Hopp til hovedinnholdet

Søk om pass

Norsk pass (foto: ung.no)
HUSK: Det kan ta lang tid å få seg nytt pass, avhengig av når på året det er. Vær ute i god tid når du vet du skal ut på reise.

Pass er eneste internasjonalt godkjente identifikasjonsbeviset vi har i Norge. Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden må ha gyldig norsk pass ved inn- og utreise. Det gjelder også for barn og ungdom.

Offentlig og kvalitetssikret
Norsk pass (foto: ung.no)
HUSK: Det kan ta lang tid å få seg nytt pass, avhengig av når på året det er. Vær ute i god tid når du vet du skal ut på reise.

Pass får du hos politiet, og husk å være ute i god tid. I forkant av offentlige ferier er det ofte lange køer på politikamrene.

Kontakt politidistriktet der du bor eller oppholder deg for informasjon om hvor du kan søke om pass.

 

Dette må du huske

  • Gyldig legitimasjon
  • Ditt norske fødselsnummer
  • Ditt gamle pass
  • Betaling av passgebyr (kort). 450,- for personer over 16 år. 270,- for barn under 16 år

 

Bestill i god tid

Passet bestilles ved oppmøte på ditt lokale polititjenestested. Alle som søker pass må møte personlig. Husk at dette også gjelder alle barn og ungdom! Passet kan du enten få tilsendt i posten eller hente hos politiet.

 

Legitimasjon

Du kan ta med det gamle passet dersom det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:

  • Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
  • Eventuelt tidligere utløpt pass
  • Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger

NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass eller pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan politiet kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

 

Pass til ungdom

Ved søknad om pass for umyndig person (under 18 år) må en av foreldrene med foreldreansvar møte sammen med søkeren. Den som møter må legitimere seg. Dersom foreldreansvaret er felles, må skriftlig samtykke samt legitimasjon (evt. kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter, medbringes.

 

Gyldighetstid for pass

Pass utstedes for et tidsrom av 10 år. Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid:

  • 0 - 5 år gammel: 2 års gyldighet
  • 5 - 10 år gammel: 3 års gyldighet
  • 10 - 16 år gammel: 5 års gyldighet

Et pass er allikevel kun gyldig så lenge passøkeren kan gjenkjennes på bildet, og så lenge passet er ubeskadiget og uforandret.

NB! Enkelte land krever at passet er gyldig i en periode etter utreise (hjemreise). Om dette kreves av myndighetene i det land du skal reise til, må du selv undersøke med reisebyrå eller det enkelte lands ambassade før reisen.

Mistet passet?

Mister du passet, må du snarest meldes fra ved personlig fremmøte til politiet der du har mistet passet. I utlandet må det gis melding til nærmeste utenriksstasjon, en ambassade eller et konsulat, hvor du også må søke om nytt pass.

 

Nødpass

Dersom du trenger nytt pass veldig raskt, kan nødpass utstedes f.eks dersom du har forlagt/glemt passet og derfor ikke kan benytte dette på en nært forestående reise. Nødpass er kun gyldige for den enkelte reise, og har samme gebyr som ordinært pass. Nødpasset skal innleveres politiet etter reisens slutt. Nødpass gjelder ikke for innreise til USA.

Mister du passet ditt i utlandet, kan du få utstedt nødpass på nærmeste norske utenriksstasjon.

 

Nyttige tips

Det er generelt stor pågang av pass-søkere i hele sommerhalvåret, så du må på denne tiden regne med en del ventetid for å få behandlet din pass-søknad. Kontakt ditt politidistrikt for å finne åpningstidene.

 

Søknad om norsk pass i utlandet

Er du norsk statsborger kan du ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i det landet du bor eller oppholder deg i for å søke om pass.

Husk å bestille pass i god tid før du skal ut og reise!

