Hopp til hovedinnholdet

Konfirmasjon - hva passer for deg?

Jente poserer i en allé for konfirmasjonsbilde (colourbox.com)
KONFIRMASJON: Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk.

Skal du konfirmere deg? Hva slags konfirmasjon skal du i så fall ha?

Jente poserer i en allé for konfirmasjonsbilde (colourbox.com)
KONFIRMASJON: Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk.

Hva er konfirmasjon?

Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk.

En konfirmasjon gjennom Den norske kirke handler om å bekrefte og fornye dåpsløftet.

En humanistisk konfirmasjon handler om å lære å ta egne valg og utfordre til selvstendig tenkning og etisk refleksjon.

Ordet "konfirmasjon" kommer fra det latinske ordet "confirmatio", som betyr stadfestelse, bekreftelse eller styrkelse.

Hvorfor konfirmerer man seg?

Det er helt frivillig om du vil konfirmere deg eller ikke, men omtrent 80 % av alle 15-åringer i Norge velger å konfirmere seg. Cirka 16 % av disse velger humanistisk konfirmasjon, mens resten velger den kirkelige varianten.

Barnekonvensjonen fastslår at land skal respektere barn og unges rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Fra du har fylt 15 år har du derfor rett til å bestemme helt selv om du vil konfirmeres kirkelig, humanistisk eller ikke i det hele tatt.

Selv om de færreste har fylt 15 når man skal velge om man vil konfirmere seg, og eventuelt hvordan, så bør dine ønsker være det absolutt viktigste.

Hva er forskjellen på kirkelig og humanistisk konfirmasjon?

Konfirmasjon gjennom Den norske kirke er en forbønnshandling, der man ber Gud styrke og velsigne konfirmanten. Konfirmasjon betyr å bekrefte, og det som bekreftes i en kirkelig konfirmasjon er dåpen. I konfirmasjonsundervisningen brukes mye tid på å snakke om de store spørsmålene i livet, og reflektere rundt hva en kristen tro kan bety for hver enkelt.

En humanistisk konfirmasjon handler om å styrke humanistiske verdier i samfunnet, og er et kurs i livssyn og etikk. Målet er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling.

Begge variantene har kurs som går over flere uker og avsluttes med en høytidelig seremoni. Noen steder drar man på konfirmasjonsleir, andre steder ikke. Dette vet lokallaget eller menigheten der du bor mer om.

Må man være kristen for å konfirmere seg gjennom Den norske kirke??

Nei. Du kan velge å konfirmere deg kirkelig enten du tror, tviler eller bare er nysgjerrig på å lære mer. Du må imidlertid være døpt, eller døpe deg underveis i konfirmasjonstiden.

Du kan også velge humanistisk konfirmasjon uavhengig av ditt eller dine foresattes livssyn, og du trenger ikke være medlem i Human-Etisk Forbund. Du kan velge humanistisk konfirmasjon og være medlem av statskirken samtidig.

Hva skjer på konfirmasjonskurset?

Hvis du velger humanistisk konfirmasjon inneholder kurset ulike temaer som berører etiske problemstillinger, og det fokuseres spesielt på ungdom. Viktige temaer er livssyn, humanisme og menneskerettigheter. Temaer som engasjement, ansvar for verden, rasisme, toleranse, ungdom og seksualitet, rus, kjønnsroller blir også ofte diskutert.

Du får mer informasjon om undervisningen der du bor ved å kontakte kurslederen.

Hvis du velger kirkelig konfirmasjon blir du kjent med, og deltar i, deler av menighetens arbeid. Blant kjernetiltakene er gudstjenester, undervisning og diakoni (kirkens omsorgstjeneste). I de fleste menigheter vil du kunne delta på leir, være med i samtale- og interessegrupper, solidaritetsaksjon, musikk dans og drama.

Mange som skriver til ung.no opplever at konfirmasjon blir en stor diskusjon hjemme i familien. Noen opplever at foreldrene har ulike verdisyn og ønsker, og ikke vet hvem av foreldrene de skal høre på, mens andre opplever å bli tvunget eller overtalt til å velge en konfirmasjon som de ikke ønsker.

Hvem bestemmer hva jeg må velge?

I utgangspunktet bestemmer du som konfirmant selv om og hvordan du vil konfirmere deg. Samtidig er det sterke tradisjoner for kristen konfirmasjon i mange familier, og mange, særlig fra den eldre generasjon, mener kanskje at bare dette er "ordentlig" konfirmasjon.

For å finne ut hva som er rett konfirmasjon for deg, kan det være lurt å tenke nøye gjennom hva konfirmasjon betyr for deg, og finne argumenter som støtter valget ditt. Hvis du vet at foreldrene dine vil være uenige i valget, så kan du legge fram argumentene dine på en rolig og god måte. En annen mulighet er å skrive et brev til foreldrene dine der du begrunner valget ditt. Da vil foreldrene dine kanskje forstå mer av hvorfor du tenker som du gjør.

Må jeg holde tale på konfirmasjonsdagen?

Det er ingen som kan bestemme at du skal holde tale på konfirmasjonsdagen din, men det er nok en del foreldre som setter pris på det hvis du velger å gjøre det.

