Hopp til hovedinnholdet

Barneverninstitusjoner

Kirkenær barnevern- og omsorgssenter
Kirkenær barnevern og omsorgssenter.

Det finnes mange grunner til at barn og unge ikke kan bo hjemme. Barn kan være slite med rusproblematikk, ha atferdsutfordringer, får manglende omsorg hjemme eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder.

Offentlig og kvalitetssikret
Kirkenær barnevern- og omsorgssenter
Kirkenær barnevern og omsorgssenter.

Ulike typer barnevernsinstitusjoner

Det finnes ulike type institusjoner i Norge og de fleste er rettet mot ungdom. Barn som er under 12 år blir som regel plassert i beredskaps- eller fosterhjem. Når ungdommene bor på barnevernsinstitusjonen deltar de i dagliglivet på institusjonen, går på vanlig skole og deltar på fritidsaktiviteter.

De aller fleste har kontakt og samvær med egen familie.

Institusjoner for ungdom

Institusjoner for ungdom tar i mot unge i alderen 12 - 18 år. Noen institusjoner tilbyr kortere opphold. Institusjonene tilbyr plass til ungdommer som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å bo hjemme hos foreldrene eller i et fosterhjem: Barn kan være slite med rusproblematikk, ha atferdsutfordringer, får manglende omsorg hjemme eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder.

Institusjoner for ungdommer med alvorlige atferdsvansker

Noen institusjoner spesialiserer seg på ungdommer med alvorlige atferdsvansker. Ungdommer med atferdsvansker har forskjellige årsaker til atferdsvanskene og ulike behandlingsbehov. Det er derfor viktig at de får hjelp i ulike institusjonsavdelinger. I institusjoner for ungdommer med alvorlige atferdsvansker skilles det mellom tre målgrupper:

  • Ungdom som har lav risiko for videreutvikling av atferdsvansker
  • Ungdom som har høy risiko for videreutvikling av atferdsvansker
  • Ungdom med vedvarende rusmisbruk.
Ungdommer med alvorlige atferdsvansker kan få tilbud om opphold og hjelp på en MultifunC-institusjon. MultifunC er en behandlingsmodell i institusjon og nærmiljø for ungdom med alvorlige atferdsvansker.

Akutt- og utredningsinstitusjoner

Akutt- og utredningsinstitusjoner er et tilbud til barn og unge som trenger hjelp og tiltak på kort tid. Bakgrunnen for slike plasseringer er ulike former for kriser:

  • Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon.
  • Når en ungdom kommer i en alvorlig krisesituasjon på grunn av alvorlige atferdsvansker kan også ungdommen plasseres i en akuttinstitusjon.

På akutt- og utredningsinstitusjonene får barnet plass for en kortere periode. I løpet av denne perioden skal man finne ut hva som er best for barnet eller den unge på lang sikt.

Rusplassering

En ungdom som er avhengig av rus kan plasseres i en institusjon hvor ungdommen kan få hjelp og behandling for sine rusvansker. En ungdom som blir plassert i en slik institusjon kan også ha andre former for atferdsvansker, for eksempel kriminalitet. Hovedfokus ved institusjonsoppholdet er likevel å behandle rusavhengigheten.

For at ungdommene skal få riktig tilbud og behandling, er det nødvendig å kartlegge og utrede dem godt.

 

Hvem har ansvar for institusjonene?

Barneverninstitusjonene i Norge drives av det offentlige (Barne-, ungdoms- og familieetaten (www.bufetat.noBufetat) og kommunene), ideelle organisasjoner og andre private aktører. Bufetat har etter barnevernloven ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner, og godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. Oslo kommune har et tilsvarende ansvar innenfor sitt geografiske område.

 

Statlige barnevernsinstitusjoner

Bufetat har tilbud om institusjonsplasser. Finn institusjonen her.

 

Private og kommunale barnevernsinstitusjoner

Private og kommunale barneverninstitusjoner kan bare benyttes dersom institusjonen er godkjent av Bufetat. Bufetat kan når som helst føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er tilstede for private og kommunale barneverninstitusjoner.

