Hopp til hovedinnholdet

Hvem gjør hva i barnevernet?

Hvem?
SAMARBEIDER: Kommunen, staten, fylkesnemda og fylkesmannen samarbeider alle om arbeidsoppgavene i barnevernet, og sørger for at barnevernet fungerer på best mulig måte.

Kommunen, staten, fylkesmannen og fylkesnemnda er alle involvert i ulike deler av barnevernet.

Offentlig og kvalitetssikret
Hvem?
SAMARBEIDER: Kommunen, staten, fylkesnemda og fylkesmannen samarbeider alle om arbeidsoppgavene i barnevernet, og sørger for at barnevernet fungerer på best mulig måte.

Kommunene

Barneverntjenesten i kommunene har ansvar for å ta imot bekymringsmeldinger om situasjonen til barn, undersøke forhold og gjennomføre tiltak etter lov om barneverntenester.

Staten

Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet har det overordnede ansvaret for barnevernet på statlig nivå.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for de fylkeskommunale oppgavene innenfor barnevernet. For barnevernet innebærer det blant annet hjelp til kommunene i barnevernsaker, drift av institusjoner, fosterhjemstjeneste og familiebaserte tiltak.

Fagteam

Fagteamet er tverrfaglig sammensatt med barnevernfaglig, psykologisk og pedagogisk kompetanse slik at en sikrer faglig bredde i arbeidet.

Fagteamet arbeider med:

  • faglig bistand i vanskelige barnevernssaker
  • å bistå små kommuner ved å foreta begrensede utredningsoppgaver i kompliserte saker
  • å finne lokale løsninger i samarbeid med kommunene
  • å bistå kommunene i plasseringssaker utenfor hjemmet
  • inntak til statlige barneverntiltak
  • inntak til private barneverntiltak

Fylkesmannen

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernet. Blant annet skal fylkesmannen føre tilsyn med at de oppgavene som er pålagt etter barnevernloven blir utført. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med barnevernsinstitusjonene. Dersom man er uenig i barneverntjenestens vurdering, eller er misfornøyd med forhold ved institusjonen kan man klage til fylkesmannen.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er faglig frittståande statlig organ (domstolslikgnende) som blant annet avgjør saker om omsorgsovertakelse og tiltak for barn og unge med atferdsvansker. Overprøving av fylkesnemndas vedtak skjer ved domstolene.

Du finner mye mer om barnevernet på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og på barnevernet.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva skal til for at barnevernet tar fra meg et barn?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  For at barnevernet skal kunne ta et barn ut av en familie mot foreldrenes vilje må det foreligge e...
Satser for besøkshjem
Hei Dersom noen ønsker å være avlastningshjem eller besøkshjem for et barn, vil de få godtgjøring for dette. Jeg legger ved link til satsene sl...
Vennen min har det ikke bra hjemme, hvordan kan jeg hjelpe henne?
Hei! Det du gjør allerede er kjempebra - du er der for henne! Du bekymrer deg for henne og viser at du bryr deg om henne. Hvis barnevernet allerede ...
Jeg er redd jeg må adopteres bort
Hei Det er forståelig at du er redd hvis du tenker at det kan være du må flytte til et nytt og ukjent hjem. Hva er grunnen til at du tror det komm...
Føler meg fanget. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no Det første jeg tenkte da jeg leste innlegget ditt var: Heldigvis er hun snart 18 og kan velge for seg selv....
Tillitsbrudd? Har mista respekten for lærer, rådgiver og helsesøster.
Hei Det er forståelig at du mister respekten og tilliten til skolens ansatte og andre hjelpere, når de gir informasjon om deg videre til barneverne...
Hva er det en rådgiver gjør?
Hei jente 15 år Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at det kan være litt vanskelig å forstå forskjellen på alle ord og begrep som bruke...
Har asylsøkere rett til skolegang?
Hei Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre barn og unge i Norge. Jeg fors...
En venn har tenkt å selge sex, hva gjør jeg for å få henne til å la være?
Hei jente 15 år. Jeg forstår at du er bekymret for din venn som går med tanker om at hun ønsker å selge sex. Det er ikke bra, og jeg forstår at...
Hva er minste aldersgrense for å reise sak om flytte fra fosterhjemmet?
Hei Hei. Så fint du har skrevet til oss, det er viktig du sier ifra når du ikke har det bra. Jeg forstår det slik at det er barnevernet som har om...
Gutt, 14 år. har det helt jævlig, alle slutter å bry seg. hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du kontakter oss når du har det så vanskelig. Det må nok være utrolig vondt for deg å føle at alle slutter å bry seg når du e...
Blir jeg kontaktet av barnevernet om jeg flytter til søsteren min?
Hei Takk for at du skriver til oss! Ut ifra det du skriver, skjønner jeg at du lurer på om barnevernet vil kontakte familien din i forbindelse me...
Forskjellen på saksbehandler og barnevernspedagog?
Hei, og takk for spørsmålet. Jeg er ingen ekspert på dette, så du vil nok få enda bedre svar på dette om du for eksempel spør Fellesorganisa...
Hva barnevernet gjør ved mistanke om rusmisbruk i hjem med barn.
Hei Du lurer på hva barnevernet gjør ved mistanke om rusmisbruk i hjem med barn. Dersom barnevernet får melding med mistanke om rusmisbruk hos for...
Hvor lang tid en barnevernssak
Hei Du spør hvor lang tid en sak i barnevernet kan vare. Det kommer veldig an på hva familien og barnet trenger.  De fleste saker begynner med en...
Storebror har gjort noe dumt, jenta vet ikke hva, mor er sliten og trist
Hei jente 15 år. Jeg skjønner det er vanskelig hjemme hos dere nå. Det er godt at foreldrene deres er snille. At mammaen din er sykemeldt for en p...
Hvorfor barnevern tar små barn?
Hei Barneverntjenesten arbeider med mange barn, unge og familier i hele Norges land. Over 80% av dette arbeidet handler om å hjelpe familier slik a...
Hvor mye rett har barnevernet over meg?
Hei Det er leit å høre at du har hatt dårlige opplevelser med barnevernet.Du spør hvor mye de kan bestemme over deg. Det er ikke alltid foreldre...
Jeg har ikke privatliv og blir misbrukt voldelig, hva kan jeg gjøre?
Hei Det du forteller er ikke greit og ikke lov. Du har rett på et privatliv som feks å kunne låse døren når du dusjer og er på do.  Du skriv...
Jeg trives ikke hjemme!
Hei Takk for at du skriver til oss i ung.no.Så trist å høre at du ikke har det bra og ikke ønsker å bo hjemme mer.  Det høres ut som om dett...
Se alle