Hopp til hovedinnholdet

Planlegg du å byrje på eit treningssenter?

Spinning (colourbox.com)
FINN UT: Er du usikker på om treningssenteret passer deg, bør du finne ut av dette før du inngår avtale om bindingstid.

Det er dyrt å vere "støttemedlem" på treningsstudio, så sjekk her kva du bør vite om treningssenter.

Offentlig og kvalitetssikret
Spinning (colourbox.com)
FINN UT: Er du usikker på om treningssenteret passer deg, bør du finne ut av dette før du inngår avtale om bindingstid.

Bindingstid

Mange treningsavtalar har bindingstid. I desse tilfella er det særleg viktig å setje seg inn i avtalevilkåra før du skriv under kontrakten.

Før du inngår medlemsavtalen, bør du i det minste undersøke og ta stilling til følgjande:

 • Kva kostar det å trene, inklusive alle etableringsgebyr, startavgifter, osv.?

  Kva er inkludert i denne prisen og har eg råd til dette i heile avtaleperioden? Må du betale ekstra for å delta på timar/barnepass e.l.? Hugs at du må betale for heile bindingstida!

 • Krev senteret bindingstid og i tilfelle kor lang er den?

  Forbrukarombodet rådar generelt forbrukarar til ikkje å inngå avtalar med lengre bindingstid enn eitt år.

 • Gir senteret prøvetime, prøvemedlemskap eller rett til å avbestille?

  Det kan vere lurt å stille dette som vilkår, slik at du unngår å bli bunde til ein lang avtale dersom senteret ikkje svarar til forventningane dine. Gjer deg i tilfelle kjend med kva som skal til for at du blir bunde til ein eventuell avtale.

 • Kan du "fryse" avtalen, dersom du har behov for det? Kva er vilkåra for å «fryse» avtalen?

  Mange treningssenter krev førevist sjukemelding frå lege for å få innvilga søknad om "frysing".

 • Er dette ei treningsform som passar for meg?

  Er du usikker, bør du finne ut av dette før du inngår avtale om bindingstid. Hugs at om du først har skrive under på ein treningskontrakt med bindingstid, vil treningssentra krevje betaling frå deg i heile bindingstidsperioden, sjølv om du ikkje nyttar treningstilbodet deira.

 • Passar opningstider og treningstilbod med mitt behov?

 • Kva skjer når bindingstida har gått ut?

 • Korleis må eg seie opp avtalen? Kor lang oppseiingstid er det?

  Dei fleste treningskontraktane går etter bindingstida sitt utløp over til å vere løpande oppseielege. Dette betyr at dersom du ønskjer å melde deg ut, må du aktivt gjere det. Å slutte å betale er ikkje det same som å seie opp.

 • Har du lest gjennom heile kontrakten nøye?

  Hvis svaret her er nei, risikerar du å skrive under på noko du ikkje kan akseptere. Difor bør du, som alltid elles, ta deg tid til å lese heile kontrakten nøye. Legg særleg vekt på betalingsreglar, frysreglar og oppseiingsreglar. Be om å få eit eksemplar med deg heim, slik at du kan lese gjennom vilkåra i ro og mak, før du skriv under.

Tilbod om avtalar utan bindingstid

Kan du ikkje akseptere avtalevilkåra til treningssenteret, sjå etter alternativ i marknaden. Fleire treningssenter har tilbod om avtalar utan bindingstid.

Finn du vilkår du ikkje synes er rimelege, kan du jo òg fortelje leiinga ved treningssenteret om du finn vilkår som du ikkje synes er rimelegdette. Om mange nok etterspør til dømes attraktive alternativ til bindingskontraktar eller betre høve for å «fryse» avtalen sin ved behov, vil senteret kanskje endre praksisen i tråd med kundane sine ønske.

God trening!

 

Husk at Forbrukarombodet vurderer standardavtalar på generelt grunnlag. Treng du hjelp i ein konkret tvist, kan du kontakte Forbrukarrådet.

