Hopp til hovedinnholdet

Skal i fosterhjem, hva skjer da?

Jente flytter (colourbox.com)
HOS KJENTE? Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekten eller i nettverket sitt.

Skal du flytte til fosterhjem og lurer på hvordan det blir? Det er barneverntjenestens ansvar å sørge for at du får det bra. Husk at du skal kunne si din mening om det som planlegges for deg!

Offentlig og kvalitetssikret
Jente flytter (colourbox.com)
HOS KJENTE? Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekten eller i nettverket sitt.

Si din mening

Hvis det er nødvendig for deg å flytte hjemmefra, skal barnevernstjenesten vurdere om fosterhjem kan være et godt alternativ. Først vil de undersøke om noen i slekten din eller noen andre du kjenner kan være fosterhjem. Du skal alltid få si din mening om det som planlegges for deg fra du er stor nok til å forstå hva saken gjelder. Din mening skal tillegges mer vekt jo eldre du er.

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekten eller i nettverket sitt. Dette er personer eller familier som barnet har hatt kontakt med og kjenner. Eksempler på dette kan være fotballtrener, en nabo, speiderleder, lærer, tidligere besøkshjem eller støttekontakt.

Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om noen i familien eller nettverket kan være fosterhjem. Familieråd er en metode som ofte blir brukt for å finne fosterhjem i slekt og nettverk. Familieråd mobiliserer familie og nettverk, og øker sannsynligheten for at man sammen finner muligheter slik at barnet kan flytte til slektninger eller personer i nettverket.

 

DU skal få nødvendig informasjon

Før et fosterhjem blir valgt vil du og foreldrene dine få informasjon om familien som er aktuell. Som regel vil både du og foreldrene dine få være med på ett eller flere besøk hjemme hos familien, slik at alle bedre kan gjøre seg opp en mening om forslaget.

 

Forberedelser

Når fosterhjemmet er bestemt, vil barnevernstjenesten og du og foreldrene dine bli enige om når du skal flytte inn og hva som eventuelt skal forberedes i tiden fram til flytting. Det kan for eksempel være å ordne med skolebytte hvis det er en del av planen, eller skoleskyss hvis reiseveien blir lang.

 

Før du flytter

Før du flytter inn vil barnvernstjenesten og fosterfamilien lage en avtale om oppgaven som fosterhjem. I den avtalen vil det stå hva fosterforeldrene kan bestemme over, og hva foreldrene dine kan bestemme selv om du ikke bor hjemme. Denne avtalen skal gås gjennom en gang i året.

Les en nyttig brosjyre om rettigheter for de som bor i fosterhjem.

 

Egen tilsynsperson

Barnevernstjenesten bestemmer hvem som er saksbehandler og ansvarlig i din sak. Dette kan være en eller to personer, og du skal vite hvem det er og hvordan du kan nå dem, for eksempel på telefon, hvis det er nødvendig. Barnevernet vil også finne fram til en voksen tilsynsperson som skal treffe deg med jevne mellomrom etter flyttingen. Tilsynspersonen har som oppgave å følge med på at du har det bra.

 

Plan for oppholdet i fosterhjem

Saksbehandleren din skal lage en plan for oppholdet ditt som kalles tiltaksplan. Hvis plasseringen skjer som følge av at foreldrene dine har mistet omsorgsretten for deg, heter planen omsorgsplan. Du har rett til å si din mening om det som står i planen og til å være med å lage den. I god tid før du fyller 18 år skal barnverntjenesten sammen med deg lage en plan for eventuelle framtidige tiltak.

 

Tekst og kilde: Bufdir

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Fosterhjem, velge by?
Hei jente 15 år Jeg skal gå rett på sak i og med du spør så kort og konkret. Det er sånn med fosterhjem og kontakt med barneverntjenesten at ba...
Jeg gruer meg til jul og blir stresset av at forsterforeldrene spør.
Hei Så bra at du tar kontakt :) Det er ikke rart at du synes det er stressende når du skal feire jul på en annen måte og med andre mennesker for...
Frivillig plassering og omsorgsovertakelse
Hei Du skriver at foreldrene dine har samtykket til at du skal flytte i fosterhjem, slik at det blir en frivillig plassering. Dersom det kan se ut so...
Bor i beredskapshjem, men mistrives
Hei Du sier at du bor i beredskapshjem fordi din mor og du kranglet så mye. Du liker ikke familien du bor hos fordi de er så høylytte og ikke lar ...
Kan jeg blir fosterhjem for lillebroren min?
Hei Du skriver at lillebroren din skal flytte i fosterhjem. Du lurer på om broren din kan bo hos seg – at du blir hans fosterhjem. Barneverntjenes...
Hva skjer når Barnevernet henter meg hos foreldrene mine?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  Jeg forstår at dette er vanskelig for deg og at du nå kjenner deg veldig redd. Ut fra hva du skri...
Kan jeg være med på å bestemme hvor jeg skal i fosterhjem eller tilfeldig?
Hei jente 15 år Om det er slik at du skal flytte i fosterhjem så er det vanlig å prøve å bli kjent med deg og høre hvordan du er som person, hv...
Jeg er ofte så langt nede at jeg vil ende alt. Noen tips?
Hei jente 15 år! Først vil jeg si at det er vondt å høre at du har opplevd så mye vanskelig. Det høres ut som det skjer mange ting rundt deg so...
Flytte i fosterhjem
Hei Takk for at du skriver til oss. Det er fint å høre at du har en person du stoler på. Du skriver også at det er andre du kan stole på - det e...
Skal flytte i fosterhjem
Hei Du skriver at det er bestemt i Fylkesnemnda at du skal flytte i fosterhjem, men at foreldrene dine har anket avgjørelsen. Du skriver at du er re...
Hvorfor blir mange tenåringer tvunget i fosterhjem av Barnevernet, mens andre får bo alene?
Hei   Du reiser mange problemstillinger her, og det ser ut som om du har tenkt en del på disse spørsmålene. Nå kjenner ikke jeg de konkrete sak...
Kan mine foreldre bli fosterforeldre for venninnne min?
Hei Det er slik at nå et barn skal flytte i fosterhjem skal barnevernet undersøke om barnet kan bo i slekt og nettverk. Dersom det kan være aktuel...
Kreve ny tillitsperson?
Hei Takk for at du skriver til oss. Du skriver at du ønsker deg ny tillitsperson og lurer på om du kan kreve det. En tillitperson skal være en per...
Hva skjer med dyrene mine viss jeg blir flytta i fosterhjem?
Hei! Jeg skjønner godt at du lurer på dette. Det er ingen faste regler for hva som skjer med dyr hvis eieren blir flyttet i fosterhjem. Dette må l...
Skal i fosterhjem - kan jeg havne langt vekk?
Hei Når et barn skal flytte i fosterhjem er det viktig at det er et godt hjem som passer bra for barnet. Det er dessverre ikke slik at det finnes ma...
Skal i fosterhjem - kan jeg innrede rommet mitt?
Hei Så bra du har begynt å tenke på hva som er viktig for deg når du flytter i fosterhjem. For veldig mange er det viktig hvordan man har det run...
Trives ikke i fosterhjem etter 3 uker.
Hei jente 13 år.   Ser at du nylig har flyttet i fosterhjem og at du ikke har det bra. Du lurer på om det vil bli bedre å flytte i institusjon...
Se alle