Hopp til hovedinnholdet

Du har krav på omsorg

Hender som holder hverandre (colourbox.com)
ANSVAR: Barnevernet har ansvar for å gripe inn i vanskelige familiesituasjoner, og deres førsteprioritet er barns trygghet.

Du har krav på omsorg. Det er i første rekke foreldra dine som har ansvaret for å gi denne omsorga, men dei kan ha behov for hjelp med dette ansvaret i korte eller lengre periodar.

Offentleg og kvalitetssikra
Hender som holder hverandre (colourbox.com)
ANSVAR: Barnevernet har ansvar for å gripe inn i vanskelige familiesituasjoner, og deres førsteprioritet er barns trygghet.

Grunnen til at foreldre treng hjelp med å gi barn rett omsorg kan for eksempel vere ein vanskeleg livssituasjon. I slike tilfelle har barnevernet eit ansvar for å sikre at barnet mottar den omsorga det har krav på. Barnevernet skal vere ein garanti for at alle barn og unge blir sikra omsorg, tryggleik og utviklingsmogelegheiter.

Ta vare på utsette barn

Barneverntenesta har som oppgåve å avdekke omsorgssvikt og andre former for problem så tidleg som mogeleg for å kunne sette inn hjelp, slik at ein kan unngå fleire problem. Dei skal verne barn mot omsorgssvikt og motverke at barn lir fysisk og psykisk overlast.

Hjelp og støtte

Arbeidet til barneverntenesta er ei blanding av støtte og kontroll. Tenesta skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldra sjølve kan ta omsorgsansvaret sitt. Barneverntenesta har ein stor grad av valfridom når det gjeld kva for tiltak som kan settast i verk. Ved alle tiltak som barnevernet set i verk skal det leggast avgjerande vekt på å finne fram til den hjelpa som er best for barnet.

Ansvar for å gripe inn

Barneverntenesta har også eit ansvar for å kontrollere at hjelpetiltaka virkar og å gripe inn dersom tiltaka som er sett i gong ikkje samsvarar med behovet til barnet. I så fall kan det vere naudsynt å plassere barnet utanfor heimen i ein kortare eller lengre periode. Dette kan skje med eller utan samtykke frå foreldra, og med eller utan samtykke frå barnet. Dersom eit barn skal plasserast utanfor heimen utan samtykke frå foreldra, må det treffast vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag frå kommunen.

Barnevernet har plikt til å gripe inn når:

  • Barnet på grunn av forholda i heimen eller av andre grunnar har eit særleg behov for et hjelpetiltak.
  • Det er alvorlige manglar ved den daglege omsorga som barnet får, eller alvorlige manglar ved den personlige kontakten og tryggleiken som det treng etter sin alder og utvikling.
  • Foreldra ikkje sørger for at eit sjukt eller funksjonshemma eller spesielt hjelpetrengande barn får dekt sitt særlege behov for behandling og opplæring.
  • Barnet blir mishandla eller utsett for andre alvorlege overgrep i heimen.
  • Det er svært sannsynleg at helsa eller utviklinga til barnet kan bli alvorleg skadd fordi foreldra er ute av stand til å ta tilstrekkeleg ansvar for barnet.
  • Barnet har alvorlege åtferdsvanskar som for eksempel viser seg i vedvarande eller gjentatt kriminalitet eller i vedvarande misbruk av rusmiddel eller på annan måte.

Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det plikt til straks å foreta nærare undersøkingar.

