Hopp til hovedinnholdet

Taushetsplikt i barnevernet

Taushetsplikt (ung.no)
TAUSHETSPLIKT: Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan fortelle videre noe du eller andre har fortalt dem.

Mange lurer på dette med taushetsplikt. Hva er det egentlig, hvem har taushetsplikt, og når gjelder taushetsplikten?

Offentlig og kvalitetssikret
Taushetsplikt (ung.no)
TAUSHETSPLIKT: Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan fortelle videre noe du eller andre har fortalt dem.

Hva er taushetsplikt?

Taushetsplikt betyr at man ikke kan bringe videre til noen andre noe man har fått vite.

Taushetsplikt er en plikt til å forhindre at andre får tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Det betyr at det ikke er lov å fortelle videre enten ved muntlig videreføring, eller skriftlig ved fremvisning av dokumenter eller ved at dokumenter ligger fremme, eller på andre måter.

Taushetsplikten innebærer også at personer som kommer i kontakt med barneverntjenesten skal kunne gi barneverntjenesten personlige opplysninger uten at uvedkommende er tilstede og kan overhøre eller på annen måte få tilgang til de opplysningene som blir gitt. Barneverntjenestens klienter skal derfor ikke behøve å gi ut personlige opplysninger på et venteværelse eller på et annet sted hvor det er uvedkommende til stede. Klienter kan heller ikke pålegges å delta i gruppesamtaler eller liknende hvor de forventes å gi personlige opplysninger eller drøfte personlige problemer med uvedkommende.

 

Hvem har taushetsplikt?

Alle som jobber eller utfører tjeneste for offentlig forvaltning har taushetsplikt. Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunen eller stat. Det kan for eksempel være alle som jobber i den kommunale barneverntjenesten, eller i Bufetat.

Taushetsplikten gjelder også for alle som jobber på institusjon, et senter for foreldre og barn eller et omsorgssenter for mindreårige. Dette fremgår av barnevernloven § 6-7. Taushetsplitken gjelder for alle enten det er barnevernspedagoger, psykologer, vaskepersonell eller en håndtverker som er midlertidig innom.

Taushetsplikt om hva?

Taushetsplikt gjelder personlig ting som du selv har fortalt, og det som barnevernsansatte har fått kjennskap om på annen måte fordi han/hun jobber i barnevernet. Et personlig forhold er opplysninger som handler om din helse, din velferd, eller personlige egenskaper som du eller dine foreldre har. Dette kan være opplysninger om at du har ADHD, at dere har dårlig råd, at din mor har mistet jobben eller sitter i fengsel, at din far er hissig og vanskelig å prate med, dårlig hygiene, at dine foreldre ikke passer på deg, at du bare spiser usunn mat, og så videre.

Personer som har taushetsplikt etter reglene i barnevernloven har strengere regler for taushetsplikt enn det som kan gjelde for andre yrkesgrupper, for eksempel lærere. I barnevernloven er det presisert at taushetsplikten også gjelder opplysninger om: fødested, fødsesldato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Dersom en som jobber barnevernet forteller andre hvor du bor kan personen røpe at du får hjelp av barnevernet, og det har de ikke lov å fortelle andre.

Når gjelder taushetsplikten

Taushetsplikten gjelder både i arbeidstiden og i fritiden. Taushetsplikten gjelder også etter at en person har avsluttet tjenesten eller arbeidet, den gjelder livet ut.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten

Brudd på taushetsplikten er straffbart, jf. barnevernloven § 6-7 første ledd som viser til straffeloven (strl.)4 § 121. Den som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel.

Finnes det situasjoner der man kan bryte taushetsplikten uten at det er straffbart?

I noen tilfeller kan det gis taushetsbelagte opplysninger videre uten at det er straffbart. Dette kan blant annet være opplysninger om en klients oppholdssted dersom det er klart at det ikke vil skade tilliten til barneverntjenesten, institusjonen eller senteret for forelre og barn.

