Hopp til hovedinnholdet

- Drikker alkohol på offentlig sted

Gutter drikker ute (colourbox.com)

Jeg og noen venner tok noen pils i en park der vi bor. Men da vi skulle gå kom politiet. Vi hadde ølbokser som vi gikk og drakk av, og politiet skrev ned navnene våre. Er det så farlig at vi drakk litt da, vi bråkte jo ikke eller noe. Hva skjer nå?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutter drikker ute (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass. Dette betyr at det forbudt å drikke øl i parken.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter alkoholloven § 10-1 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder for slike brudd på alkoholloven. Den mest sannsynlige straffen for drikking på offentlig sted er en bot.

Bakgrunnen for disse reglene er at drikking av alkohol på slike steder kan skape utrygghet for andre mennesker som er der. Dessuten medfører bruk av alkohol økt risiko for vold, bråk og hærverk.

Hvis man er under 18 år, kan politiet etter politiloven § 13 pålegge den mindreårige og foreldrene å møte politiet til samtale for å forebygge ytterligere lovbrudd. Politiet kan også sende en bekymringsmelding til barnevernet om forholdet.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller en jobb relatert til luftfart/flyplass, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen. Det samme vil man gjøre hvis du ønsker å adoptere barn.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Ble tatt for å drikke alkohol på offentlig sted (buss). Konsekvenser?
Hei Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller...
Hva er offentlig sted og hva er privat sted?
Hei Offentlig sted er som tommelfingerregel definert som et sted der allmennheten har adgang. Ellers er offentlig sted etter alkoholloven definert i ...
Har politiet lov til å stoppe oss og ransake oss? Alkoteste oss?
Hei Det er selvfølgelig leit om det er sånn at mange av dine venner føler seg trakassert av politiet. Politiet er der for å beskytte oss og ta va...
Hva skjer hvis jeg blir tatt av politiet beruset?
Hei Det står ikke noe i alkoholloven om at det ikke er lov til å drikke alkohol før man er 18 år. I Norge er det forbudt å selge eller overlate...
Bekymret for en fest, hva gjør jeg?
Hei, Takk for spørsmål!Du skriver at du er bekymret for vennene dine som planlegger en fest ute i november fordi alkohol og kulde rett og slett kan...
Har en flaske 80% alkohol. Hva skjer om politiet finner den?
Hei I utgangspunktet kan du straffes etter tolloven §§ 16-2 og 16-4 for dette. Mest sannsynlig vil du imidlertid bare bli fratatt flasken hvis po...
Kan jeg få bot hvis jeg som mindreårig blir tatt av politiet med promille?
Hei Selv om du er mindreårig (under 18 år), så er du over den strafferettslige lavalder (som er 15 år). Altså - man kan straffes for handlinger ...
Får jeg prikk på rullebladet for å drikke alkohol på offentlig sted?
Hei   Å drikke alkohol på offentlig sted er forbudt etter alkoholloven § 10-1, og dersom du blir straffet for dette så er dette noe som vil kun...
Er det ulovlig å drikke alkohol i bilen som passasjer?
Hei Det er ikke straffbart å ha passasjerer i bilen som drikker alkohol, men det er viktig at passasjerene ikke forstyrrer sjåføren. Dersom passas...
Hvilken straff kan man få for å smake på alkohol?
Hei Det er ikke straffbart å drikke alkohol selv om man er under 18 år. Det som ikke er lov å er selge, gi eller på annen måte overlate alkohol ...
Har politiet lov å ringe mine foreldre? Hva gjør de med alkoholen?
Hei Politiinstruksen sier følgende om politiets ansvar overfor barn:          "Hvis politiet får kunnskap om at noen under 15 år lever un...
Er det lov å drikke alkohol på møteplassen i kommunen vår? 
Hei Du skriver at dere skal møtes en gjeng å drikke alkohol på en møteplass i kommunen. Du sier ikke noe mer om hvilken type møteplass dette er....
Er 15 år og skal på fest på en offentlig plass, kan politiet komme å ransake sekken min for alkohol? 
Hei Etter alkoholloven er det forbudt å drikke alkohol på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass. Dette betyr at det er forb...
Tatt for drikking på offentlig sted, vandel, lappen
Hei Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller...
Er det lov å drikke alkohol i båt?
Hei Så lenge man ikke kjører båten, men bare er passasjer, så er det i utgangspunktet ikke ulovlig å drikke alkohol i båt. Det er heller ikke u...
Jeg gruer meg skikkelig til 17 mai pågrunn av alkohol.
Hei jente 16 år Jeg forstår at det er vanskelig for deg nå og jeg synes det er fint at du skriver inn her til oss i ung.no for råd. Du skriver...
Tatt for å drikke i offentlig rom - politiet varslet forelegg
Hei Hvis du har legitimert deg for politiet slik at de vet hvem du er, er det ikke noe problem for dem å finne deg i folkeregisteret slik at de kan ...
Smuglet alkohol inn på festivalområdet. Er dette straffbart?
Hei Nei, dette er ikke straffbart. Du hadde risikert å bli fratatt alkoholen og eventuelt blitt bortvist fra festivalområdet, men du risikerer ikke...
Drikker på offentlig plass
Hei HVA SIER LOVEN: Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg elle...
Se alle