Hopp til hovedinnholdet

Har du spørsmål om rettigheter knyttet til nedsatt funksjonsevne?

Logo til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Her kan du få svar på det du lurer på om bolig, jobb, diskriminering, tilgjengelighet og helse.

Offentlig og kvalitetssikret
Logo til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Rettighetssenteret jobber med funksjonshemmedes rettigheter i alle deler av livet. Ring oss på 966 22 760. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om blant annet disse temaene:


Bolig

 • kommunens oppgaver: tilpasset bolig og midlertidig bolig
 • Husbankens støtteordninger


Funksjonshemmede i arbeidslivet

 • tilrettelegging av arbeidsplasser
 • diskriminering i arbeidslivet
 • arbeidsrettede tiltak
 • inkluderende arbeidsliv (IA)
 • funksjonsassistent
 • tilskudd til arbeidsreiser
 • tolk på arbeidsplassen

 

 

Helse- og omsorgstjenester

 • kommunehelsetjenesten
 • spesialisthelsetjenesten (inkludert psykisk helsevern)
 • egenandeler og egenandelstak
 • habilitering og rehabilitering
 • individuell plan og koordinator
 • pasientrettigheter
 • brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • støttekontakt
 • avlastning
 • omsorgsstønad
 • økonomisk sosialhjelp


Tilgjengelighet

 • tilgang til bygninger og utemiljø
 • tilgang til transport
 • tilgang til informasjonsteknologi
 • ledsagerbevis
 • parkeringstillatelse (HC-kort)


Trygdeytelser

 • uføretrygd
 • arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • arbeidsrettede tiltak
 • sykepenger
 • pleiepenger
 • grunnstønad
 • hjelpestønad
 • stønad ved helsetjenester
 • hjelpemidler
 • omsorgspenger (sykt barn)
 • opplæringspenger


Skole og utdanning

 • barnehage, grunnskole, videregående skole og universitet/høyskole
 • tilpasset utdanning
 • spesialundervisning
 • individuell opplæringsplan (IOP)
 • regler om fravær og tilrettelegging på eksamen


Vi kan også hjelpe deg med særfradrag ved store utgifter ved sykdom, forsikring og pasientskadeerstatning.

Det er Funksjonshemmedes fellesorganisasjon som eier og driver Rettighetssenteret.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg få AAP fra NAV når jeg går på videregående skole?
Hei og takk for at du skriver til oss Så lenge en går i videregående opplæring er det Lånekassen som en kan søke penger fra, både stipend og l...
Kan mor som også er verge være arbeidsleder,og også jobbe hos meg 2-3 vakter i uka?
Hei I utgangspunktet er det mulig at pårørende og/eller verge kan være arbeidsleder dersom brukeren ikke kan gjøre det selv. Det er derimot stren...
Jeg lurer på søke erstatning for tapt skolegang, og blir avspist med en latterlig lav sum som ung ufør
Hei Kontakt Rettighetssenteret. Tlf: 96622760. På Rettighetssenteret og rettighetsportalen kan du spørre om retningslinjene for erstatning, og de ...
Jeg får ikke jobb, og er redd det er på grunn av sykdommen min.
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var veldig leit å høre at du har søkt så mange jobber uten å få napp, og det var ekstra leit å høre at du...
Det står Autisme på så mange papirer om meg.  Må det det?
Hei Det er bra du har sagt ifra at du ikke liker dette.  I kontakten med helsevesenet, så er det jo noen "systemer".  -En av dem er at det nettopp...
Har jeg krav på uføretrygd når jeg har ehlers danlos syndrome?
Hei og takk for at du skriver til oss Jeg kjenner ikke til detaljer i saken din, så jeg kan jo bare svare deg generelt på dette.  Det er noe som ...
Jeg er 16 år, har jeg rett på økonomisk hjelp fra NAV?
Hei! Så lenge du er under 18 år, så har du ikke rett på økonomisk hjelp fra NAV. Det er dine foreldre som har ansvar for å sørge for at du har...
Hvordan kan jeg vurderes i gym når jeg har funksjonsnedsettelse?
Hei Takk for at dere skriver til oss i ung.no, og stiller et godt og interessant spørsmål. Det er nok flere måter dette kan løses på, og det bes...
Kan hun bli barnelege selv om hun er lam i bena?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det går helt fint å være barnelege selv om man er lam i bena. Det er jo ingen fysiske krav til å komme inn p...
Søke vgs med fortrinnsrett
Hei Med fortrinnsrett har du krav på ett av tre utdanningsprogram på samme måte som ved vanlig inntak. Noen har så spesielle problemer at kun ett...
Går det an å gå på «college» i utlandet uten å ha fullført vgs?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   I de aller fleste tilfeller vil det nok være vanskelig å starte på universitet eller høyskole uten...
Fikk ikke den hjelpen jeg trengte
Hei Konkret tilrettelegging som trengs på skolen, er veldig individuelt.  Vi gir derfor råd om å søke hjelp fra det lokale hjelpeapparatet.  ...
Ny utdanning
Hei Anbefaler at du kontakter NAV eller utdanningsavdelingen i Fylkeskommunen der du bor, de vil kunne svare deg på hvilke rettigheter du har i ditt...
Hvor har vi foreninger for tunghørte?
Hei Jeg vil tro at Hørselshemmedes landsforbund, er det du er ute etter.  De har også flere undergrupper, blant annet en egen ungdomsgruppe. Håp...
Skal flytte hjemmefra til kommunal leilighet eller bemannet bolig
Hei Har du samtykkekompetanse følger det av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 at du selv kan treffe avgjørelser som omfatter helsehjelp. Det...
Sykdom og sttudie i utlandet
Hei Hvis du er trygg på din sykdom, burde ikke det å studere i utlandet være noe problem. Medisiner kan du ta med deg, eller de kan skaffes i utla...
Jeg har epilepsi og er deprimert
Hei og takk for at du skriver til oss. Du syns at livet er vanskelig nå.  Du har mye å streve med.  -Er det noen du kan prate litt med om dette? ...
 Fikk i alder av 18 diagnose dysleksi
Hei Hvis du hadde fått diagnosene tidligere så hadde det blitt gjort vedtak fra PPT i kommunen om tilrettelegging for deg på skolen.  Hvor mye, o...
Skal en støttekontakt ha betaling?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.  Tilbudet sk...
Se alle