Hopp til hovedinnholdet

LSD og spiss fleinsopp

Overlevering av narkotika på en klubb (colourbox.com)
Hovedvirkningen av hallusinogene stoffer er endret virkelighetsoppfatning. Stoffene kan frembringe psykoser.

Hovedvirkningen av hallusinogene stoffer er endret virkelighetsoppfatning. De fordreier bevisstheten og kan gi sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner. Stoffene kan frembringe psykoser.

Offentlig og kvalitetssikret
Overlevering av narkotika på en klubb (colourbox.com)
Hovedvirkningen av hallusinogene stoffer er endret virkelighetsoppfatning. Stoffene kan frembringe psykoser.

Historie

Vi omtaler spiss fleinsopp og LSD. Det finnes også andre stoffer som kan ha hallusinogene virkninger, men som er sjeldne i Norge (f.eks. meskalin). Alle disse stoffene er ulovlig å bruke i Norge.

LSD

LSD ble første gang kjemisk fremstilt av Albert Hofmann i 1938, men virkningene ble først kjent fem år senere i 1943. I etterkrigstiden var forsøk med LSD relativt utbredt, spesielt i psykiatrien. Enkelte psykiatere så på LSD som et stoff som kunne avdekke pasientenes underbevissthet.

LSD ble totalforbudt ved FNs Psykotropkonvensjon i 1971. Eksperimenteringen med stoffet avtok, sannsynligvis på grunn av de variable effektene og de skremmende psykiske effektene det kunne medføre.

LSD fremstilles som et løselig salt som i seg selv er farge-, lukt- og smakløst. Stoffet er meget potent, 50-100 mikrogram er nok til en rusdose. LSD inntas som regel gjennom munnen, ofte i form av LSD-impregnerte papirbiter (papirbitene har av og til påtrykt spesielle logoer eller figurer som kjennetegner produsenten) eller tabletter. Stoffet finnes også i form av dråper, pulver, gelatinkapsler eller impregnert i sukkerbiter.

 

Spiss fleinsopp

I Norge ble spiss fleinsopp som også inneholder psilocybin ”oppdaget” i 1977 da det var store mediaoppslag om den såkalte ”narko-soppen”.

Spiss fleinsopp er oppført på Statens helsetilsyns liste over narkotiske stoffer.

Rusvirkninger

Det er ikke mulig på forhånd å forutse hvilken virkning hallusinogener kan ha på den enkelte. Effektene kan i løpet av kort tid svinge mellom velbehag og frykt, fra en intens lykkefølelse til angst og panikk og sterke depresjoner. Hallusinasjonene kan være så kraftige at de kan medføre farlig atferd for brukeren.

Hovedvirkningen er sansebedrag. Former og farger på objektene forandrer seg. Vanlige kjente tanker eller situasjoner får uante meninger. Man kan ha følelsen av å ”se musikk” eller ”høre farger”. Oppfatningen av tid forandrer seg. Vanligvis er brukeren klar over at det som oppleves ikke er reelt, men kan likevel ha vansker med å forstå hva som er sansebedrag og hva som ikke er det.

Brukere kan ikke skille mellom virkninger av spiss fleinsopp og LSD hvis de ikke på forhånd vet hva de inntar. Effekten av de hallusinogene stoffene i spiss fleinsopp og LSD inntrer vanligvis etter 5-20 minutter.

Hallusinasjonenes effekt og intensitet er avhengig av dosen, men er normalt kraftigst etter 30-90 minutter og kan vedvare opptil 12 timer etter inntaket.

Rusvirkningene av hallusinogener kan være så skremmende at man ikke ønsker å ta stoffet på nytt.

 

Skremmende virkninger

I noen tilfeller kan hallusinasjonene oppleves som svært skremmende. Slike ”bad trips” har gjerne sammenheng med vedkommendes psykiske tilstand, forventninger til rusopplevelsen og miljøet, men er også doseavhengige.

Enkelte ganger kan en LSD-dose utløse alvorlige og langvarige psykotiske episoder. En psykose er en alvorlig sinnslidelse med sanselige inntrykk og tankegang som ikke er forankret i realiteten, samt ingen sykdomsinnsikt. Et annet fenomen som kan opptre ved bruk av LSD (og antagelig andre hallusinogener), er såkalte ”flash backs”. Det betyr at man en viss tid etter bruk (opptil flere måneder/år senere), får en plutselig og kortvarig gjenopplevelse av rusen uten nytt stoffinntak.

De vanligste fysiske effektene av hallusinogener er store pupiller, munntørrhet, rask puls, høyt blodtrykk, dårlig koordinasjon, svekket muskelkraft og ofte skjelving.

Toleranse og tilvenning

Det utvikles raskt toleranse for LSD. Virkningen vil være som tidligere dersom stoffet benyttes på nytt etter ca. en ukes opphold. Avhengighet til stoffet kan forekomme, men er sjelden.

 

Utbredelse i Norge

Hallusinogene stoffer har aldri hatt noen stor utbredelse i Norge. Spiss fleinsopp vokser i Norge, og i forskriftene til narkotikalovgivningen heter det at: "Innførsel, besittelse og oppbevaring av spiss fleinsopp, når stoffet brukes som rusmiddel, er ulovlig i Norge". Spiss fleinsopp har forøvrig flere giftige dobbeltgjengere.

Beslagstallene for LSD og spiss fleinsopp de siste årene tyder på at bruken er begrenset. Siden spiss fleinsopp vokser i Norge, kan bruken øke sesongmessig. Tollvesenet og politiet gjør av og til beslag av ulike hallusinogene sopper.

