Hopp til hovedinnholdet

Den kriminelle lavalder

Ungdom arrester av politiet
SAMTALE: Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Personer under 15 år som begår kriminelle handlinger, kan ikke straffes.

Offentlig og kvalitetssikret
Ungdom arrester av politiet
SAMTALE: Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

Selv om den kriminelle lavalder er 15 år, (straffeloven § 20 første ledd bokstav a), er det likevel ikke slik at den som er under 15 år og begår lovbrudd er helt uten ansvar eller virkemidler.

 

Barn under 15 år kan ikke pågripes eller varetektsfengsles.

Derimot kan de etter politiloven § 8 bringes inn til politistasjonen, lensmannskontoret eller til andre lokaler som benyttes av politiet, og holdes der i inntil 4 timer.

Dersom ungdommen er beruset, kan de innbringes etter politiloven § 9.

 

Forbud mot å oppholde seg et bestemt sted

Politiet kan gjennom påtalemyndigheten forby en person som er under 15 år å oppholde seg på et bestemt sted etter straffeprosessloven § 222c. Oppholdsforbudet krever at det er grunn til å tro at faren/sannsynligheten for at barnet gjør en straffbar handling øker hvis barnet oppholder seg på stedet. Forbudet skal være tidsbestemt og maks 6 måneder av gangen

 

Ute alene etter kl. 22

I tillegg har politiet en særskilt hjemmel til inngrep overfor barn i politiloven § 13. Barn som driver omkring på egen hånd på offentlig sted etter klokken 22.00, og som antas å være under 15 år, kan vises eller kjøres hjem.

Les mer om oppholdsforbud.

 

Bekymringssamtale

Noen ganger ber politiet deg inn til en samtale på politistasjonen sammen med en eller begge dine nærmeste voksne. Dette kalles en bekymringssamtale, og brukes når politiet er bekymret for at du kan få problemer og bryte loven.

I en slik samtale vil politiet gjerne vite hva som ligger bak problemene du har vært involvert i, og foreslå for deg og de voksne hva som kan gjøres for at du skal få det bedre. Målet er ikke å straffe deg, men å hjelpe deg og dine foresatte til å ta ansvar for at du legger om kursen og endrer væremåte.

Både du og de voksne er lovpålagt å møte opp når dere får invitasjon til bekymringssamtale. Samtalen journalføres hos politiet, men vil ikke føres opp på rullebladet.

 

Megling med konfliktrådet

Dersom du er anmeldt for et lovbrudd, kan politiet i noen saker bestemme at dette skal oversendes til konfliktrådet for megling – i stedet for at politiet ilegger deg straff. Det betyr ikke at du "slipper billigere unna", men at du selv må ta ansvar for å gjøre opp for deg direkte.

Dette skjer ved at du møter den som har anmeldt deg ansikt til ansikt, sammen med en konfliktrådsmegler. Megleren kan hjelpe dere til sammen å finne en måte å ordne opp på.

Megling i konfliktrådet er frivillig. Det betyr at begge parter må være villige til å delta, og at du har innrømmet å ha gjort det du er anmeldt for. Hvis ikke dette er på plass, går saken til vanlig behandling hos politiet.

 

Les om konfliktrådsmegling:

Hva skjer før et meklingsmøte?

Hva skjer under et meklingsmøte?

Hva skjer etter et meklingsmøte?


Kilde: Justis- og politidepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Venninnen min fikk hunden sin til å slikke seg i underlivet
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 14 år! Jeg forstår både at du er skeptisk og nysgjerrig på dette.  Det er sant som du skriver...
Er det lov å screene dersom noen sender meg nudes?
Hei Utgangspunktet er at det ikke er lov til å ha nudes av barn, verken på telefonen eller noe annet sted. Dette betyr altså at det er straffbart...
Kan man få straff for å oppbevare nakenbilder når man er under 18 år?
Hei Det stemmer at det etter straffeloven § 311 er en øvre strafferamme på tre års fengsel for bl.a. besittelse av fremstilling som seksualisere...
Er det straffbart og kalle noen hore?
Hei Nei, i utgangspunktet kan man ikke bli straffet for dette. Personer som er under den kriminelle lavalder (15 år),  kan man uansett ikke bli st...
Er det lovlig med Butterfly kniv i Norge?
Hei Det er forbudt med Butterfly kniv i Norge. Det følger av våpenforskriften § 9 at det er forbudt å "erverve, eie eller inneha" blant annet s...
Har jeg plettfri vandel?
Hei Ut fra det du skriver, har du ingenting på politiattesten (rullebladet). Man får ikke merknader på politiattesten av å bli stoppet av politi...
Kor stor bot får man for trakassering?
Hei Man kan straffes etter straffelovens § 390a om ”skremmende eller plagsom opptreden”, hvor straffen er "bøter eller fengsel inntil 2 år". ...
Ble sugd av jente 12 år når jeg sov, når jeg våknet latet jeg som jeg sov.
Hei At noen suger deg når du sover er i utgangspunktet en straffbar handling av dem som gjør det mot deg. I dette tilfellet er jenta så ung at hun...
En jente (14år)  har delt nakenbilder av oss. Kan hun straffes for dette?
Hei Det jenta har gjort er straffbart.  Men, du skriver at hun som har delt bildene er 14 år. I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år, slik at...
Kan jeg få noe på rullebladet når jeg er under 15 år? Innreise USA
Hei Nei, den kriminelle lavalder er 15 år og du kan ikke bli straffet før du er fylt 15 år. Det vil derfor heller ikke komme noe på rullebladet (...
Jeg har blitt skuffet over en venn. Hva skal jeg gjøre?
Hei Du forteller at du har vært nettvenn med en person i to år. Du skriver at han sier at han er 18 år. Du oppgir at du nå er 14 år.Jeg forstår...
Gutt 15 år har hatt sex med jente 13, straffbart? 
Hei Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Det betyr at det som hovedregel er straffbart å ha sex med noen under 16 år. Dette gjelder uansett ...
Handlinger begått før man blir 15 år. Sedelighet.
Hei Det er viktig å være klar over at seksuelle handlinger alltid skal være noe begge samtykker til. Det er vanskelig å se for seg at man ved et ...
Noen jenter på ca. 5 år ba om å få se på tissen min.
Hei gutt, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at du har kommet i en vanskelig situasjon. Du forteller her at du lekte sammen med noen...
Kan barn under 18 år bli straffet for å bruke narkotika? Reise til USA.
Hei Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Dersom du er over 15 år, kan du bli straffet for å bruke cannabis, da dette er et lovbrudd. Dersom...
Tatt for naskeri, kommer det til å følge meg resten av livet?
Hei Du sier at du ble tatt for naskeri på et kjøpesenter, og ble utestengt for tre måneder, og kjøpesenteret anmeldte deg. Først og fremst så k...
Er 14 år gammel, ble anmeldt for innbrudd osv, kan jeg straffes?
Hei Den kriminelle lavalder i Norge er som du sier, 15 år gammel. Dette betyr at ingen som er under 15 år kan dømmes til straff, det vil si fengse...
Hvor mye har en skole lov og gi en på 14 år i bot for hærverk?
Hei En bot er en straffereaksjon, og det er det bare domstolene og i noen saker politiet som kan gi. Du er under den kriminelle lavalder (15 år) så...
Hvordan kan jeg sjekke om jeg har noe registret på rullebladet?
Hei Dersom saken din ble avgjort og avsluttet i konfliktrådet, så ble det ikke registrert på rullebladet ditt. Det følger av strafferegistrerings...
Se alle