Hopp til hovedinnholdet

Behandlingsreiser

Føtter i svømmebasseng (colourbox.com)
BEHANDLINGSREISER: Hvis du har en kronisk sykdom, kan du ha rett på behandlingsreise for å mestre sykdommen din bedre.

Har du revmatisk sykdom, psoriasis, senskader etter polio, kronisk lungesykdom eller atopisk eksem, finnes det tilbud om behandlingsreiser til utlandet som kan hjelpe deg å mestre sykdommen bedre.

Offentlig og kvalitetssikret
Føtter i svømmebasseng (colourbox.com)
BEHANDLINGSREISER: Hvis du har en kronisk sykdom, kan du ha rett på behandlingsreise for å mestre sykdommen din bedre.

Hva er behandlingsreiser?

Behandlingsreiser er et tilbud til pasienter med visse kroniske sykdommer. Behandlingsreisen består av tre eller fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et tillegg til behandlingen i Norge. Reisene skal tilrettelegge for behandling som er helhetlig, helsefremmende og som gir økt livskvalitet, slik at pasientene kan mestre sykdommen og livssituasjonen sin bedre.

Hvem kan få tilbud om behandlingsreiser?

Tilbudet om behandlingsreiser kan være aktuelt for pasienter med disse diagnosene:


 • revmatiske inflammatoriske leddsykdommer hos barn, ungdom og voksne
 • psoriasis hos barn fra 4 år, ungdom og voksne
 • barneleddgikt hos barn over 4 år, ungdom og voksne
 • postpoliosyndrom for voksne
 • kroniske lungesykdommer hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år
 • atopisk eksem hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år
 • astma hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år

Hva skjer på behandlingsreisene?

Behandlingen består av undersøkelser, behandling og daglig oppfølging av norsk lege og sykepleiere. Helsepersonellet som følger gruppen, gir i tillegg veiledning og undervisning til barn/ungdom og ledsagere. Førskolebarn går i barnehage, og barn/ungdom går på skole under oppholdet. I noen programmer er det tilbud til ungdom i skoleferier. Det blir organisert ulike aktiviteter i løpet av oppholdet. Pasienter under 14 år og pasienter med nedsatt funksjonsevne har rett til å ha med seg en ledsager.

 

Det er flere mål for behandlingsoppholdet:

 • å ha fokus på læring og mestring som gir deg bedre forståelse av sykdommen din
 • å redusere sykdomsaktiviteten
 • å møte andre med samme sykdom og dele erfaringer
 • å øke kunnskapen om sykdommen, medisiner og behandling

 

Behandlingsreiser til utlandet med Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet) inngår i frikort egenandelstak 2. For 2019 er egenandelstaket satt til 2085 kroner. Du finner mer informasjon om tilbudet, søknadsfrister og søknadsskjema for behandlingsreiser her.

Hvis du skal klage på et avslag på en søknad om å få tilbake utgifter til behandlingsreiser til utlandet, sender du klagen til Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus.

Skrevet av:
Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med FFOs rettighetssenter
Sist oppdatert:
09.10.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Spørsmål om psoriasis og rett til dekning av Syden-reise. 
Hei Det er riktig at en kan få dekket opphold i Syden dersom en har psoriasis. Men det er ikke slik at alle får dette, og at en selv kan velge sted...