Hopp til hovedinnholdet

MDMA og ecstasy

MDMA og ecstacy (Colorbox)
MDMA og ecstacy kommer i ulike former og fasonger og kan være veldig skadelig.

MDMA omsettes både som pulver/krystaller og som tabletter. Tabletter kalles vanligvis ecstasy. MDMA er virkestoffet i slike tabletter.

Offentlig og kvalitetssikret
MDMA og ecstacy (Colorbox)
MDMA og ecstacy kommer i ulike former og fasonger og kan være veldig skadelig.

MDMA er et syntetisk fremstilt stoff, som både er oppkvikkende (sentralstimulerende) og hallusinerende. MDMA i pulver/krystallform er ofte helt rent og veldig sterkt og kan være vanskelig å dosere – det er lett å ta for mye.

Ecstasy omsettes vanligvis som tabletter eller kapsler med farger og karakteristiske symboler som smilefjes, bilmerker eller andre "fredssymboler." Tablettene kalles blant annet for knips og E i rusmiljøene.

Noen typer kan være blandet ut med andre stoffer som heroin, amfetamin og LSD. Samtidig er det noen som ikke har virkestoffet MDMA i det hele tatt.

MDMA/ecstasy er ulovlig i Norge.

 

Rusen

Rusen av MDMA/ecstasy kommer vanligvis etter 30 minutter. Den som tar det kan føle seg oppstemt og energisk, og merke dårligere appetitt og redusert tretthet. Noen føler seg mer åpen og forståelsesfull, mens noen føler en sterk lykkefølelse som kan ligne forelskelse. Mange opplever forsterkede sanseinntrykk, sterke følelser og endring i bevissthetstilstand. Opplevelsen kan svinge fra behagelig til ubehagelig og skremmende. Jo høyere dosen er, jo større er risikoen for panikk, angst, paranoia og psykoselignende tilstander.

Rusopplevelsen kan ligne på både kokain, amfetamin, meskalin og LSD siden det er både sentralstimulerende og hallusinogen. Rusen er først og fremst avhengig av størrelsen på dosen og hvilke andre stoffer som brukes i. Også miljøet eller den sosiale settingen har mye å si for hvordan rusopplevelsen utvikler seg.

Farer

MDMA/ecstasy fører til raskere puls og høyere blodtrykk. Sammen med intens fysisk aktivitet, som for eksempel dansing over lengre tid, kan hjerte og kretsløp bli overbelastet, og kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneblødning. MDMA/ecstasy kan også sette kroppens varmeregulerende mekanisme ut av funksjon og føre til overoppheting og kollaps. I Storbritannia er det påvist flere dødsfall etter ecstasybruk med feber opp til 43 grader.

Bruk av MDMA/ecstasy og dansing gjør deg tørst. Mange drikker derfor mye vann og flere liter er ikke uvanlig. Dette kan motvirke overoppheting, men høyt vanninntak kan gi for lavt innhold av salter i blodet (hyponatremi). Det kan føre til bevisstløshet, kramper, hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall døden.

 

Tegn på heteslag:

Du føler deg varm og uvel. Du slutter å svette, har problemer med å tisse, eller tisser urin som er mørk. Du blir svimmel, eller kollapser.

Hva gjør du om noen kollapser?

  • Sjekk pust og puls, og legg deretter vedkommende i stabilt sideleie.
  • Er du usikker på førstehjelp, få hjelp fra nødtelefon eller få tak i noen i nærheten som kan det.
  • Hvis personen er veldig varm, kjøl han/henne ned ved å vifte luft på dem eller sprute kaldt vann.
  • Ikke gi drikke til den som er bevisstløs.
  • Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt.
  • Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe.
  • Ambulansepersonellet har taushetsplikt.

Eksperimentering med egen kropp

Psykisk har MDMA/ecstasy ofte følger for de nærmeste dagene etter bruk. Da vil humøret ofte være dårligere enn normalt, og mange blir depressive. Over lang tid kan bruk av MDMA/ecstasy få betydning for hjernens regulering av glede, angst, stemningsleie og søvn tolking av sanseinntrykk. Det kan også være fare for langvarige psykiske lidelser som angst, depresjoner og tankeforstyrrelser.

MDMA/ecstasy er et veldig uforutsigbart stoff, og det er uklart hvilke langtidsvirkninger det kan ha. De som bruker stoffene, driver derfor forsøk med sin egen hjerne uten å kjenne utfallet av eksperimentene.

Avhengighet

MDMA/ecstacy kan gi sterk psykisk avhengighet og hyppig bruk over tid vil vanligvis føre til økt toleranse. Det vil si at erfarne brukere må øke dosen for å oppnå samme effekt.

Ved inntak av høye doser over flere dager kan du få fysiske plager og bli utmattet og nedslitt. De hallusinogene virkningene blir redusert eller forsvinner ved gjentatt inntak (toleranse).

