Hopp til hovedinnholdet

Skilsmisse

Skilsmisse
SKILSMISSE: Det er mye som skjer om foreldrene dine skilles. Her kan du lese mer om hva som endrer seg, og hva dine rettigheter er.

De fleste blir berørt på en eller annen måte av samlivsbrudd. Det kan være deg selv det gjelder, eller en i din familie, en venn eller en nabo. Hva skjer når man skiller seg og hva er dine rettigheter som barn i en skilsmissefamilie?

Offentlig og kvalitetssikret
Skilsmisse
SKILSMISSE: Det er mye som skjer om foreldrene dine skilles. Her kan du lese mer om hva som endrer seg, og hva dine rettigheter er.

Omorganisering av familielivet

Det å skilles er i dag en ganske vanlig måte å omorganisere familielivet på. Vi tenker ofte på det som slutten på familielivet - i stedet for en nettopp omorganisering av måten å være sammen på.

Skilsmissen kan være en like stor omstilling for barna som for foreldrene, og de fleste blir følelsesmessig påvirket når foreldrene flytter fra hverandre.

Vil ikke leve sammen

Hvis Stine og Kristian flytter hver for seg fordi de ikke lenger vil leve sammen som ektefeller eller samboere, kaller vi det et samlivsbrudd. Det gjelder både når begge ønsker å bryte samlivet, og når for eksempel Stine reiser mot Kristians ønske fordi hun ikke lenger vil fortsette samlivet.

Søknad om separasjon

Hvis Kristian og Stine er gift og en av dem eller begge ønsker å skilles, kan de søke om separasjon på et søknadsskjema som de får hos fylkesmannen. Søknaden sendes fylkesmannen i det fylket der de sist bodde sammen.

I loven står det at en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. Dersom Kristian eller Stine ikke ønsker fortsatt å være gift, kan de kreve separasjon. De trenger ikke gi noen begrunnelse ut over dette for å ha krav på separasjon.

Separasjonstiden

I separasjonstiden er Kristian og Stine fortsatt formelt gift. De kan derfor ikke gifte seg på nytt i denne tiden. Hvis de var samboere uten å være gift før bruddet, gjelder ikke reglene om separasjonstid.

Skilsmisse

Kristian eller Stine kan kreve skilsmisse ved bevilling av fylkesmannen når det har gått ett år etter at de fikk separasjonsbevilling. Det er ikke nødvendig at de er enige om å skilles. Ønsker bare Stine skilsmisse, har hun krav på å bli skilt, selv om Kristian ikke ønsker dette.

Foreldreansvar

Barneloven åpner for at foreldrene kan ha foreldreansvaret sammen selv om de lever hver for seg. Er dette ikke mulig, for eksempel fordi foreldrene ikke kan samarbeide, kan det bestemmes at bare den ene skal ha foreldreansvaret. Når foreldrene ikke lever sammen, må det også bestemmes hvem barna skal bo fast hos.

Foreldrene må til mekling

Hvis foreldre ikke blir enige om hvor barna skal bo og hvordan fordelingen skal være, må myndighetene, vanligvis en domstol, ta avgjørelsen. Er barna under 16 år, skal mekling mellom foreldrene være forsøkt før saken kan reises for retten. Dommeren skal snakke med barnet eller den unge før saken avgjøres. Avgjørelsen skal alltid rette seg etter det som er best for barnet eller den unge. Det er bare foreldrene som kan reise sak for retten. Den unge selv har ikke denne adgangen. Samboere med felles barn under 16 år skal måtte mekle ved samlivsbrudd, på samme måte som gifte.

Blir du involvert i prosessen?

Se filmen for deg som er med i såkalte foreldretvister, altså hvor foreldre går til familievernkontor og eventuelt domstol grunnet uenighet rundt samvær, bosted og foreldreansvar.

