Hopp til hovedinnholdet

Mopedlappen fra A til Å

Scooter (colourbox.com)
FIRE TRINN: Les om de fire trinnen til mopedlappen du må gjennom. Føreropplæringen for moped innebærer både trafikalt grunnkurs og praktisk kjøreopplæring.

Skal du ta førerkort for moped klasse AM 146? Føreropplæringen for moped innebærer både trafikalt grunnkurs og praktisk kjøreopplæring.

Offentlig og kvalitetssikret
Scooter (colourbox.com)
FIRE TRINN: Les om de fire trinnen til mopedlappen du må gjennom. Føreropplæringen for moped innebærer både trafikalt grunnkurs og praktisk kjøreopplæring.

Føreropplæringen for moped består av fire trinn du må gjennom. Opplæringen legger stor vekt på at du som elev skal ha riktig framdrift i opplæringen, slik du får et best mulig utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

1. Trafikalt grunnkurs

Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne med praktisk øvelseskjøring. Dette kurset består av 17 timer teori, som skal gjøre deg i stand til å ferdes i trafikken. Kurset er det samme for alle kjøretøyklasser, så når du først har tatt det i forbindelse med mopedlappen trenger du ikke ta det på nytt når du skal ta førerkort på personbil. Kurste inneholder bl.a. mørkedemo og førstehjelp.

Les mer om trinn 1 på vegvesen.no

 

 

2. Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære:

 • Gjøre deg og mopeden klar for kjøring
 • Igangsetting og stans
 • Giring og krypekjøring
 • Å styre, akselerere og bremse
 • Sikkerhetskontroll

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her får du en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Les mer om trinn 2 på vegvesen.no

 

3. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal nå mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikanter.

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære hvordan du skal kjøre og samhandle med andre trafikanter slik at ulykker unngås.

Du og læreren din skal også mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4. Denne trinnvurderingen er også obligatorisk.

Les mer om trinn 3 på vegvesen.no

 

 

4. Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven. Her kan du søke om førerkort.

På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Du må gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Her skal du skal blant annet øve på å:

 • kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
 • velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
 • reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Les mer om trinn 4 på vegvesen.no

 

Teoriprøven

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Når søknaden om førerkort er registrert, kan du ta teoriprøven. Du kan også fylle ut søknaden på papir, og sende den til oss.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.

Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må være gjennomført og registrert før teoriprøven. Du kan sjekke dette på Din side.

 

 

Gjennomføring av opplæringen

 • Elevene kan bruke egen tohjulsmoped under opplæringen, men mopeden må tilfredsstille kjøretøytekniske krav.
 • Maks tre elever per lærer under opplæring på veg.
 • I privat øving kan det bare være en elev per ledsager.
 • Lærer og ledsager må bruke MC under opplæring på veg.
 • Både elev, ledsager og lærer må være iført refleksvest under opplæringen.
 • Kommunikasjonsutstyr skal brukes både ved opplæringsinstitusjon og ved privat øving.

 

Visste du at...

 • Dersom du blir tatt mens du kjører moped ulovlig, for eksempel før du er 16 år eller uten mopedførerbevis, kan du få fra 6 måneders utsettelse på mopedførerbeviset etter du er fylt 16 år.
 • Det er ikke tillatt å trimme mopeden.
 • Du har ikke lov til å ha passasjer på moped.

Husk å ha på hjelm som er godkjent for moped!

Du kan øve på skilter mens du venter. Se Statens vegvesens hjemmesider.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
26.03.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mye koste for å ta moped førerkort når man er 16 år gammel?
Hei!   Mopedførerkortet i dag med alt kommer på en ca 10 000,- Les mer om opplæringen på vegvesen.no, i artikkelen under eller kontakt en k...
Hei ! Kan man kjøre moped om vinteren uten vinterdekk ?
Hei Krav til dekk : § 1-4.Hjul 1. For motorvogn som har hjul og er konstruert for fart over 30 km/t, gjelder følgende: a) D...
hei får man lappen på moped hvis man tar lapen på bil?
Hei Du får ingen egen mopedlapp, men med førerkort klasse B (personbil) kan du også kjøre moped. På vegvesen.no har de en oversikt over hva man ...
Hvor mye koster det for trafikalt grunnkurs?
Hei Trafikalt grunnkurs koster forskjellig fra kjøreskole til kjøreskole, men du må nok basere deg på 1500,- og oppover.   Sjekk med kjøresko...
Kan jeg kjøre en ATV med lett motorsykkel ?
Hei Frem til du er 18 år kan du kjøre en ATV med egenvekt ikke over 150 kg. Les mer her :http://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+...
Mopedbil - lappen: priser og steder
Hei Gå inn på www.atl.no og søk etter skoler i Oslo området som har opplæring på klasse  AM147 (mopedbil). Deretter kan du ringe rundt og fo...
Hvor kan jeg finne forsikring for firehjuls moped?
Hei Ansvarsforsikring er viktig og man vil naturligvis ha den beste forsikringen til den beste prisen. Vi vet ikke prisen, men du kan få tilbud på ...
Lett motorsykkel, passasjer uten hjelm, hvem får straff? 
Hei På lett motorsykkel og med førerkort klasse A1 har man lov til å ha med seg en passasjer.  Det er påbudt for både sjåfør og passasjer å...
Hei ! Hva koster det å ta teoriprøven for moped ?
Hei Teoriprøven koster kroner 620,-, bilde koster kr 80,- og utstedelse av førerkortet koster 290,- Husk godkjent legitimasjon også Hilsen Stat...
Førerkort moped/scooter.
Hei Scooter/mopedlappen (M) kan du få når du fyller 16 år. I artikkelen under kan du lese mer om hva du må gjennom, og på hjemmesiden til Vegves...
Kan jeg kjøre moped på ringveien?
Hei Disse reglene gjelder for motorveier i Norge, men de er stort sett de samme i hele Europa. All trafikk skal foregå med kjøretøy som lovlig ka...
Hva trenger man av kurs for og kjøre opp til moped/scooter ? me oppkjøring å hele pakka.. pris ?
Hei! Uansett om du kjører opp til personbil, scooter eller moped, må du gjennom fire obligatoriske trinn. Disse kan du lese mer om i artiklene je...
Kjøre moped med traktorlappen?
Hei Nei, "vanlig" tohjuls moped (m145) kan du ikke kjøre med traktorlappen. Men du kan derimot kjøre tre- eller firehjulsmoped i klassen m147:   ...
Hva må jeg ta for å få mopedlappen?
Hei På hjemmesiden til Vegevesenet kan du se alle stegen du må gjennom på veien til mopedlappen:   Trafikalt grunnkurs Øvingskjør...
Hvilken teori skal jeg ta for mopedbil ?  
Hei Teorien går under moped. Du kan søke litt på nett og se hva som dukker opp av hjelpemidler og materiell eller ta kontakt med en trafikkskole s...
Hvor mange kjøretimer er det krav om for å ta mopedlappen?
Hei!   På denne siden på vegvesen.no finner du komplett oversikt over obligatorisk opplæring for moped. Ta kontakt med en kjøreskole for å h...
Kan jeg kjøre en moped i tunnel eller på E39
Hei Du kan kjøre moped i tunnel, men moped på motorvei eller på strekninger der det er satt opp forbudsskilt er ikke lov. Hilsen Statens vegves...
Hei ! Hvor mye koster traktorlappen i forhold til mopedlappen?
Hei Det kommer mye an på deg selv og mulighetene dine for øvelseskjøring privat også, men prisen på mopedførerkort ligger på ca 10000,- trakto...
Se alle