Det kan også gis pplysninger til andre forvaltningsorganger og helsepersonell når det er nødvendig for å fremme barneverntjenesten, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Dette kan for eksempel være dersom barneverntjenesten har grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har masse problemer. Dette er selvmordstanker, selvskading, spiseforstyrrelse og depresjon. Dette er ingen krisesituasjon, så ikke bli bekymret. Kan jeg snakke med helsesøster uten at hun sier det videre til mine foreldre?
Hei Jente 14 år. Så bra at du skriver til Ung.no. Du er 14 år og selvsagt skal du kunne snakke med helsesøster uten at dine foreldre får vite om...
Jeg lurer på når taushetsplikten går over til opplysningsplikt? Hvem plikter de å opplyse?
Hei Jente 15 år. Det er en gradvis overgang fra taushetsplikten til opplysningsplikten. Når det gjelder opplysningsplikt ved selvskading, smerter ...
Jeg bor hjemme med min mor. Det er langt i fra en normal hverdag her hjemme, og jeg klarer ikke bo her mer. Hva gjør jeg?
Hei! Dette høres ikke greit ut for deg. Jeg skjønner at du har hatt det vanskelig hjemme lenge, og at det nå kjennes nok ut. Jeg synes du er inne ...
Vil læreren din noe om selvskading til foreldrene mine?
Hei Lærerne har taushetplikt på den måten at de ikke kan gi informasjonen videre til andre uten samtykke fra deg, men de har også en plikt til å...
Hva kan jeg gjøre når en hjelper bryter taushetsplikten?
Hei Det er forståelig at du blir skuffet når den du har betrodd deg til forteller det du har sagt videre mot din vilje. Ingen offentlig ansatte hj...
Hva skjer vis jeg klager på barnevernet til fylkesmannen ?  
Hei Det kommer an på hva som står i klagen, men normalt vil nok fylkesmannen lese klagen og kanskje spørre om mer informasjon fra den som klager. ...
Jeg har vært i barnevernet, vil barnevernet ta fra meg barnet mitt?
Hei Hei. Det er ingen automatikk i at ditt barn skal meldes til barnevernet fordi du selv har vært i barnevernet og har en diagnose. En barnevernsa...
Hvis jeg forteller læreren om selvskadingen, vil han si det til foreldrene mine?
Hei Det er ikke et helt klar svar på dette.  Det kommer litt an på hvor bekymret læreren din blir, hvor alvorlig problemer du har mm. Dette sier...
Hva kan helsesøster, skolelegen legen, fast legen og bup si til mine foresatte?
Hei Alle fagfolkene du møter, har taushetsplikt.  Se mer om den i artiklene under.  Når du er under 16 år, og i noen tilfeller under 18 år, er ...
Psykologen min har spurt om jeg er trist, har skadet meg selv og om jeg tenker på å ta livet mitt. Jeg svarte "nei" selv om dette ikke stemmer. Jeg ønsker ikke at mine foreldre skal få vite det.
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Du forteller at du har det vondt psykisk. Du har tenkt på selvmord og har forsøkt selvska...
Skuffet over at læreren min har fortalt ting videre
Hei gutt 15 år. Takk for spørsmål. Det er ikke rart at du opplevde det som tungt at foreldrene dine skilte seg. Du betrodde deg til lærere din o...
Hvordan kan jeg snakke med psykologen? Jeg er redd psykologen sier fra til barnevernet eller foreldre om jeg er åpen.
Hei gutt 15 og takk for at du skriver til oss! Du skriver at du skal til psykolog og lurer på hvordan du kan snakke med psykologen. Dersom jeg forst...
Har foreldre rett til å få vite alt jeg har fortalt til barnevernet?
Hei Jeg skjønner at dette er vanskelig for deg. Reglene som sier noe om dette er også ganske kompliserte. Men jeg skal fortelle deg litt om hva reg...
Hva gjør psykologer helt konkret når de bryter taushetsplikten ved reell fare for selvmord?
Hei Takk  for at du skriver til oss i Ung. Det er riktig som du sier at psykologer i visse tilfeller er forpliktet til å melde videre hvis de vurd...
Hva skal til for å bryte taushetsplikten?
Hei Takk for spørsmålet. Det er bra at du tenker på å prate med noen når du har ting du sliter med. Du er ikke alene om å være litt skeptisk e...
Hvilke opplysninger har helsepersonell om meg?
Hei Takk for at du tar kontakt om dette. Det er leit å høre at du har hatt det så tungt i det siste. Uansett er det bra at du prøver å finne ut ...
Har helsesykepleier lov å snoke i helsekortet til søsken?
Hei Helsesykepleier har myndighet til å aktivt bruke journalen til å dokumentere  til det barnet hun har ansvar for på helsestasjonen eller i sko...
Må foreldrene vite om det du prater om på helsestasjonen?
Hei Helsesøster og andre på helsestasjonen har taushetsplikt.  Denne er streng og de kan ikke si videre det du kommer med.  Det er imidlertid unn...
Se alle