Hopp til hovedinnholdet

Søk om førerkort på nett

Bil og Statens vegvesen (colourbox.com)
DIN SIDE: På Din side på vegvesen.no kan du bl.a. søke om førerkort, oppkjøring og mer.

På selvbetjeningstjenesten "Din side" på vegvesen.no kan du blant annet søke om førerkort, utvidelse av førerkort og følge hvordan du ligger an med obligatorisk opplæring. Les mer om "din side" her.

Offentlig og kvalitetssikret
Bil og Statens vegvesen (colourbox.com)
DIN SIDE: På Din side på vegvesen.no kan du bl.a. søke om førerkort, oppkjøring og mer.

Før måtte du møte opp på en trafikkstasjon for å få gjort mange førerkorttjenester, men nå slipper du dette og kan logge deg på "Din side" for å:

  • søke om førerkort.
  • søke om utvidelse av førerkort (også tunge klasser).
  • søke om kompetansebevis.
  • sjekke status på søknader.
  • sjekke status på innmeldt obligatorisk opplæring.
  • bestille og avbestille time til praktisk førerprøve.
  • gi fullmakt til trafikkskolen din for bestilling av praktisk prøve.

Innlogging

For å bruke tjenesten må du logge deg inn. Du kan velge mellom fire alternativer for elektronisk ID når du skal logge deg inn på en offentlig tjeneste som dette: Min ID, Bank ID, Buypass og Commfides.

Søknad om førerkort

Etter at du har gått logget deg på og søkt om førerkort, kan du senere under opplæringen gå inn og se på "status søknad". Der vil du finne en oversikt over hva som er registrert på deg som kandidat i Vegvesenets register.

 

 

Søk om oppkjøring

Du kan også bestille time til praktisk prøve selv, eller gi trafikkskolen du bruker fullmakt/tillatelse til å bestille prøve på vegne av deg. Uansett om det er du eller trafikkskolen som bestiller praktisk prøve, vil du få en bekreftelse på bestilt time på e-post eller SMS.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
08.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har ikke godkjent vandel for å ta førerkort for bil og må avlegge urinprøver, kan jeg likevel øvelseskjøre?
Hei Slik jeg forstår regelverket er det ikke et krav om godkjent vandel for å kunne øvelseskjøre. Det er imidlertid et krav om godkjent vandel fo...
Kan jeg søke om å få førerretten tilbake før tapsperioden er over?
Hei Så bra at du ønsker å ta tak i studiesituasjonen din.  Det er en mulighet for å søke om å få tilbake førerretten. Du må da først kont...
Hei jeg lurer på om utvidelse fra klasse A1 til A2. Hvordan er det hvis jeg har hatt sertifikat for klasse A1 i to år og vil ta klasse A2?
Hei Hvis du har tatt klasse A1 og har hatt førerrett for dette i 2 år kan du ta et utvidelseskurs hos trafikkskolen og komme og få utvidet dette t...
Når bør jeg ta teoriprøven til bil ?
Hei Du kan  ta teoriprøven til bil fra du er 17,5 år. Det er å anbefale at du tar denne et par måneder før du ønsker å kjøre opp da det fort...
Spørsmål om kjøring uten førerkort
Hei Dersom du kjører motorsykkel klasse A uten førerkort er dette et brudd på vegtrafikkloven § 24, jf, § 31 og du vil du få et forenklet forel...
Hva er straffen for å kjøre hestehenger uten førerkort BE?
Hei Å kjøre bil uten å ha et gyldig førerkort for det du kjører, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år. Man kan i tillegg også f...
Kan jeg ta teoriprøven uten synsattest ?
Hei Det blir foretatt en rask synstest før teoriprøven. Selv om du ikke skulle bestå den eller du mener du bør sjekke synet ditt så kan du avleg...
Må man ta førerkort på moped når man er 59 år gammel ?
Hei Nei, men han må ta ut et førerkort i klasse AM145. Da må han søke om førerkort første gang akkurat som alle andre og bli vandel sjekket i t...
Hei ! Kan man ta førerkort på lett motorsykkel på vinteren ?
Hei De fleste trafikkskoler slutter med opplæring på høsten for lett motorsykkel og det er ikke mulig å kjøre opp etter 1.oktober. Teoriprøven...
Må jeg ta trafikalt grunnkursfør jeg kan ta teoriprøven klasse B ?
Hei Nei, du kan ta teoriprøven for bil fra du fyller 17,5 år. Det stilles ingen krav til kurs først. Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med un...
Hei ! Jeg vil ta teoriprøven på bil, men hadde glemt å søke først. Kan jeg ta den da ?
Hei Ja, på de prøvene der teorien ikke er avsluttende prøve kan du søke på nett eller på trafikkstasjonen samme dag.   Hilsen Statens veg...
Må jeg sende inn en helseattest før jeg tar teoriprøven på bil?
Hei Du kan avlegge teoriprøven uten at vandel og /eller helse er godkjent. Det kan du ordne i etterkant. Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ...
Hei ! Når bør jeg søke om førerkort ?
Hei Du kan ta teorien fra fylte 17,5 år uansett hvor langt du er kommet i opplæringen, så det kan være lurt å søke ca 14 dager før man planleg...
Hvordan kan jeg best øve til teoriprøven for bil ?
Hei Boka "Veien til førerkortet" er pensum for førerkortet. Les den og løs oppgavene i arbeidsheftet som hører til boka. I tillegg kan det være ...
Hva er riktig om lastsikring av tilhenger og hva kan jeg stole på ?
Hei Boka "Veien til førerkortet " er pensum til førerkortet sammen med arbeidsboka. Det finnes masse stoff og prøver på nettet også ,men hvis du...
Jeg har sendt søknad om lett motorsykkel hvorfor får jeg ikke svar ?
Hei Normalt skal du få en bekreftelse på søknaden din når du registrerer den på nett.Du kan ta kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30...
Jeg er polsk, men bor i Norge. Kan jeg ta førerkort i Polen da ?
Hei Hvis du er registrert bosatt i Norge kan du ta førerkort i Polen hvis du studerer der og har et opphold på minimum 6 måneder sammenhengende. ...
Hei ! Kan jeg ta førerkort bare på min ATV ?
Hei Du kan ikke ta førerkort bare på ditt eget kjøretøy, du må ta førerkort i den klassen kjøretøyet er registrert som. Hilsen Statens veg...
Se alle