Mer informasjon

Dersom du har spørsmål vedrørende egen helse, bør du ta kontakt med fastlegen din.

  • RUStelefonen er en landsdekkende bekymringstelefon for ungdom og pårørende. Telefontjenesten gir råd og veiledning i forhold til rusmiddelproblematikk, tlf 91508588 eller internett.
  • Forebygging.no, en kunnskapsbase med spesielt fokus på forebyggende arbeid
  • Giftinformasjonen. Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen er i beredskap hele døgnet, alle dager i året.
  • SERAF Senter for rus og avhengighetsforskning
  • KRIPOS (Politiet)

Skrevet av:
Folkehelseinstituttet, RUStelefonen og Ung.no
Kilder:
Folkehelseinstituttet, Rustelefonen og Ung.no
Sist oppdatert:
27.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er fersk fleinsopp lovlig?
Hei At fleinsoppen ikke er tørket har ikke noe å si for politiet om man skulle bli tatt med det. Om politiet skulle komme på døren din og finne f...
LSD, er det farlig?
Hei   Når du spør om LSD kan være farlig, så er svaret definitivt ja. Stoffet LSD i seg selv kan først og fremst gi psykiske skader. Men hallu...
Hvor kan vi finne fleinsopp?
Hei Vi gir dessverre ikke brukerveiledning på hvor og hvordan dere kan finne fleinsopp. Men det er bra at dere er opptatt av forholdsregler; det er ...
Hvordan tørke fleinsopp billigst mulig?
Hei Den type brukerveiledning kan ikke RUStelefonen gi fordi fleinsopp er et farlig narkotisk stoff og bruk er ikke lov i Norge. Noen tror at fleinso...
Hva er prisen på LSD. Vise på pisseprøve? Pris på 2 ''biter''?
Hei Prisen på LSD varierer ganske mye. Det som bestemmer prisen er hvor mye man kjøper (jo mer man kjøper, desto lavere pris per stykk), og ikke m...
Kan fleinsopp spores med urinprøver?
Hei Psilocin/psilocybin (avfallsstoff/virkestoff i fleinsopp) kan spores med urinprøver, ja. Men dette er noe som må bestilles spesifikt, og som i ...
Lovlig å importere sporer til Psilocybe-sopp?
Hei Det er riktig som du sier, at Narkotikalisten kun nevner noen få spesifikke arter Psilocybe-sopp. Men, som du også sier, så står både Psiloc...
Jeg har tenkt å prøve narkotikaen LSD. Er det farlig?
Hei Det kommer nok litt an på hva du mener med "farlig". Ingen dør av å ta LSD, for å si det sånn. Men enkelte risikerer en ganske psykisk ubeha...
Urin- og blodprøver på alkohol, LSD og GHB. 
Hei CDT er ment å fange opp høyt forbruk av alkohol over tid, og er ikke egnet til å fange opp enkeltinntak. For dette brukes andre analyser, blan...
Farlig å ta LSD og røyke hasj?
Hei LSD og cannabis (hasj) er to veldig ulike stoffer, derfor skal vi si litt om dem hver for seg. Men felles for begge stoffene er at de kanskje ikk...
Bruk av LSD straff, politiattest, lærling, våpenkort
Hei Jeg må først berømme deg for din omtanke for vennen din som rømte. Det at du kontaktet hjelp var uselvisk og viktig.  Du lurer på om du vi...
Hvor kan jeg få tak i LSD? Og er det noen fysiske bivirkninger av LSD bruk?
Hei! Ung.no er ikke en tjeneste hvor du kan finne leverandører av stoff. LSD er farlig, likt med andre narkotiske stoffer. Du kan lese mer om bivi...
Hva er LSD?
Hei LSD er et halvsyntetisk hallusinogent stoff, det vil si det er fremstilt syntetisk med utgangspunkt i den naturlige ingrediensen ergotamin som fi...
Er det farlig å ruse seg på muskatnøtt?
Hei Mange opplever rus fra muskatnøtt som meget ubehagelig og det kan også fremkalle "bad trips" (ubehagelige hallusinasjoner). Påvirkning av hjer...
Jeg lurer på om en psykolog har lov til å varsle politi/foreldre.
Hei gutt 17 år Du er helserettlig myndig, det vil si over 16 år, så du kan selv velge hvem som skal få opplysninger om den helsehjelpen du mottar...
Farlig å bruke fleinsopp og MDMA?
Hei All bruk av rusmidler vil alltid innebære en viss risiko. Så det korte svaret er ja, det kan være farlig. Det er selvsagt ikke slik at alle so...
Hva er best av ketamin, 2cb, sopp, LSD og MDMA?
Hei Hva som er "best" handler om smak og behag, og hva du ønsker å oppnå med rusen. Noen av disse stoffene kan beskrives som forholdsvis intense, ...
Hvor mange arter psilocybinsopp finnes det?
Hei Det finnes mange ulike arter i Psilocybe-slekten, dvs. sopper som inneholder psilocybin. Denne listen fra Wikipedia gir en god oversikt. Den en...
Kan fleinsopp påvises med blodprøve, spyttprøve eller urinprøve?
Hei Så vidt vi er kjent med, er det ikke mulig å teste for bruk av fleinsopp med blod- eller spyttprøver. Derimot kan det påvises med urinprøver...
Hvor mange psykoaktive sopper finnes det i verden?
Hei Det finnes mange psykoaktive sopper i verden, samt en rekke øvrige naturlige hallusinogener (planter, nøtter, kaktuser, røtter osv.). For å s...
Se alle