Hopp til hovedinnholdet

Førerkort for motorsykkel (A, A1 og A2)

Motorsykkel
TO HJUL: Det finnes flere klasser innenfor motorsykler. Lett motorsykkel er klasse A1, og kan tas når du fyller 16 år.

Føreropplæringen for lett, mellomtung og tung motorsykkel følger fire trinn i bestemt rekkefølge, slik at du alltid får utbytte av undervisningen på neste trinn.

Offentlig og kvalitetssikret
Motorsykkel
TO HJUL: Det finnes flere klasser innenfor motorsykler. Lett motorsykkel er klasse A1, og kan tas når du fyller 16 år.

Klasse A1: lett motorsykkel

Denne klassen gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg. Minstealder for klasse A1 er 16 år.

Klasse A1 gir førerrettighet også for:

 • moped.
 • snøscooter med eller uten tilhengersledes hvis førerkortet er utstedt før 1. juli 2006.
 • trehjuls motorsykkel med effekt på høyst 15 kW.
 • mopedbil, dersom man er over 18 år.

 

Klasse A2: mellomtung motorsykkel

Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel (høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/vekt høyst 0,2 kW/kg - og motorsykkelen må ikke være "nedtrimmet" til mer enn halvparten av opprinnelig effekt) med eller uten sidevogn. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Minstealderen for klasse A2 er 18 år.

Klasse A2 gir førerrettighet også for:

 • moped.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • 3-hjuls motorsykkel med effekt høyst 15 kW.

 

Klasse A: tung motorsykkel

Gjelder føring av motorsykkel (med eller uten sidevogn) uten begrensning på motorsykkelens effekt. Minstealder for direkte erverv er 24 år. Ved trinnvis erverv er minstealderen 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.

Klasse A gir førerrettighet også for:

 • moped.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Minstealderen for denne rettighet er 21 år for de som har klasse A. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15 kW for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du er.

 

 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk.
 • Mennesket i trafikken.
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring.
 • Førstehjelp.
 • Tiltak ved trafikkulykke.
 • Mørkekjøring.

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse, kan du øvelseskjøre uten å måtte ta kurset på nytt. Husk å ha med deg førerkort fra annen klasse når du øvelseskjører.

 

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Alt lærestoff i dette trinnet er felles for motorsykkelklassene.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk opplæring:

 • Teoridel på tre undervisningstimer. Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.
 • Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

 

Trinn 3 - Trafikal opplæring

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal bl.a. lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, om kjøreteknikk, om sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Obligatorisk opplæring

 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A . Kurset er på totalt fire undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel.
 • Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

 

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte, og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk opplæring

 • Sikkerhetskurs på 4-8 timer, avhengig av førerkortklasse.
 • Sikkerhetskurset klasse A består av totalt åtte timer, fordelt med fire timer teori og fire timer praksis. Den praktiske delen består av fire timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2-timers teorisekvenser.

 

 

Les også:

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
15.03.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Ca. hvor mye koster førerkort til lett-MC?
Hei! Det er vanskelig å gi noe godt svar på dette, for det avhenger fra skole til skole, fra sted til sted, om du har trafikalt grunnkurs fra før ...
Hva er forskjellen på moped og lett motorsykkel?
Hei! Klasse M (to-, tre- og firehjuls moped) gjelder kjøring av alle typer moped, dvs. både tohjuls, trehjuls eller firehjuls moped. Klasse A...
Er det kommet nye regler ang lett motorsykkel når man har klasse B ?
Hei Det er ikke kommet nye regler som er blitt vedtatt enda. Kanskje de ikke blir det heller, men du får følge med i media og på sidene våre www....
Hei ! Jeg har A2, hvor mange HK kan jeg maks kjøre da ?
Hei Mellomtung MC har som oftest hatt maks 650 ccm, men nå er det ekkeft og andre betegnelser som gjelder. Se mer her : https://www.vegvesen.no/fo...
Lett motorsykkel og førerkort klasse B.
Hei Nei, men tidligere var det slik. For noen få år siden ble det bestemt at førerkort B ikke lenger skulle gi rett til å kjøre lett motorsykkel...
Øvelseskjøring lett-MC.
Hei!   Du kan øvelseskjøre i klasse A1 når du har fylt 15 og har med deg beviset på fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon. Faren din ...
Hvor mye koster lett motorsykkel lappen ?
Hei Førerkort for lett motorsykkel koster nok fort en ca 20- 25000 kroner. Mye kommer også an på deg selv og hvor mye du får øvelseskjørt hjemm...
Skal man kunne kjøre lett motorsykkel med billappen ?
Hei Du tenker på den artikkelen som TV2 omtalte. Der er det et forslag fra regjeringen som skal sendes på høring. Forslaget er at man kan ta lett ...
Er det lovlig at jeg sitter på med lettsykkel med kjæresten min som er 16 ?
Hei På lett motorsykkel og med førerkort klasse A1 har man lov til å ha med seg en passasjer. Det er viktig å huske på at motorsykkelen oppfører...
Lov å kjøre på E6 med lett motorsykkel når jeg har fylt 16 år?
Hei!   Ja, du kan kjøre på motorvei med lett motorsykkel, det er kun traktor og mopeder som ikke kan kjøre på motorvei.   Hilsen Statems v...
Billigste forsikring til lett motorsykkel.
Hei   Jeg forstår at du søker etter billigst og best mulig forsikring. Det er viktig å finne en aktør som kan tilby begge deler, for det er ing...
Tenkt til å ta lett MC-lappen.
Hei!   Du må ta all obligatorisk opplæring i klasse A1 og teoretisk og praktisk prøve hos Statens vegvesen. Du kan kjøre opp tidligst den 18 ju...
Kan jeg kjøre en ATV med lett motorsykkel ?
Hei Frem til du er 18 år kan du kjøre en ATV med egenvekt ikke over 150 kg. Les mer her :http://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+...
Når er siste dag for oppkjøring på lett motorsykkel ?
Hei Siste dato for oppkjøring på lett motorsykkel er 1.oktober, men noen trafikkstasjoner der de har et mildt klima kan fortsette litt lenger, det...
Kjøretimer på lett MC?
Hei Det er ikke noe minstekrav til antall timer, men som de srkiver på vegvesenet.no:   Individuell tilpassingHvor mange kjøretimer du skal ta, ...
Hva er straffen for å kjøre lett mc uten førerkort?
Hei Blir du tatt for kjøring av lett motorsykkel uten gyldig førerkort vil du bli ilagt bot. Du kan dessuten bli ilagt sperrefrist på å få føre...
Kan en passasjer v øvelseskjøring med lett MC om ledsager kjører bak?
Hei   Hvis sykkelen er registrert for 2, skal egentlig ledsager sitte bak under øvelseskjøring. Hvis ledsager veier for mye i forhold til vektbeg...
Hei ! Hvor mye koster det å ta lett motorsykkel lappen ?
Hei Du må nok fort regne en ca 20 - 25000,- kroner for lett motorsykkel lappen, men mye kommer an på deg selv og hvor mye du kan øvelseskjøre pri...
Kan jeg kjøre en KTM EXC 125 på veien med klasse A1 ?
Hei Reglene for motorsykler i klasse A1 er målt i  effekt. Reglene er : Denne klassen gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn....
Se alle