Hopp til hovedinnholdet

Mopedlappen frå A til Å

Scooter (colourbox.com)
FIRE TRINN: Les om de fire trinnen til mopedlappen du må gjennom. Føreropplæringen for moped innebærer både trafikalt grunnkurs og praktisk kjøreopplæring.

Skal du ta førarkort for moped klasse AM 146? Føraropplæringa for moped inneber både trafikalt grunnkurs og praktisk køyreopplæring.

Offentleg og kvalitetssikra
Scooter (colourbox.com)
FIRE TRINN: Les om de fire trinnen til mopedlappen du må gjennom. Føreropplæringen for moped innebærer både trafikalt grunnkurs og praktisk kjøreopplæring.

Føraropplæringa for moped består av fire trinn du må gjennom. Opplæringa legg stor vekt på at du som elev skal ha riktig framdrift i opplæringa, slik du får eit best mogeleg utbytte av undervisninga på det neste trinnet.

 

1. Trafikalt grunnkurs

Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne med praktisk øvingskøyring. Dette kurset omfattar 17 timar teori, som skal gjere deg i stand til å ferdast i trafikken. Kurset er det same for alle køyretøyklassar, så når du først har tatt det i samband med mopedlappen, trenger du ikkje ta det på nytt når du skal ta førarkort på personbil. Kurset inneheld bl.a. mørkedemo og førstehjelp.

Les meir om trinn 1 på vegvesen.no

 

2. Grunnleggande opplæring

På dette trinnet skal du få kunnskap om mopeden og mopedkøyring, og lære å meistre mopeden reint køyreteknisk. Kor mange timar du skal bruke på dette trinnet, må tilpassast det behovet du har. Gjennom øvingskøyring, privat eller hos trafikkskule, skal du på dette trinnet lære:

 • Gjere deg og mopeden klar for køyring
 • Igangsetting og stans
 • Giring og krypekøyring
 • Å styre, akselerere og bremse
 • Sikkerheitskontroll

Før du startar på den praktiske opplæringa, må du ha 3 timar teoretisk opplæring hos ein trafikkskule. Her får du ei grunnleggande forståing for kva køyring med moped inneber.

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre ei trinnvurdering. Du og læraren din skal saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 3.

Les meir om trinn 2 på vegvesen.no

 

 

3. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å køyre tilnærma sjølvstendig i variert trafikk. Kor mange timar du skal bruke på dette trinnet, må tilpassast det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal no meistre å køyre tydeleg, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikantar.

Mot slutten av opplæringa på dette trinnet skal du gjennomføre 4 timar obligatorisk sikkerheitskurs i trafikk. Her skal du lære korleis du skal køyre og samhandle med andre trafikantar for å unngå ulykker.

Du og læraren din skal også mot slutten av dette trinnet saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 4. Denne trinnvurderinga er også obligatorisk.

Les meir om trinn 3 på vegvesen.no

 

4. Avsluttande opplæring

Nå nærmar du deg slutten av opplæringa, og det kan vere lurt å søke om førarkort. Det må vere gjort før du kan ta teoriprøva. Her kan du søke om førarkort.

På dette trinnet skal du blir så god at du kan køyre på ein ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar. Kor mange timar du skal bruke avhenger av behovet du har, men det er viktig at du øvingskøyrer mykje for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskule).

Obligatorisk sikkerheitskurs på veg

Du må gjennomføre 4 timar obligatorisk sikkerheitskurs på veg. Her skal du skal blant anna øve på å:

 • køyre i tettbygd strøk og på landeveg
 • velje køyreruter som er sikre og til minst mogeleg ulempe for andre
 • reflektere rundt dine eigne erfaringar og sikker transport med moped

Les meir om trinn 4 på vegvesen.no

 

Teoriprøva

Teoriprøva tar du på ein trafikkstasjon. Du treng ikkje bestille time på førehand. Dersom du ikkje har gjort det allereie, må du søke om førarkort før du kan ta teoriprøva. Når søknaden om førarkort er registrert, kan du ta teoriprøva. Du kan også fylle ut søknaden på papir og sende den til oss.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøva. Somme trafikkstasjonar kan ha begrensa opningstider for teoriprøver. I eksamenslokalet svarer du på oppgåvene på ein pc, og du vil få resultatet med ein gong du har levert.

Teoriprøve er avsluttande prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må vere gjennomført og registrert før teoriprøva. Du kan sjekke dette på Di side.

 

Gjennomføring av opplæringa

 • Elevane kan bruke eigen tohjulsmoped under opplæringa, men mopeden må tilfredsstille køyretøytekniske krav.
 • Maks tre elevar per lærar under opplæring på veg.
 • I privat øving kan det berre vere ein elev per følgeperson.
 • Lærar og følgeperson må bruke MC under opplæring på veg.
 • Både elev, følgeperson og lærar må ha på seg refleksvest under opplæringa.
 • Kommunikasjonsutstyr skal brukast både ved opplæringsinstitusjon og ved privat øving.

