Hopp til hovedinnholdet

Dette kan ambassaden hjelpe deg med i utlandet

pass og euro (colourbox.com)
HJELP: En av ambassadens oppgaver er å bistå nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet.

Norge har utenriksstasjoner i de fleste land i verden, og en av deres hovedoppgaver er å bistå nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet. Her gir vi deg en oversikt over noe av den hjelpen du kan forvente å få fra utenriksstasjonene.

Offentlig og kvalitetssikret
pass og euro (colourbox.com)
HJELP: En av ambassadens oppgaver er å bistå nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet.

Norge har ambassader, delegasjoner og generalkonsulenter i omkring 100 land rundt om i verden. Ved ambassadene og delegasjonene er det ambassadøren som er leder. Ambassadøren er ansatt i Utenriksdepartementet, og tjenestegjør i en begrenset periode ved en av Norges utenriksstasjoner.

Hva kan ambassaden hjelpe meg med?

Ambassadens oppgave er blant annet å hjelpe nordmenn i utlandet ved for eksempel ulykker, dødsfall, sykdom eller straffeforfølging. De skal også fremme norske næringslivsinteresser, omdømme og norsk kultur, samt Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet.

På steder hvor Norge ikke har utenriksstasjon, kan andre nordiske utenriksstasjoner gi bistand.

Sykdom og ulykker

Blir en reisende under midlertidig opphold i utlandet rammet av sykdom eller ulykke, kan det bli behov for å anmode om bistand fra en nærliggende utenriksstasjon. Før en utenriksstasjon kontaktes i slike saker, bør imidlertid den det gjelder først ha søkt bistand hos forsikringsselskap eller turoperatør.

Det er viktig at alle reisende i utlandet tegner egen reise- og sykeforsikring før utreise. Dette gjelder også for reiser til EØS-land, blant annet fordi slik forsikring også dekker syketransport hjem. Les mer om forsikring på utenlandsreiser her.

Opphold i EØS-land

Under midlertidig opphold i EØS-land dekkes utgifter til medisinsk behandling ved øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets egne borgere. For å bevise at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et EØS-land, må du bestille Europeisk helsetrygdkort. Du kan bestille helsetrygdkortet her.

Erstatningskrav

I forbindelse med ulykker i utlandet kan det bli aktuelt å fremme erstatningskrav. I slike situasjoner vil utenriksstasjonene kunne bistå med å skaffe juridisk bistand. Dersom språklige eller andre hensyn tilsier det, kan stasjonen også fungere som bindeledd mellom partene. Utenriksstasjonene har ikke anledning til å dekke utgifter til advokat.

Tap av pass

Slike tap må straks meldes til stedets politimyndighet. Alle fagstasjoner og noen honorære konsulater vil normalt kunne utstede nytt pass. Gebyret er det samme som i Norge. Utenriksstasjonene kan bare utstede pass til personer som kan dokumentere sitt norske statsborgerskap.

Tap av billetter

Ved tap av billetter og reisedokumenter bør den det gjelder, selv i første omgang ta saken opp med berørte reisebyråer, flyselskap og så videre. Utenriksstasjonene vil imidlertid hjelpe til om språklige eller andre årsaker tilsier det.

Tap av penger

Når det gjelder tap av penger, kan vedkommende ofte selv best ordne saken ved å overføre egne midler fra Norge via post eller bank. Er egne midler ikke tilgjengelige, må penger søkes skaffet til veie via pårørende, arbeidsgiver eller andre. Utenriksstasjonene kan eventuelt hjelpe til med å etablere de nødvendige kontakter. Skaper overføring via bank uforholdsmessige store problemer, kan beløpet formidles via Utenriksdepartementet. Ved slike overføringer er det fastsatt et gebyr på 10 prosent, minimum NOK 200.

Nødlidenhetslån

Først når alle andre muligheter er forsøkt, vil nødlidenhetslån kunne komme på tale, og da normalt bare til hjemreise ved første anledning. Det er ikke adgang til å gi nødlidenhetslån for å finansiere fortsatt ferie eller annet opphold i utlandet. Det er fastsatt følgende kriterier for å få innvilget et slikt lån:

1. Søker må ha fast bostedsadresse i Norge.

2. Søker må ha fast inntekt (arbeid/trygd).

3. Søker skal uforskyldt ha mistet sin returbillett.

Det gis ikke nødlidenhetslån til sosialklienter, da deres stønad bortfaller så snart de forlater hjemstedskommunen.

Arrestasjon

Blir norske statsborgere i utlandet arrestert, vil en representant fra den norske utenriksstasjonen på stedet normalt foreta besøk i fengselet for å ivareta vedkommendes interesser. Det gjelder først og fremst å sikre at den anholdte får kompetent juridisk bistand.