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no.
Sist oppdatert:
19.06.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Trenger man pass på innenlands flyreise?
Hei   Norsk pass er eneste gyldige legitimasjon for norske borgere.   Har du planer om å fly innenlands, så husk at du må vise legitimasjon h...
Trengs det noe visum for å besøke USA?
Hei Utenriksdepartementet (UD) har laget en nettside for å presentere land- og reiseinformasjon på en enkel og brukervennlig måte. På landsider....
Trenger jeg pass for å reise til Danmark?
Hei I utgangspunktet trenger du ikke pass for å reise mellom de nordiske landene. Pass er imidlertid det eneste norske ID-dokumentet som er gyldig i...
Pass som identifikasjon etter navneendring
Hei I hvilken grad du kan benytte et gammelt pass, avhenger av hvilken situasjon du skal bruke det som identifikasjon. Hvis det er en spesiell situas...
Må jeg ha gyldig pass ved reise til Spania?
Hei Utenriksdepartementet skriver dette om nødvendigheten av pass på reise i Spania: "Det er også viktig at pass alltid medbringes ettersom dette...
Må jeg ordne nytt pass og bankkort hvis jeg får nytt mellomnavn?
Hei Takk for spørsmålet! Det står i navnelovens § 1: "Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn og kan i tillegg ha mellomnavn....
Lurer på hvordan jeg skjekker om jeg har reiseforsikring
Hei Om du bor hjemme, er det en muliget for at du går under foreldrene dines reiseforsikring, spør om dette.   Reiseforsikringer du kan sjekke u...
Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?
Hei Dette er kravene for å kunne stemme ved stortingsvalget: Norske statsborgere:  som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (det hold...
Kan jeg søke om pass i en annen kommune enn folkeregistrert adresse?
Hei gutt 18 år! Ja, du kan søke om pass i et hvilket som helst politidistrikt. Les mer om fornyelse av pass her på politiets nettside.God tur! V...
Hvor man får boardingkortet ( flybilletten med plasser og sånn). Hvor/når på flyplassen er det man får den? :)
Hei Jeg skjønner at du lurer og at du ønsker å forberede deg på reisen. Jeg vet ikke om du skal reise alene eller sammen med noen, om dun skal re...
Skal til Japan. Trenger vi visum for mellomlanding i tyrkia?
Hei   På www.landsider.no finner du informasjon om blant annet økonomiske, geografiske, politiske og helsemessige forhold, innreisebestemmels...
Jeg skal fly for første gang snart, og jeg skal reise alene.
Hei Så spennende å skulle fly. Du skriver ikke om du har flydd før, sammen med noen, men jeg tenker at du kanskej har det? Når det gjelder bagas...
Trenger vi visum for å reise til Filippinene? Og
Hei For norske borgere gis det ved ankomst gebyrfritt visum for 21 dagers opphold mot fremvisning av gyldig returbillett eller flybillett til visumfr...
Kan jeg ta med p-pillene i håndbagasjen på flyet?
Hei Så spennende med lang reise til Australia! Jeg kjenner ikke til regler der du ikke kan ta med p-piller på flyet, men om du er litt usikker, ka...
Kan jeg fornye passet mitt på en norsk ambassade i utlandet?
Hei Ambassadene har ingen myndighet til å utstede et vanlig pass. Det er det politiet i Norge som må gjøre. Men ambassaden har mulighet til å ut...
Hva er det man trenger får å kunne ta fly?
Hei Så spennende å skulle reise med fly for første gang!   De fleste flyselskaper har en egen innsjekking ved datamaskiner som står ved innsje...
Kan jeg reise med en sekk og en liten koffert som håndbagasje?
Hei Takk for spørsmålet! De fleste flyselskaper tillater dette! Noen kan være litt strengere når det gjelder håndbagasje og da kun tillate én ...
Kan jeg reise alene til syden som 17 år?
Hei   Hvis du skal til syden er det vel fly dere skal reise med. De ulike flyselskapene kan ha egne regler om aldersgrenser, men i utgangspunktet ...
Reise til Spania? 16, 17 og 18 år
Hei De ulike reiseselskapene har ulike aldersgrense for reiser. Ta kontakt med reiseselskapenet eller flyselskapet for mer informaajon. Foreldrene e...
Jentegjeng 17 vil reise til Polen eller Praha
Hei Hvis dere skal til Polen eller Praha er det vel fly dere skal reise med. De ulike flyselskapene kan ha egne regler om aldersgrenser, men i utgan...
Se alle