Hopp til hovedinnholdet

Hvor kan jeg søke økonomisk støtte?

Penger og verktøy. (www.colourbox.com)
BEDRE LØNN: Husk at du stort sett får bedre lønn om du har utdanning.

Her får du svar på hvilken støtte du har krav på om du flytter hjemmefra, er ferdig med videregående, er student eller gravid.

Offentlig og kvalitetssikret
Penger og verktøy. (www.colourbox.com)
BEDRE LØNN: Husk at du stort sett får bedre lønn om du har utdanning.

Flytte hjemmefra?

Er du under 18 år og vurderer å flytte hjemmefra? Da er det lurt å tenke nøye gjennom hvordan du skal klare deg økonomisk på egenhånd.

Når du er under 18 år har foreldrene dine/foresatte/verge ansvar for deg både økonomisk og juridisk. Det betyr blant annet at du selv ikke kan skrive under på bindende avtaler som en husleiekontrakt. Er det spesielle grunner til at du ikke kan bo hjemme når du er under 18 år, har barnevernet ansvar for å hjelpe deg.

Er du over 18 år er du i utgangspunktet selv ansvarlig for å finne deg et sted å bo. Du bør også ha en plan for hvordan du skal klare deg økonomisk. Med økonomisimulatoren Sjef i eget liv kan du få bedre oversikt over hvordan ulike økonomiske valg påvirker muligheten din til å skaffe deg egen bolig.

Du kan se på Husbanken sine nettsider for å sjekke om du har rett til bostøtte.

Ferdig med videregående – hva nå?

Mange synes det er vanskelig å vite hva de skal gjøre og hva de skal bli. Utdanning er nøkkelen til en jobb du har lyst på – det er tross alt viktig å jobbe med noe du trives med når du skal jobbe med noe i mange år. Utdanning gir deg viktig erfaring og forbereder deg på kravene som stilles til deg når du kommer ut i arbeid.

Hvis du trenger råd og veiledning, kan du få hjelp fra noen på skolen din eller fra kommunen. Det finnes flere du kan snakke med hvis du er skolelei, trenger hjelp til å fullføre eller har andre problemer som gjør det vanskelig å holde motivasjonen oppe.

Å fullføre videregående skole legger grunnlaget for å velge videre studier og for å få et yrke du trives med når du blir voksen. Har du utdanning, stiller du ofte sterkere når de søker jobb. Du får som regel også høyere lønn.

Ingen NAV-støtte under utdanningen

Alle som er under utdanning må utnytte de økonomiske mulighetene du har hos Lånekassen. Du kan også sjekke Legathåndboken for å se andre muligheter for å søke andre stipend.

I tillegg til støtte fra Lånekassen er det mange som må ha en deltidsjobb ved siden av skolen for å klare seg økonomisk. Studenter som ikke kan jobbe ved siden av skolen på grunn av helsemessige årsaker, må hovedsakelig ta kontakt med Lånekassen for å høre om mulighetene der. Må du avslutte studiene på grunn av helsemessige årsaker, så må du ta kontakt med NAV. Studenter som ikke har tid til å jobbe ved siden av skolen, vil uansett måtte klare seg på stipend og lån fra Lånekassen.

Studenter og elever under 18 år skal hovedsakelig forsørges av foreldre/foresatte/verge. De kan i tillegg søke om stipend og/eller lån hos Lånekassen.

Foreldre/foresatte/verge har også plikt til å forsørge barnet sitt så lenge hun eller han går på videregående skole/er lærling. Plikten gjelder kun hvis foreldrene/foresatte/verge har økonomi til dette. Les mer om barnebidrag til barn over 18 år på NAV sine nettsider.

Økonomisk hjelp fra NAV til studenter gis kun unntaksvis, og Sosialtjenesteloven gir klare retningslinjer som NAV må følge:

4.18.2.10 Studenter og elever:

"Økonomisk stønad skal i utgangspunktet ikke bidra til å finansiere høyere utdanning. Det forutsettes at studenter sikres inntektsgrunnlag gjennom lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning, eventuelt gjennom egne ordninger for utenlandske studenter.

En student kan ha krav på økonomisk stønad i påvente av utbetaling fra Statens lånekasse eller i nødssituasjoner. Hvis studenten ikke har rettigheter i Statens lånekasse, kan det kreves at studiene avsluttes og vedkommende forsørger seg selv gjennom arbeid eller på annen måte. Unntaksvis vil det likevel være rimelig å innvilge økonomisk stønad, for eksempel hvis vedkommende kun har kort tid igjen til avsluttende eksamen."

Uten jobb og skoleplass?

Står du uten skole eller jobb bør du registrere deg som arbeidssøker hos NAV. Bruk tid på registreringen, skriv hva du er god til og mestrer. Arbeidsgivere kan søke etter nye ansatte blant alle CV-ene som er registrert hos NAV, og da er det viktig at du skriver en god CV.

Du kan ikke forvente å finne drømmejobben med en gang. All jobberfaring er verdifull, og kan gi deg muligheter videre. Om du ikke trives med arbeidsoppgavene i din nåværende jobb, så vil alle de andre fordelene med å jobbe komme deg til gode. Bedre økonomi, du er en del av et arbeidsmiljø, du bidrar til samfunnet og du utvider din egen kunnskap.

Det blir mye vanskeligere å få en jobb dersom du går lenge uten en jobb. Arbeidsgivere ser ofte etter «hull» i CV-en, det vil si perioder hvor du verken har jobbet eller tatt utdanning. Det kan få arbeidsgivere til å tro at du ikke har hatt interesse av å være i arbeidslivet eller delta i samfunnet.

Se faktaboks for å finne ut hvordan du skriver CV og jobbsøknad.