 

 

Visste du at ...

 • Dersom du blir teken medan du køyrer moped ulovlig, for eksempel før du er 16 år eller utan mopedførarbevis, kan du få frå 6 månaders utsetting på mopedførarbeviset etter du er fylt 16 år.
 • Det er ikkje tillate å trimme mopeden.
 • Du har ikkje lov til å ha passasjer på moped.

Hugs å ha på hjelm som er godkjent for moped!

Du kan øve på skilt medan du ventar. Sjå heimesidene til Statens vegvesen.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
26.03.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mye koste for å ta moped førerkort når man er 16 år gammel?
Hei!   Mopedførerkortet i dag med alt kommer på en ca 10 000,- Les mer om opplæringen på vegvesen.no, i artikkelen under eller kontakt en k...
hei får man lappen på moped hvis man tar lapen på bil?
Hei Du får ingen egen mopedlapp, men med førerkort klasse B (personbil) kan du også kjøre moped. På vegvesen.no har de en oversikt over hva man ...
Hei ! Kan man kjøre moped om vinteren uten vinterdekk ?
Hei Krav til dekk : § 1-4.Hjul 1. For motorvogn som har hjul og er konstruert for fart over 30 km/t, gjelder følgende: a) D...
Kan jeg kjøre en ATV med lett motorsykkel ?
Hei Frem til du er 18 år kan du kjøre en ATV med egenvekt ikke over 150 kg. Les mer her :http://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+...
Mopedbil - lappen: priser og steder
Hei Gå inn på www.atl.no og søk etter skoler i Oslo området som har opplæring på klasse  AM147 (mopedbil). Deretter kan du ringe rundt og fo...
Hvor kan jeg finne forsikring for firehjuls moped?
Hei Ansvarsforsikring er viktig og man vil naturligvis ha den beste forsikringen til den beste prisen. Vi vet ikke prisen, men du kan få tilbud på ...
Lett motorsykkel, passasjer uten hjelm, hvem får straff? 
Hei På lett motorsykkel og med førerkort klasse A1 har man lov til å ha med seg en passasjer.  Det er påbudt for både sjåfør og passasjer å...
Hvor mye koster det for trafikalt grunnkurs?
Hei Trafikalt grunnkurs koster forskjellig fra kjøreskole til kjøreskole, men du må nok basere deg på 1500,- og oppover.   Sjekk med kjøresko...
Hva trenger man av kurs for og kjøre opp til moped/scooter ? me oppkjøring å hele pakka.. pris ?
Hei! Uansett om du kjører opp til personbil, scooter eller moped, må du gjennom fire obligatoriske trinn. Disse kan du lese mer om i artiklene je...
Kjøre moped med traktorlappen?
Hei Nei, "vanlig" tohjuls moped (m145) kan du ikke kjøre med traktorlappen. Men du kan derimot kjøre tre- eller firehjulsmoped i klassen m147:   ...
Førerkort moped/scooter.
Hei Scooter/mopedlappen (M) kan du få når du fyller 16 år. I artikkelen under kan du lese mer om hva du må gjennom, og på hjemmesiden til Vegves...
Hei ! Hva koster det å ta teoriprøven for moped ?
Hei Teoriprøven koster kroner 620,-, bilde koster kr 80,- og utstedelse av førerkortet koster 290,- Husk godkjent legitimasjon også Hilsen Stat...
Kan jeg kjøre moped på ringveien?
Hei Disse reglene gjelder for motorveier i Norge, men de er stort sett de samme i hele Europa. All trafikk skal foregå med kjøretøy som lovlig ka...
Kan jeg kjøre en moped i tunnel eller på E39
Hei Du kan kjøre moped i tunnel, men moped på motorvei eller på strekninger der det er satt opp forbudsskilt er ikke lov. Hilsen Statens vegves...
Hvor mange kjøretimer er det krav om for å ta mopedlappen?
Hei!   På denne siden på vegvesen.no finner du komplett oversikt over obligatorisk opplæring for moped. Ta kontakt med en kjøreskole for å h...
Hva må jeg ta for å få mopedlappen?
Hei På hjemmesiden til Vegevesenet kan du se alle stegen du må gjennom på veien til mopedlappen:   Trafikalt grunnkurs Øvingskjør...
Hei:) hvor gammel må man være for og ta lett moped lappen?
Hei! Når du er 15 år kan du begynne å øvelseskjøre/ta timer, men først må du gjennom det trafikale grunnkurset. Kurset er på 17 undervisnings...
Søke om mopedlappen? Hvor fort kan en moped gå?
Hei!   Ja, du må søke ca 14 dager på forhånd da  vandelen din må være klarert av politiet. Du registrerer deg enkelt på www.vegvesen.no o...
Se alle