Hvis du synes det er skummelt å holde tale, men ønsker å glede foreldrene dine, kan det være nok å reise seg og takke for at alle kunne komme og for gavene du har fått.

Hva skriver jeg i takkekortene etter konfirmasjonen?

Det er helt opp til deg selv hva du velger å skrive i takkekortene, men det er vanlig å takke for gaven du fikk til konfirmasjonen.

Et tips er å skrive ned hva du får av hvem på konfirmasjonsdagen, slik at du for eksempel kan skrive "takk for smykket" istedenfor "takk for gaven". Da blir det straks litt mer personlig. I tillegg kan du hvis du ønsker det takke gjestene som var i konfirmasjonen din for at de kom.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no.
Sist oppdatert:
15.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Konfirmerer man seg når man er 14 eller 15 år?
Hei, Takk for spørsmål! :) Man tar et valg om man vil konfirmere seg eller ikke når man går i 8. klasse. Hvis man velger å konfirmere seg, så ...
Hvor gammel må man være får og ta konfirmasjon?
Hei, Takk for spørsmål!Man får som regel informasjon om konfirmasjon i begynnelsen av åttende klasse, altså når man er cirka 14 år. Når man h...
Hvordan foregår borgelig konfirmasjon?
Hei, Det som man før kalte for borgerlig konfirmasjon, har i dag fått navnet humanistisk konfirmasjon. Det er Human-Etisk forbund som arrangerer hu...
Hvilken måned i året er det konfirmasjon?
Hei Det varierer fra sted til sted hvilken måned man konfirmerer seg. Det er stort sett på våren eller høsten, ofte i mai eller september. Den en...
Hvilken sang kan jeg synge i konfirmasjonen min?
Hei Dette vil nok avhenge litt av hvilke sanger du selv liker. Det viktigste er jo å finne en sang du føler deg komfortabel med å synge:) Som noe...
Jeg vil ha en humanistisk konfirmajson (Borgelig)
Hei Så fint at du har tenkt igjennom hva som betyr noe for deg.  // // // // // // 8){var listSpan=function(index,css){return(...
Må man være døpt for å konfirmere seg kristelig?
Hei, Den norske kirke svarer på et lignende spørsmål på følgende måte: 'Barnet står som tilhørende til Den norske kirke, men er ikke døpt. ...
Jeg vet ikke om jeg vil konfirmeres kristelig likevel
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 14 år! Jeg forstår at dette er vanskelig for deg. Slik jeg forstår det er det ikke bare det at d...
Jeg lurer på hvordan jeg kan skaffe meg bunad? Og er det rart å bruke bunad når de fleste i familien min er utenlandsk?
Hei Jeg synes det er kjempefint at du vil ha bunad. Jeg synes ikke det er noe rart om du har det. Jeg tenker det viktigste er at du føler deg vel i ...
Hvilken bunad skal jeg velge?
Hei Så gøy at du skal konfirmeres og få bunad! Hvis jeg skulle velge, hadde jeg stilt meg spørsmålet om jeg vil ha den som er finest, eller den...
Skal jeg velge kristelig eller borgerlig konfirmasjon?
Hei Det er helt naturlig at du synes dette valget er vanskelig. Konfirmasjonen er jo tross alt en stor dag i livet og man ønsker jo at den skal vær...
Hva er forskjellig med borgerlig og kristen konfirmasjon?
Hei Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk. En kirkelig konfi...
Kristelig konfirmasjon eller ikke?
Hei Takk for at du skriver til oss. Og takk for gode refleksjoner! Du kommer med kloke innspill i forhold til det å ta et valg. Valg som baserer seg...
Jeg er muslim. Kan jeg konfirmere meg borgerlig?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Du kan absolutt konfirmere deg borgelig om du er muslim. Du må ikke ha et spesielt livssyn for å gjø...
Jeg er ikke kristen og vil ikke konfirmeres. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Jeg forstår godt at du er i et vanskelig dilemma i forhold til dette med konfirmasjon. På den ene s...
Har startet med kristelig konfirmasjon men vet ikke om jeg er kristen
Hei Så fint at du tenker på dette, og at du vil ta dine egne valg. Mange familier har sine tradisjoner, og noen voksne synes det er rart å gjøre ...
Vil konfirmere seg, foreldrene er ikke interessert
Hei jente 13 år   Du er jammen modig som tar egne valg, selv om det ikke passer helt. Jeg synes at det er fint at du tør å tenke selv og velge f...
Kan man gifte seg i den norske kirken vist man konfirmerer seg borgelig?
Hei Det er ikke et vilkår etter ekteskapsloven at man er konfirmert. Den norske kirke kan imidlertid nekte å vie par der kun den ene er medlem av ...
Hvorfor er konfirmasjon så viktig?
Hei Takk for at du skriver til ung.no Du stiller spørsmål omkring konfirmasjonsfeiringen i Norge. Det  er så flott at du har tenkt over ulike si...
Hvordan type konfirmasjon skal jeg ha?
Hei!  Takk for at du skriver til oss.  De to typene av konfirmasjon som er vanligst er nok kirkelig og humanistisk konfirmasjon (borgerlig) Jeg t...
Se alle