Sosialhjelp er siste utvei

Selv om du ikke har tenkt å jobbe eller gå på skole så er du selv ansvarlig for din egen økonomiske situasjon.

Sosialhjelp, eller økonomisk sosialhjelp, kan være aktuelt, hvis du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv. Du må være aktiv arbeidssøker for å kunne søke på økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Det er også aktivitetsplikt for personer under 30 år som får økonomisk sosialhjelp. En aktivitet kan være at du må levere en såkalt jobblogg som viser hvilke jobber du har søkt på i løpet av en måned. En annen aktivitet er delta på kurs via NAV som skal øke sjansene dine for å få jobb. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Økonomisk sosialhjelp er en støtte som regnes som siste utvei, og alle andre muligheter for å få inntekt skal være prøvd først. NAV sitt fremste mål er å få flest mulige ut i jobb.

Gravid?

Er du gravid så kan du ha rett til engangsstønad eller foreldrepenger fra NAV. Hvis du regnes som enslig forsørger av barnet, så kan blant annet overgangsstønad være aktuelt. Les mer om hvilke stønader enslig mor/far kan ha rett til på våre nettsider.

Kontakt NAV om du venter barn, og du vil få informasjon om hvilke rettigheter du har. Ring NAV på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3. Du kan også kontakte nav på Chat (foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte) eller Facebook (foreldrepenger)

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med nav.no
Sist oppdatert:
18.02.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har NAV behandlingstid på søknad om nødhjelp?
Hei Det er vanskelig å være i en situasjon der en ikke har penger til nødvendige utgifter som mat! Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt...
Kan jeg få dekket førerkort av NAV?
Hei. Hvis du ikke allerede har gjort det, så må først du registrere deg som arbeidssøker på nav.no. De fleste er i stand til å finne ny jobb ...
Hvor kan jeg få gratis mat?
Hei og takk for at du skriver til oss Vet ikke hvilken situasjon du er i akkurat nå.  Om du er i jobb eller utdanning eller i det hele tatt har et ...
Jeg og familien bor i kommunal bolig, har spørsmål om dette.
Hei. Ofte er det mange som venter i kø på å få kommunal leilighet/hus, gjerne mange barnefamilier. Når dere fyller 18 år, så er dere myndige ...
Jeg har fått avslag på økonomisk støtte fra NAV.
Hei! Vi er usikre på om du nå har begynt på skole igjen eller ikke. Som student, så må du klare deg på det du får fra Lånekassen og jobbe d...
Kan jeg få startlån mer enn en gang?
Hei Det er vanligvis ikke mulig å flytte startlånet til en ny bolig i en annen kommune. Startlån kan ikke brukes til å kjøpe bolig i Sverige.Du ...
Jeg får ikke i meg nok mat på grunn av dårlig råd!
Hei! Takk for at du kontakter oss i ung.no! Dette høres ikke noe greit ut, og jeg skjønner at du blir bekymret. Det er viktig at du får i deg nok...
Ung ufør?
Hei og takk for at du skriver til oss Det høres ikke greit ut med den situasjonen du har vært i de siste årene.  Bra du igjen har fått kontakt m...
Jeg klarer ikke bo hjemme lenger. Hva kan jeg gjøre?
Hei! Det å bo i et hjem hvor man har dårlige minner er veldig slitsomt så jeg forstår at du vil flytte! Det virker som foreldrene dine vet hva so...
Har planer om å flytte ut pga hjemmesituasjon,men hva med det økonomiske?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er leit å høre at det er konflikter hjemme hos deg og verbal vold. Jeg forstår godt at du ønsker å fl...
Jeg har ikke penger til husleie, mat, transport. Hva gjør jeg?
Hei. Hvis du ikke har penger til mat, klær, husleie og så videre, så er siste utvei å sende inn søknad om økonomisk sosialhjelp til NAV. Alle...
Hvordan skal vi registrere på NAV at vi er samboere?
Hei, og takk for at du skriver til oss Du oppdatere sivilstanden når du logger deg på Ditt NAV.  Under Din profil legger du inn hvem du er samboer...
Jeg er student,uten rettigheter hos Lånekassen.Har jeg rett på sosialhjelp?
Hei. Økonomisk hjelp fra NAV til studenter gis kun unntaksvis, og Sosialtjenesteloven gir klare retningslinjer som NAV må følge: 4.18.2.10 Studen...
Hvordan gå frem når man vil flytte ut for første gang?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er en spennende tid du går i møte. Det er et stort skritt å flytte alene for første gang og jeg skjønner...
Jeg er elev på vgs, vil flytte ut. Kan jeg få sosialhjelp?
Hei! En del av det å bli selvstendig innebærer at du også klarer å forsørge deg selv. Kan du ikke det, så er det kanskje for tidlig å flytte u...
Jeg er gravid, og sluttet skolen, ønsker å jobbe. Har jeg rett på støtte?
Hei! Det første du må gjøre er å registrere deg som arbeidssøker på nav.no, hvis ikke du allerede har gjort det. Hvis du tidligere har vært ...
Har dårlig råd, har jeg krav på støtte fra NAV?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å betale husleie, s...
Hun har Asperger, kan hun søke ufør på NAV?
Hei Uføretrygd kan være aktuelt for den som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Før uføretrygd kan bli vurdert, må ...
Vi har dårlig råd, kan vi få penger fra NAV?
Hei og takk for at du skriver til oss Det er leit å høre at du og din mor har dårlig økonomi.  Det er ikke greit.  Fint at du bidrar til økono...
Invalidiserende smerter under føtter over 4 år, pengestøtte uten diagnose?
Hei Jente 17, og takk for at du skriver til ung.no! Det høres vanskelig ut å ha det vondt, samtidig som ingen har funnet at av hva det er enda.  ...
Se alle