Hopp til hovedinnholdet

Ingen aldersgrense på ClassyWalk og AirWheel

Person på tohjuls selvbalanserende kjøretøy (colourbox.com)
PASS PÅ: Selvbalanserende kjøretøy har lov til å kjølre i opp til 20 km/t, så hjelm er anbefalt for å unngå skader.

Les om classy walk, air wheel, skywalker og liknende selvbalanserende kjøretøy.

Offentlig og kvalitetssikret
Person på tohjuls selvbalanserende kjøretøy (colourbox.com)
PASS PÅ: Selvbalanserende kjøretøy har lov til å kjølre i opp til 20 km/t, så hjelm er anbefalt for å unngå skader.

Fakta om én- og tohjulinger:

  • Tilatt hastighet er maks 20 km/t.
  • Ingen krav om registrering eller forsikring.
  • Krav om signalhorn/ringeklokke front- og baklys og reflekser.
  • Selvbalanserende kjøretøy kan brukes på samme arealer som er tillatt for sykkel, det vil si på fortau, sykkelfelt, gangfelt og på høyre side i vegbanen.
  • Det er ikke tillatt å bruke disse på veier med fartsgrense over 60 km/t.
  • Det er ulovlig å snakke i mobiltelefonen samtidig som man kjører.
  • Promillegrensen er lik som for bil: 0,2.
  • Det er anbefalt å bruke hjelm

 

Tillatt for alle å kjøre classywalk

Fra og med 10.april 2018 ble reglene endret, slik at det ikke lenger er 16 års aldersgrense for enhjulinger/selvbalanserende kjøretøy i Norge. 

Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider

Regelendringene går kort fortalt ut på at selvbalanserende kjøretøy nå regnes som sykkel. Dette betyr at det ikke er noen godkjenningsplikt, regis­trerings­plikt eller forsikringsplikt (krav om skilt, førerkort, aldersgrenser med mer). Man kan bruke kjøretøyet på de samme stedene som syklende og gående. Kjøretøyet skal ha frontlys, baklys og reflekser. Du må også ha mulighet for å bremse. Kjøretøyet skal også ha signalhorn eller signalklokke, slik som for sykkel. Maksimal hastighet skal ikke være mer enn 20 km/t.

Hva hvis du blir stoppet av politiet?

Maks fartsgrense på disse framkostmidlene er 20 km/t, og du har ikke lov til å kjøre disse på veier der fartsgrensen er høyere enn 60 km/t - av hensyn til din og andres sikkerhet. Hvis du blir tatt for å kjøre med selvbalanserende kjøretøy på veier hvor fartsgrensen er over 60 km/t, vil du få et forelegg.

Ansvaret for at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, legges på føreren, etter Vegtrafikklovens paragraf 23.

Elektrisk sparkesykkel (foto: ung.no)

12 ÅR: Trygg trafikk anbefaler at du er minst 12 år for å kjøre elektrisk sparkesykkel. De som leier ut slike kan også ha egne regler for hvor gammel du må være.

Elektriske sparkesykler

Elektriske sparkesykler har blitt veldig populære. Disse har som regel en toppfart på 20 kilometer i timen. Derfor anbefaler Trygg trafikk at man bør være over 12 år for å bruke disse.

Det er også slike at utleiesparkesykler som regel har en 18-årsgrense som er satt av de som leier ut sparkesyklene.

Skrevet av:
Redaksjonen og juristen, ung.no
Sist oppdatert:
03.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er Boosted Board lovlig i Norge?
Hei Reglene ble endret i april 2018. Små elektriske kjøretøy er i utgangspunktet lovlig i Norge, og det er ingen aldersgrense. Maks fart er 20 km...
Hvordan kan man gjøre at elektrisk skateboard blir lovlig i Norge.
Hei Regjeringens forslag til å forenkle reglene for små elektriske kjøretøy har vært ute på høring, og jeg vil tro det nå jobbes med å utarb...
Kan jeg bruke en el-sykkel som kan gå over 20 kmt lovlig ?
Hei De reglene er satt for elektriske kjøretøyer som politiet skriver  og kan medføre bot og inndragelse hvis du skulle bli stoppet. Ta kontakt...
Hei ! Hva er aldersgrense på en dirt bike ?
Hei Aldersgrensen på en dirt bike kommer an på hva den er registrert som og hvor fort den kan gå og hvor stor motor den har. Hilsen Statens veg...
Er det aldersgrense på el-scooter ?
Hei Det er ingen aldersgrense, men det er regler for hvilke elektriske farkoster du kan kjøre, maks fart osv. Hilsen Statens vegvesen i samarbeid...
Kan jeg kjøre et motorisert skateboard ?
Hei Maks fartsgrense på disse framkostmidlene er 20 km/t, og du har ikke lov til å kjøre disse på veier der fartsgrensen er høyere enn 60 km/t -...
Kan jeg leie en elektrisk sparkesykkel i Oslo som 15 åring?
Hei Ja, hvis de fyller kravene til hva som er lov å bruke. Fartsgrensen må være på maks 20 kmt. Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no...
Hva slags traktor eller UTV kan man få registrert ?
Hei Det varierer veldig hvilke typer UTV, ATV og traktorer som man kan få registrert . Det går på forskjellige krav til lys, bremser motor, effekt...
Hva slags straff kan jeg få hvis jeg kjører et ulovlig elektrisk kjøretøy ?
Hei Du risikerer nok både bot og erstatningskrav hvis det skulle skje noe under kjøringen og du skulle skade noen eller noens eiendom. Ta kontakt m...
Hei ! Er det lov med el-scooter i Norge?
Hei   Nei, disse er ikke lov i Norge. Les under om hvilke regler som gjelder for elektriske kjøretøyer. Hilsen Statens vegvesen i samarbeid m...
Hva er reglene for el-mopeder ?
Hei En moped skal ikke gå fortere enn 45 kmt, men det er mange forskjellige typer moped.  Les mer her om reglene for EL sykler o.l Hilsen State...
Hvorfor er ikke det lov med Boosted Board (elektrisk langbrett) i Norge, og hva skjer vis du blir tatt?
Hei Det er flere grunner til at dette ikke er lov, det er en ganske stor risiko for å skade seg selv og andre blant annet. Du eller foreldrene dine ...
Kan jeg kjøre et hoverboard før jeg er 16 år ?
Hei Et hoverboard som har en høyere hastighet enn 6kmt(selv  om man kan justere hastighet)  kan ikke kjøres før man er 16 år. Hilsen State...
Er en el scooter lovlig i Norge ?
Hei Nei, dette er ikke lov i Norge. Nå kommer det noen endringer i forhold til segway, hoover Board osv så du får følge med på sidene her og i m...
Se alle