Underholdningsbidrag

Når det gjelder forholdet til barna, underholdsbidrag til ektefelle og/eller barn, deling av formuen, arv og enkelte andre spørsmål, gjelder de samme reglene under separasjonen som etter skilsmissen. Ved separasjonen opphører Kristian og Stines felles ansvar for underhold av familien. Hvis barna skal bo hos Kristian etter separasjonen, får han rett til barnebidrag og utvidet barnetrygd. I enkelte tilfeller kan Kristian også få rett til stønad til enslig forsørger etter folketrygdloven. Informasjon om Barnebidrag kan du finne hos NAV

Nøkkel Nøkkel

Nøkkel

Hvor skal du bo? Hva sier Barneloven om dine rettigheter?

7 år: Barneloven fastslår at foreldrene skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett med alderen. (Barneloven § 33). Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal foreldrene høre hva barnet har å si før de tar avgjørelse om personlige forhold for barnet. Når du har fylt 7 år, skal du få si din mening før foreldrene (eventuelt andre som har foreldreansvaret) tar avgjørelse om dine personlige forhold (for eksempel påkledning, leggetider, skolegang), men også i sak om hvem av foreldrene du ønsker å bo hos hvis foreldrene ikke bor sammen. (Barneloven § 31).

12 år: Loven bestemmer at når du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener. Da skal du få kunne si din mening før det tas avgjørelse om dine personlige forhold, for eksempel hvem av foreldrene du skal bo hos hvis de lever hver for seg. Også en offentlig myndighet, som regel en domstol, som skal avgjøre en sak som gjelder deg, skal høre din mening før de avgjør saken. Det skal legges stor vekt på hva du mener. (Barneloven § 31).Jo eldre du blir, jo sterkere grunner skal til før det kan bestemme at du skal bo hos en annen av foreldrene enn du selv ønsker.

Snakk med noen

Når man er berørt av samlivsbrudd, kan mange spørsmål dukke opp. Det er ikke alltid lett å vite hvem man kan snakke med eller hvor man kan ta kontakt.

  • Snakk med venner eller en voksen du stoler på, kanskje moren til en venn, en tante eller en lærer?
  • Snakk med helsesykepleier ved skolen din, eller med noen på Helsestasjon for ungdom.
  • Er du under 18 år, kan du også kontakte Barneombudet på telefonnummer 22 99 39 50 mellom 08:00 og 15:45 alle hverdager.
  • Ring Røde Kors-telefonen for barn og unge. Dit kan du ringe alle hverdager mellom klokken 14 og 20. Tel: 80 03 33 21
  • Ta en titt på vår spørretjeneste ung.no/oss, du kan stille spørsmål og få svar og lese tidligere besvarte spørsmål om skilsmisse.

Du kan søke om pengestøtte

Er du er elev ved en videregående skole? Da kan du ha rett på utvidet stipend. Du kan lese mer om stipendordninger her

Foreldre har plikt til å forsørge barna sine fram til de er 18 år. Er du over 18 år, bor for deg selv og går på videregående skole, kan du søke om barnebidrag til deg selv.

  • Hvis foreldrene dine er skilt, og du bor hos en av foreldrene dine, kan du søke om barnebidrag fra den av foreldrene du ikke bor sammen med.
  • Hvis du bor alene, kan du søke om barnebidrag fra begge foreldrene.

Statistikk - skilsmisse

På Statistisk sentralbyrå finner du tall på hvor mange som gifter seg, skiller seg og har samlivsbrudd hvert år.

Statistisk sentralbyrå

Aktuelle lover

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre

Lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd

Lov 17. februar 1989 nr 2 om forskuttering av underholdsbidrag til barn

 

