Hopp til hovedinnholdet

Når har jeg krav på sykepenger?

Syk og ligger i senga (colourbox.com)

Blir du syk mens du er i arbeid har du rett til sykepenger. Sykepengene skal kompensere for tapt arbeidsinntekt.

Offentlig og kvalitetssikret
Syk og ligger i senga (colourbox.com)

For å ha rett til sykepenger må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.

Hvem kan få sykepenger?

 • Du må ha vært i jobb i minst fire uker før du ble syk.

 • Det er også et vilkår at du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten.

 • Du må være medlem av folketrygden.

 • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.

 • Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepengene utgjør minst 50% av grunnbeløpet. (Inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger som arbeidsgiver betaler i arbeidsgiverperioden).

 • Du har rett til sykepenger i ett år.

 

Risiko for særlig stort sykefravær

Hvis din helsetilstand medfører at det er en risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidsgiver i følge folketrygdloven § 8-20 få unntak fra å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det er ikke noen spesiell diagnose som gir rett til denne unntaksordningen, men du må legge frem dokumentasjon som viser at det er en risiko for stort sykefravær. Legeerklæring kan være eksempel på slik dokumentasjon. Ordningen vil kunne gjelde for arbeidstakere med langvarige eller kroniske sykdommer, eller sykdom som medfører risiko for spesielt stort samlet fravær. Hele målet med ordningen er å motvirke at arbeidsgivers ansvar for sykepengene i arbeidsgiverperioden skal gjøre det vanskeligere for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke å få arbeid. Det er også mulig å søke om dette selv om du ikke har en arbeidsgiver. Dette kan bidra til at arbeidstakere med kronisk sykdom lettere kan få arbeid.

 

 

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger hvis du ikke lenger har rett til sykepenger (brukt opp antall dager med sykepenger), eller hvis du ikke har hatt rett til sykepenger.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

For å få arbeidsavklaringspenger fra NAV må du ha fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid.

Du må bo og oppholde deg i Norge, og være mellom 18 og 67 år. I tillegg må du som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i minst tre år før du søker. Har du vært arbeidsfør, er det nok at du har vært medlem i minst ett år før du søker. Det kan gjøres unntak.

 

Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er:

 • Under aktiv behandling.
 • Under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak.
 • Under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom).
 • Under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt.
 • Under utarbeidelse av aktivitetsplan.
 • Mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak.
 • I inntil seks måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling.
 • I inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert.
 • I inntil seks måneder hvis du på grunn av sykdom blir arbeidsufør på nytt, uten å ha opparbeidet deg ny rett til sykepenger.
 • Hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen

Du finner generell informasjon om arbeidsavklaringspenger på nav.no.

Rundskriv om arbeidsavklaringspenger

Skrevet av:
FFO's Rettighetssenter og NAV i samarbeid med ung.no
Sist oppdatert:
22.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Vanskelig jobbsituasjon. Hva kan jeg gjøre og hvilke rettigheter har jeg?
Hei, takk for at du skriver til oss :-) Det er leit for oss å lese at du har det vanskelig på arbeidsplassen din. Håper vi kan bidra med noen sva...
Møteplikt hos arbeidsgiver når jeg er sykemeldt?
Hei Er du i jobb, vil du normalt ha rett til sykepenger. Det er ulike regler avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Hv...
Har jeg krav på dagpenger når jeg har hatt sykepenger?
Hei og takk for at du skriver til oss Sykepenger er en stønad du får som skal dekke det økonomiske tapet du har når du ikke kan utføre jobben di...
Mister jeg sykepengene hvis jeg sier opp jobben min?
Hei og takk for at du skriver til oss Du mister ikke sykepengene dine hvis du sier opp jobben.  Du må selvfølgelig ha en gyldig sykemelding fra le...
Jeg er stresset og er litt syk. Hvordan kan jeg bli frisk og rask på kort tid?
Hei Det er ikke greit å bli syk og samtidig være inne i en eksamensperiode. Forstår at dette er slitsomt og frustrerende for deg. Jeg vil gi deg ...
Jeg er gravid, og synes det er tungt å jobbe. Hva gjør jeg?
Hei. Gratulerer med graviditeten! :-) Det er riktig som du skriver, et av vilkårene som må være oppfylt er at du må ha jobbet i minst 4 uker ...
Jeg har bipolar type 2 og angst. Jeg er nå stabil men har en del angst knyttet til deltidsjobb. Vurderer å si opp jobben. Hva burde jeg gjøre?
Hei jente 20 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du har det med din lidelse. Hvis jeg forstår deg riktig så har ...
Har jeg rett på dagpenger fra NAV?
Hei! Du kan sende inn søknad om dagpenger en uke før første dag uten arbeid, og samtidig registrere deg som arbeidssøker.  Vi er usikre på om ...
Hva er reglene på sykepenger?
Hei og takk for at du skriver til oss For å ha rett på sykepenger må en ha vært ansatt i minst 4 uker før syketidspunktet.  Da må en ha sykeme...
Har jeg krav på noe fra NAV etter en operasjon?
Hei og takk for at du skriver til oss Du skriver ingenting om du opprinnelig er i arbeid eller i studie.  Du skriver heller ikke om du er sykemeldt ...
Bytte av jobbhelg når du er sykemeldt
Hei Dette spørsmålet er ikke regulert i arbeidsmiljøloven. Dersom du ikke kommer til enighet med arbeidsgiver, eventuelt den du byttet arbeidshelg...
Rettigheter ved sykedom
Hei Som arbeidstaker kan du bruke egenmelding inntil 3 dager, fire ganger i året.  Er du syk utover dette kreves det at du har legeerklæring. Arb...
Sliter totalt psykisk etter lang sykemelding og smerter som er tilbake
Hei, jente på 20 år Takk for henvendelsen din - jeg forstår godt at du har det vanskelig utifra hvordan du forklarer at du har det. Det høres ut...
Hvordan kan jeg bli yrkessjåfør?
Hei Så flott at du har funnet ut hva du vil, og at du gjerne vil ut i jobb. Først og fremst bør du ta kontakt med inntakskontoret for å sjekke o...
Har jeg rett på sykepenger?
Hei Er du i jobb, vil du normalt ha rett til sykepenger. Det er ulike regler avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. En...
Regnes velferdspermisjon som opptjening av rett til sykepenger?
Hei og takk for at du skriver til oss Så gøy at dere diskuterer juss på skolen! For at det medlem av Folketrygden skal ha rett på sykepenger må...
Sykemeldt med refusjon
Hei og takk for at du skriver til oss Hvis du får lønn fra arbeidsgiveren etter de 16 første sykemeldingsdagene, må arbeidsgiver søke refusjon f...
Rettigheter til sykepenger
Hei Du bør kontakte NAV og spørre om dine rettigheter til sykepenger. Eventuelt kan du se på deres nettinformasjon om sykepenger. Med hilsen ...
Gjelder sykemeldingsreglene for lærlinger?
Hei og takk for at du skriver til oss Det er samme regelverket for sykemeldinger som gjelder for vanlige arbeidstakere og lærlinger. Du kan les mer...
Hvem skal jeg gi beskjed til hvis jeg er syk?
Hei og takk for at du skriver til oss Det er legen din som skriver en sykemelding på deg, på bakgrunn av din diagnose.  Hvis du er i arbeid er det...
Se alle