Sist oppdatert:
01.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan skrive en oppsigelse av trenningsavtale?
Hei Da du inngikk avtalen med treningsstudioet, skrev du under på en avtale. Har du den ennå? Der står det hvilken bindingstid du eventuelt gikk m...
Jeg er under 16 år og vil trene på treningssenter, finnes det noen?
Hei! Takk for at du sender inn spørsmål til oss i ung.no! Så bra at du har lyst å trene!  De fleste treningssentre har aldersgrense på 16 år...
Finnes det treningssenter med aldersgrense under 15 år?
Hei Jente, 14!  Takk for at du sender inn spørsmål til oss i ung.no! Så bra at du har motivasjon til å trene!   Jeg skjønner at du synes d...
Hvordan kan jeg få hjelp til smerter i kroppen uten å betale mye?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Så synd  høre at du sliter med dette. Smerter og stivhet i kroppen over tid henger gjerne sammen med angst og beky...
Aldersgrense på stamina?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Ifølge nettsidene deres er aldersgrensen 15 år, men dersom foreldrene dine inngår avtale på dine vegne er det ok...
Kan jeg si opp treningsavtalen min?
Hei  Når du signerer en avtale med bindingstid, er du som regel bundet av avtalen ut bindingstiden. Slik jeg forstår saken så er du bundet av a...
Hva slags trening burde jeg gjøre på et treningssenter?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Så flott at du skal begynne å trene! Hva du skal trene kommer jo an på hva som er målet ditt. Men et generelt ti...
Tips til finere rumpe? Og hva er aldersgrense på Sats Elixia?
Hei Jente, 14 år!  Jeg deler svaret ditt inn i to deler for å svare på det du lurer på. 1. Aldersgrense på Sats Elixia På Sats kan man fra m...
Vanskelig å få tid til meg selv og til trening med et lite barn
Hei Det er jo en STOR overgang å skulle ha ansvaret for et lite barn.  -og du er jo mye alene med det også.  Da er det ikke så lett å få prior...
Hvor gammel må jeg være for å kunne trene på Actic?
Hei! Så flott at du spør oss i ung.no når du lurer på noe! I følge Actic sin Facebook side så har treningssenteret en aldersgrense på 16 år f...
Lyst å komme i gang med styrketrening, men redd for å gjøre feil.
Hei, jente 15 år! Takk for spørsmålet ditt til ung.no.  Så bra at at du ønsker å komme i gang med styrketrening og at du er opptatt av god t...
Jeg vet ikke hva Crossfit er, men har lyst til å begynne.
Hei Takk for spørsmålet ditt. Så spennende at du vil begynne med Crossfit. Det er en treningsform hvor det trenes øvelser som involverer store de...
Når kan man bestemme selv om man kan trene på treningssenter?
Hei Takk for at du skriver til oss! Dilemmaet til din venn er det nok mange ungdommer som kjenner seg igjen i. Det er ikke uvanlig at ungdom og forel...
Jeg vil begynne på et treningssenter, men tør ikke begynne alene.
Hei Takk for spørsmålet ditt, og så flott at du vil begynne på et treningssenter! Jeg skjønner at det kan være litt skummelt å skulle begynne...
Hva skjer hvis jeg sniker på treningssenteret?
Hei Når din venninne meldte seg inn på treningssenteret så signerte hun en treningskontrakt. Konsekvensene av sniking er mest sannsynlig regulert ...
Blir krevd for penger uten å ha signert kontrakt.
Hei Det er leit at treningsenteret ikke var noe for deg. Det er den som sender regning som må bevise at det er inngått en avtale. Når du er under ...
Kan jeg melde meg ut fra treningsavtale når jeg ikke har betalt?
Hei! Utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Hvis man har inngått en bindende avtale, må man følge bindingstiden og oppsigelsestiden i avtalen. ...
Gruer meg til å begynne på treningssenter...
Hei Takk for spørsmålet! Å trene på treningssenter kan være utrolig morsomt og utfordrende! Likevel skjønner jeg godt at å trene med mange an...
Aldersgrense på treningsstudio?
Hei Takk for spørsmålet ditt! De fleste treningssentre har aldersgrense på 16 år, men det finnes flere unntak. Mitt tips er at du oppsøker det ...
Se alle