Hopp til hovedinnholdet

- Kjøper alkohol til mindreårige

Kjøper vin (colourbox.com)

Jeg skal på fest i helgen og vil kjøpe med øl og rusbrus og sånt til noen venner som ikke har fylt 18 ennå. Hvis jeg går alene i butikken vet jo ingen at jeg egentlig kjøper til noen andre, så jeg tenkte å prøve. Hva skjer om jeg blir tatt?

Offentlig og kvalitetssikret
Kjøper vin (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Du bryter nå alkoholloven § 1-5 og § 8-8 som handler om aldersgrenser for alkohol.

Ifølge § 1-5 er det forbudt å selge, skjenke eller utlevere alkohol til personer under 18 år. For alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er aldersgrensen 20 år.

Alkoholloven § 8-8 slår fast at det er forbudt å kjøpe alkoholholdig drikke med 22 volumprosent alkohol eller mer for personer under 20 år eller annen alkoholholdig drikk for noen som er under 18 år. Du har altså ikke lov til å kjøpe øl eller rusbrus til noen som er under 18 år.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Strafferammen for kjøp av alkohol til mindreårige er bøter eller fengsel inntil 6 måneder etter alkoholloven § 10-1. Hvis du blir tatt for å kjøpe øl eller rusbrus til vennene dine er den mest sannsynlige straffen at du får et forelegg (en bot).

Det er viktig å huske på at aldersgrensene for alkohol er satt for en grunn. Bruk av alkohol innebærer økt risiko for både å begå og bli utsatt for kriminalitet. Bidrar man til at mindreårige får tak i alkohol, skal man tenke på at man er ansvarlig for å utsette andre for økt fare for bråk og vold.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv ? eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg ble tatt for langing av alkohol
Hei Les om dette i artikkelen "Jeg kjøper alkohol til mindreårige", og informasjon fra Vinmonopolet her. Hvor stor boten blir avhenger av mengden ...
Er det straffbart å gi alkohol til mindreårige? Skjenkeløyve, alkoholloven.
Hei   Skjenkeforbudet er ikke knyttet til en skjenkeløyve. I alkoholloven § 1-5 fremgår det at det ikke bare er forbudt å skjenke eller selge a...
Hva er straffen for å selge alkohol til mindreårige?
Hei Det er forbudt å selge, skjenke eller utlevere alkohol til personer som er under 18 år. Dette står i alkoholloven § 1-5. Aldersgrensene i alk...
Jeg er 13 år, og er sammen med en 10.klassing. Han sjenket meg alkohol da vi var på hotell, og vi hadde sex. Jeg angrer sykt
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Jeg forstår godt at du angrer på det du har vært med på. Du er 13 år, han skjenket deg alkohol, og ...
Straff for å kjøpe alkohol til mindreårige?
Hei Dette er et av eksemplene i vår tjeneste "Lovbrudd". Ta en kikk på artikkelen under - så kan du se hva slags konsekvenser dette kan bli. Hi...
Kan jeg få bot hvis jeg som mindreårig blir tatt av politiet med promille?
Hei Selv om du er mindreårig (under 18 år), så er du over den strafferettslige lavalder (som er 15 år). Altså - man kan straffes for handlinger ...
Er det rart å ta med 10 år gamle jenter i skogen og drikke alkohol med dem?
Hei! Det er ikke greit å ta med 10 år gamle jenter i skogen for å drikke alkohol. Det er ikke lov å gi alkohol til mindreårige, altså personer ...
Kan butikken straffes for å ikke undersøke legitimasjon når jeg kjøper øl?
Hei Tusen takk for at du skriver til oss. Du lurer på om det kan få konsekvenser for butikken hvis de ikke undersøker legitimasjon når du kjøper...
16 år som har fått en eldre eks-kjæreste til å kjøpe alkohol til meg. Nå i ettertid har han vist seg å misshandle meg, voldta, osv.
Hei Utfra det du skriver forstår jeg det slik at du er utsatt for grove overgrep fra din eks-kjæreste. Det er utrolig viktig at du forteller om det...
Kan butikken nekte å selge meg øl når jeg er over 18 år?
Hei Det følger av alkoholloven § 1-5 at butikken hverken har lov til å selge eller utlevere alkohol til en person under 18 år. Grunnen til at du ...
Kan butikken nekte meg å kjøpe alkohol når jeg er med en venninne som ikke hadde legitimasjon?
Hei Ja, hvis butikken mistenker at du kjøper alkohol til noen som er mindreårig kan de nekte å selge deg alkohol. Når venninnen din ikke hadde le...
Kjøpte alkohol til mindreårige - hva skjer hvis det blir anmeldt?
Hei Hvis hun velger å anmelde dette, og politiet forfølger saken, risikerer du å bli straffet for utlevering ("langing") av alkoholholdige drikkev...
Kjøp av alkohol til mindreårige
Hei Takk for at du skriver til oss.Etter alkoholloven § 8-8 er det forbudt å kjøpe alkoholholdig drikke med 22 volumprosent alkohol eller mer fo...
Lurt til å drikke alkohol
Hei Det er forbudt å selge, skjenke eller utlevere alkohol til personer som er under 18 år. Dette står i alkoholloven § 1-5. Aldersgrensene i a...
Er det egentlig veldig farlig å drikke alkohol?
Hei Det er nok en overdrivelse å si at det er "veldig farlig" å drikke alkohol - det er jo tross alt mange som drikker alkohol uten å ta betydelig...
Kjøper alkohol osv til vennene mine som også er 15, jeg tør ikke si nei!!
Hei! Jeg synes du må tenke mer på deg selv her. Du får heller si til dem at du ikke vil risikere det lenger. De tør jo ikke å gjøre det selv! D...
Angst etter å ha drukket
Hei Det er ganske normalt å føle angst og være bekymret for hva folk tenker. De fleste mennesker har noen erfaringer med dette etter å ha drukket...
Tips til hvordan jeg kan drikke alkohol selv om jeg er mindreårig?
Hei   De fleste unge på 14 år får ikke lov å drikke av foreldrene sine. Jo yngre du er når du begynner å drikke, jo større er faren for prob...
Jeg har en tidligere gymlærer (30 år) som er litt innpåsliten. Har han gjort noe straffbart?
Hei Dette er ikke en akseptabel oppførsel fra en lærer. For det første bryter han alkoholloven § 1-5 og § 8-8 som handler om aldersgrenser fo...
Se alle