Hopp til hovedinnholdet

Sniffing

Lighter (colourbox.com)
FARLIG: Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser. Konsekvensene av å sniffe dette kan være store, i verste fall dødelige.

Sniffing er dyp innånding av flyktige stoffer for å rusens skyld. Løsemidler og drivgasser/lightergass er eksempler på stoffer som blir sniffet. Slike produkter, vil i stor grad kunne gi samme type forgiftning. Hjertestans er den vanligste årsaken til plutselig død ved sniffing.

Offentlig og kvalitetssikret
Lighter (colourbox.com)
FARLIG: Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser. Konsekvensene av å sniffe dette kan være store, i verste fall dødelige.

Situasjoner hvor forgiftning kan oppstå

Stoffer som benyttes til sniffing kan være løsemiddelbaserte produkter som f.eks. lim, drivgasser fra f.eks. formfett, eller lightergasser.

Løsemidler

Løsemidler finnes i mange forskjellige produkter, eksempelvis noen typer maling, lakk og lim. Løsemidlene er giftige og kan gi ulike symptomer avhengig av hvilken type som sniffes, hvor mye løsemiddel det er og hvor lenge man sniffer. Løsemidlene virker også irriterende på øyner, slimhinner og luftveier.

 

Drivgasser

Lightergass/drivgass består av butan, propan og/eller isobutan. Man får en rus fordi gassen fortrenger oksygen fra luften man puster inn («kvelningsrus»). For lite oksygen til kroppen vil kunne gi ulike symptomer, avhengig av hvilke organer som påvirkes. Rusen forsvinner kort tid etter avsluttet eksponering. Når man holder på å ruse seg på denne måten øker faren for plutselig hjertestans.

Alvorlige konsekvenser

Felles for sniffing med løsemidler og drivgasser er at symptomene kommer raskt og en kan plutselig få hjertestans. Det er derfor viktig å forholde seg rolig rundt personer i snifferus og ikke lage stressende situasjoner.

  • Trøtthet, sløvhet og hodepine.

  • Rennende nese og svie i øynene

  • Kvalme, oppkast

  • Høy puls, vondt i brystet, hjertestans

  • Hoste, rask pust, pustevansker og kvelning

 

Ved nedsatt oksygentilførsel til viktige organer som hjerne og hjerte kan mer alvorlige symptomer oppstå.

 

Førstehjelp/behandling

  • Hindre videre eksponering
  • Sørge for frisk luft, ro og hvile
  • Opptre rolig overfor en person i snifferus. Stress, sterke impulser og fysiske anstrengelser kan øke risikoen for plutselig hjertestans.
  • Ta kontakt med lege dersom symptomene ikke opphører.
  • Ved livstruende symptomer ring 113

Skrevet av:
Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet og redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
10.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det farlig å sniffe lim?
Hei Ja, det er farlig å sniffe. Sniffing av lim, maling, lakk, bensin, eller andre løsemidler kan gi en rusopplevelse som kan minne om alkoholrus. ...
Er det straffbart å bruke lystgass som rusmiddel?
Hei Å kjøpe drivgass er ikke straffbart, og det er ikke et straffbart rusmiddel.   Jeg vil likevel sterkt fraråde deg til å ruse deg med det...
Er det farlig å sniffe sukker?
Hei Vi kjenner ikke til at det skal være direkte farlig å sniffe sukker, men vi vil tro at du kan få ganske irriterte slimhinner i nesen av det. ...
Jeg sniffet neglelakkfjerner, er det farlig?
Hei Neglelakkfjerner inneholder løsemiddelet aceton og kan gi alvorlige helseskader ved sniffing.Kronisk misbruk av sniffestoffer kan medføre alvor...
Sniffing av neglelakk.
Hei Det er finnes flere grunner til å være forsiktig med å sniffe neglelakk og andre ting som inneholde løsemidler. Det kan gi en rus, og man kan...
Er det farlig å sniffe vaskemiddel, og hva er konsekvensene?
Hei Vaskemiddel er ikke ment for å konsumeres av mennesker, og sniffing/innånding av dette kan utvilsomt medføre betydelige skader på indre organ...
Er det farlig å sniffe Doc halspastiller?
Hei Knuser og sniffer du Doc halspastiller kan du riskere å få  irriterte slimhinner i nesen. Det kan være svært ubehagelig, selv om det kanskje...
Jeg er bekymret for noen venner som sniffer crystal meth
Hei Vi forstår godt at du blir bekymret for vennen din. Vi vet ikke om du har prøvd å snakke med ham direkte om din bekymring. Det skal ikke være...
Utvidet blodprøve og butan
Butan og propan er ikke vanligvis med på en standard prøve. Nå er det ikke helt klart hva du mener med "utvidet blodprøve", men det aller meste ka...
Sniffet Air duster og lurer på om det er farlig
Hei Det er mange unge som tester en form for rusmidler i ungdomstiden, og det er normalt å være nysgjerrig. Det som kan være smart er å undersøk...
Er narkotika farlig for kroppen?Hvis jeg sniffer litt, er det farlig? Er det straffbart?
Hei Narkotika er farlig på mange måter fordi det påvirker mennesker både fysisk og psykisk. Det betyr at selve kroppen og indre organer kan ta sk...
Jeg lurte på om det å sniffe treverk telles som å ta heroin?
Hei Nei, det stemmer ikke. Det er bare tull. Mange tresorter lukter veldig godt. Særlig tyrirot, som kommer fra furu, lukter nydelig. Trær lukter ...
Sniffing av lim som rusmiddel
Hei Lim kan funke som rusmiddel, og ja - det er farlig å sniffe. Sniffing av løsemidler kan gi en rusopplevelse som minner om alkoholrus. Rusen var...
Hei er en jente på 16 ar og sniffer bensin, er det farlig?
Hei Ja, det er farlig. Sniffing av bensin kan føre til en lang rekk skader i løpet av temmelig kort tid. Les om disse skadene på dette spørsmål...
Kan man bli nektet å kjøpe lim/maling pga mistanke om sniffing av disse?
Hei Det er ikke noen aldersgrense for kjøp av hverken lim eller maling, og en butikk kan derfor ikke med utgangspunkt i en mistanke om sniffing, nek...
Er det noe jeg kan sniffe uten å skade meg?
Hei Alle sniffestoffer som gir rus kan være farlige. Det kan føre til hjertebank, hodepine, oksygenmangel og andre ubehagelige ting. I verste fall ...
Jeg bare lurer på om det er farlig å sniffe lim og hvorfor det er farlig?
Hei Det er ikke farlig å lukte på lim, men å sniffe lim, dvs. å inhalere store mengder avgasser for å oppnå rus, kan helt klart være både van...
Sniffet lystgass bør jeg kontakte legen?
Hei Lystgassen i seg selv regnes ikke som like farlig som andre sniffestoffer. Det  som kan oppstå ved bruk, er at gassen fortrenger oksygen som du...
Se alle