Kilde: Barne- og likestillingsdepartementet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Foreldrene skilte seg i sommer og kjøresten slo opp. Hvordan skal hun takle alt?
Hei jente (14) Det er mange vonde hendelser som har skjedd deg på ganske kort tid, og det forstår jeg er strevsomt for deg. Slike ting påvirker gan...
Hvilke rettigheter har barn ved foreldres skilsmisse?
Hei Regler om hvilke rettigheter dere har finnes i barneloven. Blant annet følger det av barneloven § 36 at foreldrene kan inngå en avtale om at ...
Flytte langt fra hverandre v/samlivsbrudd når man har barn under 7 år?
Hei   Hvis foreldrene til et barn ikke er gift, og det heller ikke er avtalt noe annet, er det moren som har foreldreansvaret alene jf. barnelove...
Jente, 16 synes livet er slitsomt
Hei Så fint at du skriver til oss i ung.no! Og så flott at du så godt klarer å sette ord på det som er vanskelig!! Jeg må begynne med å si...
Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle alt sammen
Hei Du har opplevd mye og syns det er vanskelig å takle alt nå.  Flere av de tingen du har opplevd, er jo trist og når man blir lei seg og sørge...
Jeg bor hos mamma, men er hos pappa annenhver helg. Det er jo delt omsorg da? Får man stipend eller lignende for det?
Hei Noe av støtten fra Lånekassen er avhengig av foreldrene dine sin inntekt, det er inntekten til den av foreldrene dine du bor sammen med som bli...
Jeg er lei og vil bare ligge i sengen. Er stresset for skole og mine foreldre vil ikke lenger være kjærester. Kan alt henge sammen
Hei takk for at du kontakter Ung.no. Det du beskriver kan være tegn på at du sliter med en depresjon. Tegn på depresjon hos barn og unge. Trist e...
14-åring ønsker å flytte hjemmefra, men hvor?
Hei Hei og takk for at du skriver til oss.Jeg synes du og foreldrene dine skal bestille time på familievernkontoret for å få hjelp til å snakke s...
Skilsmisse, barns selvbestemmelse ift bosted, 16 år
Hei   Det er alltid vanskelig når foreldre skal skille seg, og det som er spesielt i ditt tilfelle er at dine foreldre skal bo så langt unna hver...
Vil snakke med psykolog men tør ikke si det
Hei Så bra at du tar ansvar for deg selv ved å kontakte ung.no når du har det vanskelig. Mange synes det er vanskelig å vite hvem de skal kontakt...
Jeg giftet meg da jeg var 18, og det forholdet blir mindre og mindre koselig, han jeg er gift med har truet meg 2 ganger å slå meg og jeg blir jo redd
Hei du!Hvis du ønsker å skille deg kan du skille deg selv om mannen din ikke vil. Siden dere har barn under 16 år må dere til noe som heter meklin...
Vil jeg alltid være redd for å åpne meg for andre?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at faren din forlot dere for noen år siden og at du etter dette har vært redd for å åpne deg for venner ...
Jeg får ikke fred fra tankene mine og har ingen jeg vil snakke med.
Hei jente (18) Jeg forstår at du har det veldig vanskelig for tiden og trenger hjelp. Når du aldri får fred fra tankene og sliter med å sove, er ...
Jente 13, selvmordstanker
Hei Takk for at du tok kontakt med oss. Det var smart av deg å skrive til oss når du syns det er så vanskelig å snakke med folk om det du går gj...
Du er ei 16 gammel jente og dine foreldre har akkurat skilt seg. Du bor i dag hos din pappa med din bror og mamma bor et annet sted. Du ser at mamma har det veldig vondt etter dette og lurer på hvordan du kan hjelpe henne.
Hei Takk for at du tok kontakt med ung.no. Du er ei 16 gammel jente og dine foreldre har akkurat skilt seg. Du bor i dag hos din pappa med din bror o...
Skilte foreldre, vil ha med PC til far.
Hei gutt 15 år Nå er jeg litt sent ute, det er jo allerede 30.8. Jeg vet heller ikke hvordan du skal løse det med PCen. Men sånn jeg ser det er d...
Mamma er sint på meg fordi jeg ikke vil til henne.
Hei Takk for at du skriver til oss! Dette høres ut som en veldig vanskelig situasjon å være i! Det er leit å høre at moren din strever slik at...
Jeg ønsker at forholdet skal vare, men har alltid negative tanker.
Hei Takk for at du skriver til oss i ung.no.Så fint å høre at du og kjæresten din har det godt sammen, og fant tonen så fort! Ikke la negative ...
Se alle