Mange bruker beroligende medikamenter for å motvirke angst og depresjonsplager etter bruk av MDMA/ecstasy. Andre bruker hasj og store mengder alkohol for å dempe de negative reaksjonene. Bruk av MDMA/ecstasy gir derfor en betydelig risiko for avhengighet også overfor andre rusmidler.

Les mer

Skrevet av:
RUStelefonen og Ung.no
Sist oppdatert:
30.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Fristet til å prøve molly
Hei Her var det flere problemstillinger på én gang - vi tar det i tur og orden. De aller fleste rusmidler har både mulige positive virkninger, og...
Hva er en normal brukerdose MDMA?
Hei Avhengig av stoffets renhet (og eventuell tidligere erfaring med MDMA), varierer en normal brukerdose mellom 75 og 125 milligram. Ettersom du ikk...
Er ecstasy farlig? Og hva gjør det med kroppen?
Hei Du lurer på hvor farlig ecstasy er, og i så fall på hvilken måte det er farlig. Det kommer jo litt an på hva du mener med farlig. Vi pleier...
Problemer etter bruk av Ecstasy/MDMA
Hei Før vi går videre vil vi gjerne oppklare: i prinsippet er det ingen forskjell på Molly, Emma, MDMA eller Ecstasy - dette er kun ulike navn på...
Ecstasy - HVORFOR MISTER JEG HØRSELEN?
Hei Det er godt kjent at mange opplever kraftige ettervirkninger etter inntak av MDMA/ecstasy. Dette gjelder særlig når det er inntatt store doser,...
Finnes det noen statistikk over bruk av ecstasy? Dødsfall?
Hei SIRUS gjør jevnlige undersøkelser om hvem som bruker hvilke rusmidler i Norge. Går du inn på deres statistikkdatabase finner du også og tall...
Er det mulig å overdosere på Ecstasy?
Hei Ja, det er fullt mulig å ta overdose på Ecstasy. Akutte overdosesymptomer inkluderer overbelastning for hjertet, dehydrering og overoppheting, ...
Har tatt MDMA og føler meg skikkelig deppa og er kvalm/har vondt i magen. Har ikke opplevd dette tidligere, er dette vanlig bivirkninger?
Hei Det du opplever i etterkant av MDMA inntak er ganske forenlig med det andre brukere har opplevd: Depresjon, kraftløshet (fatigue) kvalme og dår...
Hvor lenge kan ecstasy påvises ved urinprøver
Hei Ecstasy vil kunne påvises i urin i rundt 2-4 dager, med noe variasjon. Det stemmer at Ecstasy teknisk sett inneholder amfetamin - A'en i virkest...
Mindre penis av MDMA?
Hei Stoffer som er stimulerende kan ofte gi vasokonstriksjon (innsnevring av blodårene som følge av sammentrekning av muskulære veggen av årene)....
Forskjell på straff for bruk og besittelse av MDMA?
Hei I prinsippet skiller ikke lovverket mellom bruk og besittelse av illegale narkotiske stoffer. Dette fremgår i Legemiddelloven, § 31, annet ledd...
Tatt med 600g mdma, hva blir straffen? 
Hei Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge d...
Er det skadelig å ta mdma hver helg?
Hei 1. Å ta MDMA hver helg er strengt tatt i overkant. Det er flere grunner til dette. For det første er MDMA et sentralstimulerende middel, noe so...
Hvordan er mdma farlig?
Hei MDMA er vanligvis ikke forbundet med livstruende overdosefare hos fra før av friske personer, men det finnes likevel noen mulige faremomente...
Dårlig søvn og sterke drømmer etter MDMA-bruk?
Hei Det er riktig at inntak av MDMA kan påvirke en persons søvnmønster og drømmer, i en viss periode etter inntaket. I hvor stor grad dette er ti...
Farlig å bruke fleinsopp og MDMA?
Hei All bruk av rusmidler vil alltid innebære en viss risiko. Så det korte svaret er ja, det kan være farlig. Det er selvsagt ikke slik at alle so...
Hva er best av ketamin, 2cb, sopp, LSD og MDMA?
Hei Hva som er "best" handler om smak og behag, og hva du ønsker å oppnå med rusen. Noen av disse stoffene kan beskrives som forholdsvis intense, ...
MDMA og antidepressiva?
Hei Det er veldig bra at dere er opptatt av skadereduksjon og trygge forholdsregler. Kort sagt er ikke kombinasjonen av SSRI + MDMA ansett å være v...
I høstferien tok jeg 0.15 gram MDMA
Hei Det er bra du ikke har planer om å prøve igjen. Nå har du erfart hva det er og hvordan det oppleves. Dersom du ombestemmer deg og vil prøve d...
 Spørsmål om å kombinere tetracyklin/antibiotika med rusmidler og alkohol. 
Hei Tetracyclin kan kombineres med alkohol. Men det er fint at du er obs, for det er ikke alle antibiotika som kan kombineres med alkohol.  MDMA ...
Se alle