info om mine biologiske foreldre?
Hei Det er helt forståelig at du er nysgjerrig og har spørsmål om bakgrunnen din. Hvilken informasjon det er mulig å finne, er vanskelig å si fo...
Jeg er adoptert og blir ertet av alle med at mine foreldre ikke ville ha meg.
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Du forteller at du blir ertet på grunn av at du er adoptert. De sier at dine biologiske fo...
Hva er forskjellen på fosterforeldre og adoptivforeldre?
Hei!   Hvis du bor hos fosterforeldre, så er det de som har den daglige omsorgen for deg. Men det er fortsatt de biologiske foreldrene som er de...
Kan stefaren min adoptere meg?
Hei!   Foreldre med foreldreansvar må samtykke til adopsjonen. En forelder som ikke har foreldreansvar har rett til å uttale seg og si sin mening...
Se alle