Hopp til hovedinnholdet

Funksjonsnedsettelse og graviditet

Gravid og funksjonshemmet
Gravid og funksjonshemmet

Å være gravid når du har en funksjonsnedsettelse kan gi ekstra utfordringer. Du har ikke krav på permisjon selv om funksjonsnedsettelse/kronisk sykdom gjør graviditeten ekstra vanskelig, men du kan bli sykemeldt på lik linje som andre. Far til barnet kan ha rett til foreldrepenger hvis mor er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet når det er født.

Offentlig og kvalitetssikret
Gravid og funksjonshemmet
Gravid og funksjonshemmet

Kan man få ekstra lang permisjon når man har en funksjonsnedsettelse og er gravid?

Du har ikke krav på lenger permisjon selv om funksjonsnedsettelse/kronisk sykdom gjør graviditeten ekstra vanskelig. Som alle andre har du rett til sykemelding og sykepenger dersom du blir syk under graviditeten. Les mer informasjon om dette under punktet om sykepenger.

Hvilke rettigheter gjelder hvis en av barnets foreldre er for syke til å ta seg av barnet?

Hvis mor skulle ha mottatt foreldrepenger, men på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, kan mor bli sykemeldt. Perioden for uttak av foreldrepenger kan da utsettes. Alternativt kan far overta foreldrepengene.

Hvis far på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, kan mor overta fedrekvoten av foreldrepengene.

I de tilfeller der mor mottar uførepensjon, har mor rett til engangsstønad. Far har rett til foreldrepenger i samme antall uker som fedrekvoten, det vil si i 14 uker. Hvis mor mottar uførepensjon og på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, kan far ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag

Helsedirektoratet har laget en publikasjon kalt "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? fra 2013". Du kan lese, laste ned og bestille publikasjonen på deres nettsider.

Aktuelle linker:

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFO, Rettighetssenteret
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg er ei jente som har en veldig lett grad av psykisk utviklingshemming. Kan jeg leve et normalt liv med barn eller blir barnevernet involvert?
Hei jente 20 år Så fint at du tar kontakt med oss på Ung.no og forteller oss hvordan du har det. Jeg syns det høres ut som du har fått til mye o...
Kan barnevernet komme og ta barnet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Du har to konkrete spørsmål men det finnes dessverre ikke to konkrete svar på det du lurer på. Det jeg kan g...
Jeg har diagnosen paranoid schizofreni. Jeg har lyst på barn. Om jeg skulle bli gravid får jeg beholde barnet da?
Hei jente 20 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss om din drøm å bli mor og hvordan morsrollen vil være for deg med en psyk...