Det er imidlertid stedets lover og regler som kommer til anvendelse i slike saker. Dette - sammen med folkerettens bestemmelser - begrenser de virkemidler utenrikstjenesten og norske myndigheter for øvrig har til rådighet.

Adresser til Norges utenriksstasjoner

Flere opplysninger og adresser til alle Norges utenriksstasjoner finner du på nettstedet til Norges ambassader.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no.
Sist oppdatert:
29.09.2017
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Må jeg ha oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse for å jobbe i England?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Så spennende at du har lyst til å dra til England ett år.  Å flytte fra Norge til England er lettere enn mange ...
Kommer Brexit til å påvirke muligheten til å jobbe i Storbritannia?
Hei jente 19 år, Dette er nok spørsmålet veldig mange stiller seg om dagene. Dessverre er det fortsatt uavklart hvordan Storbritannias forhold vil...
Hva er grensa for momsfri import til Frankrike?
Hei gutt 16 år! Vi kan dessverre ikke gi deg svar på reglene som gjelder i andre land. Kanskje du kan kontakte den norske ambassaden i Frankrike og...
Kan jeg flytte til Canada?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var leit å høre at du følte deg dårlig og deprimert når du kom tilbake til Norge. Men veldig positivt at du...
Bor i Spania - trenger hjelp og noen å snakke med
Hei Ut fra det du skriver skjønner vi at du har det vanskelig. Du forteller om mange vonde ting som har skjedd i livet ditt. Både at du har blitt m...
Jeg skal til et land der homofili er ulovlig i julen, og jeg er homofil...
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Du skal ikke bekymre deg. Landet du skal til vil ikke kunne sjekke hvorvidt du har sett på gayporn el...
Jeg er i utlandet og tregner hjelp til å komme tilbake til Norge
Hei jente 18 år Takk for at du tar kontakt med ung.no. Jeg skjønner at du er i en vanskelig situasjon. Du gir ikke så mye informasjon om hvordan d...
Jeg er i utlandet mot min vilje, hvem kan hjelpe meg?
Hei Takk for at du kontakter oss!  Hvis begge foreldrene dine er i Irak sammen med deg, så er det slik at de har rett til å bestemme hvor du skal...
Kan jeg starte en bedrift i utlandet?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Vi vil starte med å si at vi skjønner godt følelsen av å ville ut av Norge, og at du generelt har gode muligheter...
Spørsmål om å flytte til Sverige
Hei Spennende tanker og planer du har!Vi er ikke eksperter på hvordan det blir når man vil flytte til Sverige, men vet bare at det er gode samarbei...
Kan jeg bruke fagbrevet mitt i Japan eller USA?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer. Vi kan bare delvis svare på dette, dessverre, for vi har ikke fullgod oversikt over de ...
Jeg hater mitt liv, jeg har det så dårlig, flyttet til utlandet med min mamma og får ikke flytte tilbake.
Hei jente 15 år Takk for at du skriver til oss og forteller til oss hvor vondt du har det nå og hvor fortvilet du er for at du ikke kan komme tilba...
Jeg strever nå etter en tøff oppvekst og en voldtekt. Kan jeg få hjelp?
Hei jente 20 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du nå strever etter alt det vonde du har opplevd. Det er bra at du...
Bot fra utlandet - må jeg betale?
Hei Boten du fikk inndrives som utgangspunkt etter latviske regler, og vi kan derfor ikke svare på hva som skjer dersom du ikke betaler den.Noen typ...
Hjelp til å komme tilbake til Norge fra ufrivillig opphold i utlandet
Hei Takk for at du kontakter oss. Så heldig venninnen din er som har en så god venn som seg! Det er fint at du prøver å hjelpe henne. Det er slik...
Kan jeg gå på vidregående i sverige?
Hei I utgangspunktet har du lik rett på å gå videregående i Sverige som svenske statsborgere. Du kan også flytte dit uten foreldrene dine, men d...
Behov for pass i Mexico for å reise til USA?
Hei Vi her på ung.no kan bare svare på spørsmål om regler i Norge. Vi kan derfor ikke svare på hvilke regler som gjelder på grensen mellom USA ...
Sommerjobb på pub i England
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Dette er spørsmål du bør rette til ambassadene. Ta kontakt med enten den britiske ambassaden i Oslo, eller den...
Er i Kurdistan men vil gå på skole i Norge og gråter når jeg tenker på det.
Hei, jente på 16 år! Takk for spørsmålet ditt! Det er vanskelig for meg å svare på en del av det du spør om ettersom det er vanskelig å vite...
Se alle