Hopp til hovedinnholdet

Bekymringssamtale

Samtale

Bekymringssamtalen brukes av politiet som en samtale med ungdom under 18 år som har begått et lovbrudd eller i tilfeller der politiet tror at en person under 15 år har gjort et lovbrudd.

Offentlig og kvalitetssikret
Samtale

Du trenger ikke å ha gjort noe ulovlig, men likevel kan politiet kreve at du møter til en bekymringssamtale.

Bekymringssamtalen er forankret i politiloven § 13.

Før man er inne til en bekymringssamtale blir man ofte kalt inn til et avhør. Dette fordi politiet ønsker å bli ferdig med det straffbare forholdet før man gjennomfører en bekymringssamtale.

I en bekymringssamtale er det viktig at politiet, ungdommen og foreldre eller foresatte kommer frem til en plan for hvordan ungdommen skal komme ut av et negativt miljø og inn i et bedre. Bekymringssamtalen handler i stor grad om hvordan man kommer frem til denne planen.

Dette er nå lovfestet:

  • Politiet skal som hovedregel ta ut tiltale innen 6 uker i saker mot unge lovbrytere
  • Politiet har en plikt å etterforske lovbrudd som er gjort av personer mellom 12 og 15 år etter straffeprosessloven § 224
  • Politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale hvis man er bekymret for ungdommens helse og utvikling etter politiloven § 13. Hvis det ikke er mulig å få i stand en samtale på frivillig basis kan de avhentes. Er ungdommen mellom 15 og 18 år kalles vedkommende inn til bekymringssamtale om det er begått en straffbar handling.
  • Påtalemyndigheten kan nekte et barn under 15 år å oppholde seg på nærmere avgrensede steder for inntil 6 måneder av gangen, dersom det er grunn til å tro at dette stedet utgjør særlig risiko for lovbrudd.
  • Megling i konfliktråd skal bruks mer aktivt som vilkår for påtaleunnlatelse eller betinget reaksjon for unge siktede (over 15 år).

Les mer om bekymringssamtalen på politiet.no

 

Kilde: Justis- og politidepartementet (Odelstingsprop. nr. 106), Politiloven § 13 og straffeprosessloven § 224

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Tatt i å røyke hasj
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no. 1.Hvorfor ringte ikke politiet til dine foreldre? Vanskelig å svare hvorfor politiet ikke tok kontakt m...
Jeg prøvde å selge narkotika, politiet tok meg med 50g hasj
Hei Det er ulike strafferammer for bruk og for salg av hasj. Hvor streng straffen blir vil også avhenge av hvor store mengder det er snakk om, hvorv...
Hva er bekymringsmelding? Hvorfor blir dem sendt inn?
Hei gutt 13 år   Det er leit at du kjenner at barneverntjenesten eller de som har sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten ødelegger deg ...
Jeg slettet nakenbildet, men gutten vil anmelde...
Hei Ok, her har det skjedd ting som ikke er helt greit for begge parter.For det første er det ikke greit å sende nakenbilde til noen som ikke vil h...
Hva vil det si at jeg skal på politistasjonen på bekymringssamtale?
Hei Politiet kan innkalle barn og ungdom til bekymringssamtale hvis de er bekymret for ungdommens helse eller utvikling. Det kan for eksempel være p...
Skal jeg anmelde blind vold
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no. Blind vold er vold uten mål og mening mot tilfeldige personer. Og det du beskriver høres ut som blind v...
Er 13 år og selger snus, kan jeg bli straffet for det?
Hei   Det er forbudt å selge snus til personer under 18 år!   Den kriminelle lavalderen i Norge er imidlertid på 15 år. Det vil si at pers...
Hva er sjansen for at politiet kontakter foreldrene mine etter fest?
Hei Hvis politiet er bekymret for at du har problemer, har gjort eller kan komme til å gjøre noe straffbart, kan de kalle deg og foreldrene dine i...
Jeg har mobbet en annen gutt og faren vil anmelde meg.
Hei Du er under den kriminelle lavalder (15 år) og kan derfor ikke straffes. Det betyr likevel ikke at lovbrudd som du begår ikke kan få konsekv...
Er det ulovlig å tulleringe?
Hei Det er nok ikke straffbart å ringe slik én gang. Dersom det er snakk om flere ganger, slik at det blir å regne som plagsomt for den du ringer ...
Anmeldt for nettmobbing, hva gjør jeg?
Hei Først vil jeg si at det er leit å høre at du har det så vanskelig på grunn av noe du mener du ikke har gjort.  Du opplyser at du er 14 år...
Straff for hærverk?
Hei Jeg skjønner godt at du tenker mye på dette nå, og at du er bekymret for hva som vil skje. Jeg skal forsøke å gi deg noen svar.  Det å ka...
Politiet har fått info om at broren min har kjøpt narkotika, hva skjer?
Hei Takk for at du skriver til oss.  Som du vet, er det ulovlig å kjøpe narkotika, og politiet kan velge å åpne en etterforskning mot broren din....
Ulovlig å ta hasj som 14-åring?
Hei I Norge er det ulovlig å ta hasj/andre narkotiske stoffer uansett alder!   Du kan lese mer om hvilke konsekvenser det kan få å ruse seg i...
Jeg er 13 år og røyker cannabis. Hva skjer om jeg blir tatt av politiet?
Hei Hvis du blir tatt av politiet for røyking av cannabis vil de sende en bekymringsmelding til barnevernet. Det betyr at barnevernet må gjøre en...
Bekymringsmelding til politiet om at jeg røyker hasj, hva skjer?
Hei Det er ikke lett å si akkurat hva som skjer når politiet får en slik bekymringsmelding fordi det kan variere mye fra sted til sted. Noen stede...
Ulovlig å selge falske nakenbilder
Hei Ja det er ulovlig å selge falske nakenbilder. Og ja dere kan bli anmeldt for det.  Du er 14 år og hvis du selger falske nakenbilder så vil d...
Tatt for å stjele kammer. Ble jeg anmeldt?
Hei   Ja, dersom du er anmeldt ville du fått beskjed av politiet. Det kan i noen tilfeller være lang saksbehandlingstid, men hvis dette skjedde f...
Hva skjer etter politiet har kjørt en beruset ungdom hjem?
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no! Slik du beskriver det høres det ut som dere blir innkalt til en samtale/ bekymringssamtale hos politiet....
Jeg og en kompis ble tatt for bruk og salg av hasj, hva skjer nå?
Hei gutt 13 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at du har mange bekymringer om hva som kommer til å skje framover og hvilke konsekvens...
Se alle