Hopp til hovedinnholdet

GHB

Flaske med GHB

GHB (gammahydroksybutyrat) kan være svært farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død. Bruken av GHB er liten i Norge, men stoffet er registrert ved de fleste politidistriktene.

Offentlig og kvalitetssikret
Flaske med GHB

Historie

Gammahydroksybutyrat (GHB) finnes naturlig i kroppen i små mengder og er et signalstoff i hjernen. Betydningen av dette er noe usikker, men det er antatt å spille en rolle når det gjelder regulering av søvn.

Stoffet er lett å fremstille og ble første gang fremstilt i 1960.

GHB har vært benyttet som narkosemiddel, men ble på grunn av mangel på smertestillende effekt og uforutsigbare effekter er det erstattet av mer egnede medikamenter. Det kan brukes ved søvnsykdommen narkolepsi, som søvnfremkallende medikament og mot alkoholabstinens.

Utbredelse

GHB skal ha blitt gitt til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og betegnes derfor ”date rape drug”. GHB brukes i kroppsbyggermiljøer for å øke muskelmassen. Stoffet har i en rekke sammenhenger blitt omtalt som ”flytende ecstasy”, men ecstasy og GHB er forskjellige både når det gjelder kjemisk sammensetning og virkning.

I følge en undersøkelse fra 2008 (SIRUS) har vist at under 1 prosent av norsk ungdom mellom 15-20 år har prøvd GHB. Antall GHB-beslag har vært få, men økte betydelig i 2007 (KRIPOS). GHB har imidlertid blitt registrert i de fleste av landets politidistrikter, noe som tyder på at det brukes over store deler av landet.

 

Bruksmåter

GHB kan forekomme som en fargeløs, luktfri væske med salt smak, men finnes også som pulver og i kapsler. GHB doseres vanligvis i bruskorker og drikkes, men kan også settes intravenøst. Løsninger som selges under betegnelsen GHB kan i tillegg inneholde GBL og 1,4-butandiol.

Virkninger

GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkohol. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg oppstemt. Rusen inntrer gjerne i løpet av 15-30 minutter.

Inntak av GHB kan også føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kritikkløshet og trøtthet. I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet.

Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB inntak, er at de etter kort tid plutselig våkner opp. Dette kan forklares med at GHB skilles raskt ut fra kroppen.

GHB kan være svært farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene.

Dødsfall er rapportert ved bruk av GHB, og skyldes ofte pustestans. Risikoen for bevisstløshet og død øker ved samtidig bruk av andre dempende stoffer. Ved gjentatt bruk av GHB må dosen gjerne økes for å oppnå samme ruseffekt. Dette skyldes at det utvikles toleranse for noen av GHBs virkninger.

GHB tas raskt opp i kroppen og skilles ut i løpet av få timer.

 

GHB og bilkjøring

Fra 1. februar 2012 gjelder en fast grense for hvor mye GHB du kan ha i blodet når du kjører bil. Hvor lenge GHB kan påvises i blodet etter inntak vil variere fra person til person, og avhenge av dosen. GHB kan vanligvis påvises i blodet i noen timer etter inntak av en vanlig rusdose, men avhengig av dosen kan påvisningstiden være lenger.

Fakta og faste grenser for andre rusmidler enn alkohol

Behandling og avvenning

Det finnes ingen spesifikk behandling for GHB-overdose, men det er viktig å yte førstehjelp og sikre frie luftveier. Sykehusinnleggelse kan være nødvendig.

Brå avslutning etter hyppig inntak med høy dosering over lengre tid kan føre til abstinenssymptomer. Søvnløshet, skjelving, angst, hjertebank er rapportert i enkelte tilfeller.

Analyse

Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Folkehelseinstituttet, utfører analyse av GHB i blod, urin og andre kroppsvæsker. GHB kan vanligvis påvises få timer etter avsluttet inntak i blod, og inntil ca 12 timer i urinen.

Skrevet av:
Folkehelseinstituttet
Kilder:
Folkehelseinstituttet
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er GHB?
Hei Fra våre sider "fakta om GHB":"GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff, og har en rusvirkning som kan minne om sterk alkoholrus. GHB fin...
Urin- og blodprøver på alkohol, LSD og GHB. 
Hei CDT er ment å fange opp høyt forbruk av alkohol over tid, og er ikke egnet til å fange opp enkeltinntak. For dette brukes andre analyser, blan...
Hvordan virker ecstasy og GHB på kroppen?
Hei Du finner informasjon om Ecstasy/MDMA og GHB, samt virkninger og bivirkninger av disse, på våre faktasider om Ecstasy/MDMA og våre faktasider ...
Hva er vanedannende ved Ecstasy, GHB og LSD?
Hei For å besvare spørsmålet ditt må vi først si noe om vanedanning generelt: Vi begynner med å se litt på hva som skjer i kroppen når man r...
Under lanet som varte i 4 dagerog 3 netter sov jeg ingen ting
Hei GHB er et stoff som er veldig raskt ute av kroppen igjen. Hvis du føler deg bra nå, er det ingen fare for ettervirkninger. Men - og dette håpe...
hvordan lager man GHB? hva er oppskriften?
Hei Vi har ikke oppskriften på dette, og hadde vi hatt det hadde vi selvsagt ikke tipset om hvordan man fremstiller slike farlige rusmidler her på ...
Hva er GHB, og hvordan virker det?
Hei Gammahydroksybutyrat (GHB) finnes naturlig i kroppen i små mengder, og er et signalstoff i hjernen. Betydningen av dette stoffet er noe usikker,...
Hva er det som skjer fysisk med kroppen hvis du tar f.eks GHB
Hei HVORDAN VIRKER GHB? GHB taes raskt opp i blodet. Via mage, tarmene og lever transporteres GHB til hjertet. Hjertet pumper blod med GHB til lung...
Er det GHB i noen rusmidler?
Hei GHB er et rusmiddel i seg selv. Andre rusmidler har andre virkestoffer enn GHB. Men GHB er en væske, og det vil derfor være mulig å blande GHB...
Mister jeg førerretten hvis jeg legger meg inn?
Hei På spørsmålet ditt om du mister føreretten til bil hvis du legger deg inn, er svaret at høyst sannsynlig vil du det. Men, lovverket er ikke k...