 

 

 

Tekst og kilde: Bufetat

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg ble dumpet av typen, jeg har nesten ikke venner og er blitt tatt vekk fra moren min. Det er veldig vondt.
Hei Jente 16 år. Takk for dine ord til Ung.no.Jeg forstår at du er lei deg. Det er en stor krise i livet å bli tatt bort fra moren sin. Nå har du...
Jeg lurer på hvordan man kommer inn på institusjon, og om alle kan det.
Hei jente 14 år. Så fint at du skriver til oss når du lurer på noe!Når du sier intensjonshjem, så tenker jeg at du mener institusjon eller ungd...
Har barnevernet lov til å true med institusjon?
Hei Dersom du har det veldig vanskelig og barnevernet vurderer at det kanskje kan gjøre situasjonen din bedre å flytte til en institusjon, kan de f...
Jeg bor nå på institusjon. Jeg sliter mye psykisk og jeg føler meg som en eske som blir flyttet rundt.
Hei jente 14 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du har det. Jeg forstår godt at du har det vanskelig for tiden og ...
Hva er kravene for å komme inn på institusjon?
Hei Jeg vet ikke helt hvorfor du spør, men dersom du ikke har det bra der du bor og ønsker hjelp, kan du kontakte barneverntjenesten i den kommunen...
Forskjellen på saksbehandler og barnevernspedagog?
Hei, og takk for spørsmålet. Jeg er ingen ekspert på dette, så du vil nok få enda bedre svar på dette om du for eksempel spør Fellesorganisa...
Jeg har det vanskelig hjemme, vil flytte ut.
Hei Takk for at du skriver til oss. Du skriver at du har det vanskelig hjemme med mye krangling og problemer. Slik jeg forstå det du skriver har du ...
Er det straffbart å hjelpe noen med å rømme fra institusjon?
Hei Jeg regner med at det er snakk om en barnevernsinstitusjon. Det finnes en bestemmelse om såkalt omsorgsunndragelse i straffeloven § 261. Etter ...
Jeg har aldri vært så deprimert og langt nede før. Vil bare sove...
Hei! Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det .Jeg forstår at du strever og at du har det veldig veldig utryg...
Vil smugle inn dyr på institusjon
Hei Jeg kan skjønner at du ønsker deg et dyr, men vil anbefale deg å ikke smugle inn noe dyr på institusjon. De har regler som sier ingen dyr av ...
Min venn har det veldig vanskelig, er det sinne eller kan han ha gitt opp?
Hei jente 15 år! Det er vanskelig når noen man er glad i har det så vondt. Han er heldig som har en venn som deg og han kommer til å trenge å ha...
Kan jeg trekke samtykke til frivillig plassering?
Hei Du skriver at du for i en barneverninstitusjon og lurer på om du kan trekke samtykket ditt. Det kan du når som helst.Jeg foreslår at du konta...
Hun hater barnevernet. De ødelegger livet hennes.
Hei Jente 16 år. Det virker som du er opprørt og frustrert over hvordan din venninne har det. Hun er heldig som har deg som ønsker å hjelpe henne...
Jeg vil ikke bo hjemme, er det regler for å kunne flyttte til institusjon?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål.  Det er vondt å høre at du har det sånn hjemme og at du ønsker å flytte. Da har du sikkert tenkt my...
Hvordan kan jeg få komme på institusjon? Jeg gjør mye ulovlig.
Hei jente 16 år! Så fint du tar kontakt med Ung. no. Du henvender deg til oss med spørsmål om hva en institusjon er og hvordan du kommer dit. ...
Har det ille hjemme og ruser meg
Hei For å slippe å være hjemme, og komme på institusjon må du ha kontakt med barneverntjenesten. Du kan komme i fengsel hvis du stjeler bil og ...
Hvor får man penger fra på institusjon?
Hei Normalt kan man gjøre slik som andre ungdom når man bor på institusjon - slik som å være sammen med venner, gå på shopping og sånn.  De...
Krangler med foreldrene mine og vil flytte på institusjon
Hei Så leit å høre at du krangler så mye med foreldrene dine. Det er et godt forslag å snakke med barnevernet. Det er lettere for barnevernet å ...
Bor på institusjon - kan man flytte for seg selv når man blir 16 år?
Hei Takk for at du skriver til oss. Du skriver at du er 15 år og bor på institusjon. Du skriver videre at du ikke kan bo hjemme hos moren din, og ...
Har barnevernet lov til å plasserer meg på institusjon uten at jeg er enig?
Hei Så fint at du tar kontakt med oss når du har det vanskelig :-) Så leit å lese at du mot din vilje er plassert på en institusjon. Jeg skjønn...
Se alle