Kjelde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Føler meg fanget. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no Det første jeg tenkte da jeg leste innlegget ditt var: Heldigvis er hun snart 18 og kan velge for seg selv....
Jente 13 ønsker å bli adoptert vekk fra en vanskelig familie
Hei Ut ifra det du beskriver over, så virker det som du over tid har en opplevelse av at foreldrene dine forskjellsbehandler og krever mye av deg. V...
Min søster har slitt med alvorlig spiseforstyrrelser. Mamma og pappa sliter psykisk av dette. Jeg føler meg etterlatt da all tiden går med til min søster.
Hei jente 17 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du har det. Jeg forstår at du har det vanskelig og at du føler de...
Faren min liker å se på meg mens jeg spiller fortnite, er dette lov?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål! Det kan være flere grunner til at faren din gjerne vil se på deg. De fleste foreldre vil følge med på...
Far bruker narkotika. Hun vil være mer sammen med faren.
Hei Jeg kan godt forstå at du savner din far og vil være mer sammen med han, men dersom det er slik at han bruker narkotika så burde du kanskje ik...
Kan barnevernet gripe inn dersom foreldre er frekke og ruset hele tiden?
Hei jente 14 år Det høres ut som du har det veldig vanskelig. Det er fint om du sier ifra til noen så du kan få hjelp. Voksne rundt deg kan hjelp...
Har stukket av hjemmefra, får det konsekvenser for meg?
Hei gutt 14 år Du har det så vanskelig at du drar til byen alene på natta, det høres vondt ut. Du spør om det får noen konsekvenser for deg, o...
Jeg har store problemer hjemme, noe jeg har hatt så lenge jeg kan huske. Jeg har lyst å flytte, men har ikke råd. Jeg blir ikke hørt/forstått, har prøvd i alle år.
Hei! Du beskriver en alvorlig familiesituasjon som har vart det meste av livet ditt. Du forteller at du har blitt utsatt for vold, forskjellsbehandle...
Jeg mistrives veldig hjemme.Hva skal jeg gjøre?
Hei jente 15 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det hjemme. Jeg forstår at du har det vondt og at du ik...
Jeg prøver det hardeste jeg kan, men foreldrene mine blir aldri fornøyde.
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  Det høres ikke greit ut for deg og jeg forstår at du blir fortvilet.  Jeg vil anbefale deg å s...
Jeg er jo helt syk i hodet. Vil ikke ha det bra lenger. Kommer til å ta mitt eget liv uansett hva dere svarer. Er lei meg...
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Du avslutter brevet ditt med at du kommer til å ta livet ditt uansett hva vi skriver. Jeg tenker at n...
Er ikke trygg hverken med mamma eller pappa. Hvor kan jeg bo?
Hei gutt 14 år. Så bra at du søker hjelp!Hvis man ikke føler seg trygg hverken hos sin mor eller far, skal man få hjelp hos barnevernet. Du har ...
Gutt på 16 år har havnet i en konflikt med søsteren sin og opplever at familien starffer ham for det. Hva gjør han?
Hei! Dette høres ikke noe greit ut! Jeg skjønner på det du skriver at du har opplevd mye som har vært vanskelig. Det er veldig tøft for barn å ...
Har lyst til å flytte til pappa men han har ikke foreldrerett for meg. Hvordan snakke med mamma om dette?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg forstår at du står i et vanskelig dilemma. Du skriver ingenting om hvorfor du ikke trives så godt hjemme ...
Pappa har forlovet seg med en dame som kaster ut meg og søstera min, råd?
Hei jente 14 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at du er fortvilet og redd om du og din søster har det så vanskelig i forholdet til ...
Mamma tar meg ikke på alvor. Hva kan jeg gjøre?
Hei jente 16 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det. Det må ha vært veldig vondt for deg å ikke bli t...
Jeg sliter med angst og depresjon etter vold i hjemmet.
Hei Takk for at du skriver til ung.noJeg skjønner godt at det ikke har vært lett å være deg, og å være deg for tiden. Du forteller om mye vold...
Ønsker å bo med stemor fremfor far etter skilsmisse.
Hei Takk for at du skriver til oss. Det er leit å høre at du ikke har det bra sammen med din far, og at din stemor har flyttet ut. Det du beskriver...
Jeg er så lei av at foreldrene mine krangler og at de ikke samarbeider.
Hei kjære deg! Dette høres veldig vanskelig ut for deg! Jeg forstår at du blir bekymret for hva som vil skje med deg og broren din! Det er fint at...
Jeg ønsker ikke at faren min skal ha foreldrerett for meg.
Hei Så fint at du tar kontakt med oss når det er ting som er vrient :-) Du ønsker ikke at faren din skal ha foreldrerett - eller foreldreansvar, ...
Se alle