Hopp til hovedinnholdet

Førerkort for snøskuter (klasse S)

Snøscooter / Snøskuter (colourbox.com)
KLASSE S: Du kan kjøre snøskuter med førerkort fra 16 år, men begrenset til klasse 1.

Skal du ta førerkort for snøskuter? Slik foregår opplæringen.

Offentlig og kvalitetssikret
Snøscooter / Snøskuter (colourbox.com)
KLASSE S: Du kan kjøre snøskuter med førerkort fra 16 år, men begrenset til klasse 1.

Føreropplæringen for snøskuter (beltemotorsykkel) følger et forløp på fire trinn. Den legger stor vekt på at du skal ha riktig framdrift i opplæringen slik at du får et godt utbytte av undervisningen på hvert trinn. På statens vegvesen kan du lese mer om de ulike trinnene:

 

 

Hvor kan du øvelseskjøre med snøskuter?

Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvingskjøring, men i klasse S er det store begrensinger på hvor du har lov til å øvingskjøre.

Det kan øvelseskjøres på særskilte baner og på andre lovlige områder som ikke defineres som utmark. Kommunen og fylkesmannen kan gi nærmere informasjon om hvor du kan kjøre.

Husk på at det er forbudt å kjøre snøskuter i utmark, med mindre det er gjort særlige unntak.

Minstealderen for å få lappen på snøskuter er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøskuter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0,20 kW/kg). Les mer på vegvesen.no.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Stoppet får å kjøre en uregistrert cross på egen eiendom
Hei   Vegtrafikkloven gjelder bare på offentlig vei og ikke på privat eiendom. Derfor får det ingen juridiske konsekvenser. Husk å være varsom...
Aldersgrense på båt og aldersgrense på snøscooter
Hei Minstealderen for å få lappen på snøskuter er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøskuter hvor ...
Førerkort på snøskuter i Sverige og regler.
Hei!   For å kunne ta førerkort for snøscooter i Sverige, må du dokumentere et 6 måneder langt sammenhengende opphold i Sverige. Minstealder...
Hva koster det å registrere en snøscooter første gang ?
Hei Ta kontakt med statens vegvesen på telefon 02030 og be om kjøretøy. Da kan de slå opp typen og se hva som skal til og hvor mye det vil koste ...
Konsekvens av å kjøre uten løyve/lappen - og det skjer noe?
Hei Det lureste jeg kan si til deg er at du bør ikke kjøre uten løyve eller uten lappen. For skjer det noe, og det blir sett på som uaktsomt, vil...
Er det lov å øvelseskjøre med snøscooter i Sverige?
Hei!   Det er egne regler  og kurs for ledsager i Sverige, så sjekk med transportstyrelsen i Sverige.   Hilsen Statens vegvesen i samarbeid ...
Hvor gammel må jeg være for å kjøre snøscooter?
Hei Minstealderen for å få lappen på snøskuter er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøskuter hvor...
Kan jeg øvelseskjøre på snøscooter kl 2 med førerkort klasse 1?
Hei Ja, du kan øvelseskjøre med snøscooter klasse 2, men ikke kjøre den selvstendig før du er fylt 18 år.  Hilsen Statens vegvesen i samarb...
Snøscooterlappen.
Hei Snøscooter krever som alle andre motoriserte kjøretøy sertifikat for å kjøres. Det er 16-årsgrense for å kjøre opp til førerkort klasse ...
Snøscooter.
Hei Minstealderen for å kjøre snåscooter er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøscooter hvor forhol...
Gjelder sperrefrist på førerkort andre klasser?
Hei I førerkortforskriften § 11-1 står det at den som har fått sperrefrist, ikke kan få utstedt førerkort i en annen klasse så lenge sperrefr...
Kan man kjøre personbil der hvor det er anbefalt for kjøretøy som er høyere/breere en 4.2m når det er eget felt for det
Hei   Vi har snakket med Statens vegvesen, og de kjenner ikke til situasjoner som dette, men motsatte problemstillinger. Eksempler kan være smal v...
Kan man plombere ned en snøscooter ?
Hei Ta kontakt med en forhandler av snøscootere og hør med dem om det er mulig. Det må i så fall gjøres hos en godkjent forhandler/verksted og d...
Kan jeg kjøre snøscooter uten førerkort for dette til hytta ?
Hei Nei, du kan ikke kjøre snøscooter uten førerkort for dette selv om det er opp til hytta di. I utgangspunktet er kjøring med snøscooter med f...
Kan jeg ha passasjer når jeg øvelseskjører på snøscooter ?
Hei Dette sier forskriften om trafikkopplæring på snøscooter : § 2-4.Spesielle krav for øvingskjøring Øvingskjøring i klasse S kan skje ute...
Hvilket førerkort må man ha for å kunne kjøre en snowbike?
Hei Det kommer an på hva den blir registrert som hvis er eller blir godkjent som kjøretøy i Norge. Antakelig vil den komme inn under kjøretøygru...
Kjøp av snøscooter
Hei Hei. Ut i fra alderen du oppgir så må du jo uansett vente litt før du er gammel nok til å kjøre snøscooter. Er det en mulighet for deg å...
Hvilket førerkort trenger man for å krysse vei med snøscooter i Finland?
Hei Man trenger nok et snøscooter førerkort for å kjøre med dette i Finland. For å høre hvilke regler som gjelder i Finland, må du ta kontakt ...
Hei, hva risikerer jeg som straff hvis jeg kjører snøscooter uten snøscooterlappen?
Hei Du risikerer å få utsettelse på bilførerkort, bøter, at forsikringen ikke dekker ved skader blant annet Hilsen Statens vegvesen i samarbe...
Se alle