Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål og svar om mobilstråling

Stråling fra mobilen?
MOBILSTRÅLING: Det er ikke bevist at mobilbruk kan føre til helseskader. Likevel har Strålevernet noen enkle råd for hvordan du kan redusere eksponeringen fra mobiltelefonen.

Det er mange fordeler med mobiltelefon, men er stråling fra mobiltelefon helsefarlig? Ut fra dagens forskning er det liten grunn til bekymring. Men Strålevernet anbefaler at all eksponering holdes så lav som praktisk mulig og har noen enkle råd for å redusere eksponeringen fra mobiltelefonen.

Offentlig og kvalitetssikret
Stråling fra mobilen?
MOBILSTRÅLING: Det er ikke bevist at mobilbruk kan føre til helseskader. Likevel har Strålevernet noen enkle råd for hvordan du kan redusere eksponeringen fra mobiltelefonen.

Det forskes mye på mobil og helse. Dagens forskning gir derimot liten grunn til bekymring for helseskader ved mobilbruk. Det er nemlig ikke fastslått at bruk av mobiltelefon gir noen risiko for helseskade.

Likevel kan det være lurt å vite litt om hva slags stråling en mobiltelefon avgir, hvordan du kan redusere den og lignende. Derfor har vi samlet spørsmål og svar om mobilstråling, som du kan lese her:

 

SPØRSMÅL OG SVAR om stråling fra mobiltelefon:

1. Hva slags stråling avgir en mobiltelefon?

En mobiltelefon sender ut og mottar elektromagnetiske bølger eller radiobølger. Effekten av radiobølgene kan tas opp til kroppen og bli omdannet til varme. Frekvensen radiobølgene sendes på ligger fra 450 MHz – 3800 MHz.

 

2. Hva er SAR-verdi?

Hvor mye stråling en mobiltelefon gir, oppgis ved en såkalt SAR-verdi (Specific Absorption Rate). Det er et mål på den oppvarmingen av kroppen som skjer ved radiobølger. SAR-verdien angis i watt per kilo (W/kg). Grenseverdien for mobiltelefoner er 2 W/kg i Norge. Dagens mobiltelefoner har SAR-verdier på mellom 0.1 og 1.9 W/kg. De fleste ligger under 1.0 W/kg,

 

3. Hvordan reduserer jeg strålingen?

Jo lengre avstanden mellom til mobiltelefon og hode er, desto mindre blir strålingen. Bruker du håndfriutstyr, reduseres strålingen mye, siden du da ikke holder antennen inntil hodet. Korte samtaler reduserer også eksponeringstiden. Bruker du tekstmeldinger i stedet for å ringe, blir heller ikke hodet like eksponert. God dekning betyr også at telefonen sender med redusert effekt og eksponeringen blir desto mindre.

 

4. Er strålingen fra mobiltelefonen høyere når det er langt til nærmeste basestasjon?

Ja. Ved dårlig dekning og stor avstand til nærmeste basestasjon, vil mobiltelefonen sende med høy effekt. Telefonen vil stadig søke etter en nærmere basestasjon som gir bedre dekning. Mobiltelefonen tilpasser signalstyrken for å nå basestasjon.

 

5. Er det stråling fra mobiltelefonen når den er påslått, men ikke i bruk?

Ja, men betydelig mindre enn når den er i bruk. En påslått telefon (standby) sender bare noen få signaler med jevne mellomrom, slik at den holder kontakt med nærmeste basestasjon. I tillegg vil apper som er installert på telefonen gjøre at det sendes signaler for å sjekke om det har kommet noen oppdateringer. Når en samtale kommer inn, kobler den seg opp mot basestasjonen og begynner å sende.

 

6. Er det stråling ved bruk av Bluetooth?

Ja, men SAR-verdiene er veldig lave. Verdiene varierer mellom 0,001 og 0,01 W/kg. Dette er langt under grenseverdien og lavere enn fra selve mobiltelefonen.

 

7. Kan mobilstråling føre til hjernesvulst og kreft?

Det er til nå ikke slått fast at det er noen sammenheng mellom mobilbruk og kreft. Det viser en totalvurdering av forskningen på mobiltelefoner og stråling. Men det tar ofte lang tid før kreftsykdommer slår ut. Dermed kan vi ikke si dette helt sikkert.

Forskning pågår. Det vil ta flere år før man helt sikkert kan avgjøre om strålingen fra mobiltelefonen utgjør en helserisiko for mennesker. Derfor anbefaler Strålevernet å ta enkle forholdsregler.

 

8. Er ungdom mer utsatt?

Det er ennå usikkert om barn og ungdom har større risiko for helseskader enn voksne. Hjernen til barn og unge er under utvikling, og de har et langt liv med mobilbruk foran seg. Derfor oppfordres særlig unge mobilbrukere til å følge Strålevernets råd.

 

9. Hvorfor er god dekning viktig?

Det er særlig viktig å ha god dekning når du snakker i mobiltelefon. Et godt utbygd mobilnett med tilstrekkelig antall basestasjoner i nærheten, vil gi bedre dekning og dermed lavere eksponering fra din egen mobiltelefon.

 

Les mer på Strålevernets nettsider.


Sist oppdatert:
01.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har så dårlig hukommelse
Hei, og takk for at du skriver til oss Hukommelsen kan påvirkes av ulike ting.  Du nevner selv søvn.  Det å sove for lite over tid, kan påvirke...
Er det fordi jeg er så mye på mobil og tv at jeg opplever at jeg er ukonsentrert?
Hei Du forteller at du opplever at du glemmer mye og er ukonsentrert. Det høres slitsomt ut. Heldigvis er det noe du kan gjøre med det. Du skriver...
Avhengig av mobilen.
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til ung.no. Det du tar opp her kan mange ungdommer kjenne seg igjen i. Du virker som en jente som har plane...
Kan det være farlig å gå med mobil i lomma?
Hei Mange hevder at det å gå med mobilen i lomma vil ødelegge mulighetene dine for å få barn. Andre igjen mener det er helt ufarlig. I og med at ...
Steril av å røyke filteret på sigaretten og ha mobilen med 3G i lomma?
Hei Det finnes ikke forskning som tilsier at man blir steril av å røyke filteret på sigaretten, men det er ikke er meningen at man skal gjøre de...
Jeg har det forferdelig.
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Ut fra det du forteller forstår jeg at du har det vanskelig.Overgangen fra barneskole til ungdomss...
Kreft
Hei   Vi har for tiden dessverre ingen helsesøster som kan gi deg et faglig godt svar på dette. Derfor oppfordrer vi deg til å sende spørsmåle...
Hei, det går et rykte om at man kan bli sterile hvis man har pc på fange sitt, å det lurer jeg p&ar...
Hei Takk for at du skriver inn til oss, og beklager at det har tatt litt tid. Det er ferie her i gården også. Jeg har lett litt rundt, men har ikk...
Kan man bli steril av å ha laptopen på fanget veldig mye?
Hei   Vi kjenner ikke til at det er dokumentert at det skadelig for kroppen å ha en laptop på fanget, men PCer avgir en del varme, som kan gi ...
Stråling fra ruter og mobil.
HeiDet er gjort mye forskning på dette området, men man har ikke kommet til noen enighet om hvor skadelig det er eller om det er skadelig med str...
Kan foreldrene mine ta mobilen min?
Hei Takk for at du skriver til ung.no Foreldrene dine har lov til å ta mobiltelefonen din viss de mener du bruker den på kvelden og natta slik at...
Se alle