Hopp til hovedinnholdet

Kokain

kokain (colourbox.com)
FARLIG: Røyking, injisering og sniffing av sterke kokainforbindelser gir hurtig innsettende og kraftig rus, med stor fare for avhengighetsutvikling.

Kokain er et sentralstimulerende stoff. Kokainprodukter utvinnes av bladene på buskplanten Erythroxylon cocae, som dyrkes i de østlige områdene av Andesfjellene, særlig i Bolivia og Peru. Store deler av den illegale kokainframstillingen skjer i Colombia.

Offentlig og kvalitetssikret
kokain (colourbox.com)
FARLIG: Røyking, injisering og sniffing av sterke kokainforbindelser gir hurtig innsettende og kraftig rus, med stor fare for avhengighetsutvikling.

Avhengighet utvikles raskt, og brukerne undervurderer nesten alltid risikoen.

Kokain er et kraftig sentralstimulerende stoff i likhet med for eksempel amfetamin. Kokabladenes virkninger har vært kjent i årtusener. Røyking, injisering og sniffing av sterke kokainforbindelser gir hurtig innsettende og kraftig rus, med stor fare for avhengighetsutvikling.

 

Historie

Inkaene i Peru tygde bladene av kokaplanten i religiøse seremonier. I 1850-årene ble kokain isolert fra bladene og det ble tilsatt i vin og andre drikker, deriblant Coca Cola. Bruken økte, og i 1914 ble kokain klassifisert som narkotikum i USA.

I dag brukes kokain i sjeldne tilfeller som bedøvelsesmiddel ved øre-nese-halsoperasjoner, men har ellers ingen medisinske bruksområder. Sniffing av kokain begynte rundt 1900. I Europa og USA har bruken senere gått i bølger, men kokainbruk var forholdsvis lite utbredt fram til 1960-årene.

I dag dyrkes kokain (buskplanten Erythroxylon cocae) særlig øst i Andesfjellene, først og fremst i Bolivia og Peru. Kokain kan fremstilles syntetisk etter utvinning av virkestoffet fra kokablader. Store deler av kokainframstillingen skjer i Colombia. Mer enn 80 prosent av kokainhandelen i verden er i dag kontrollert av mafiaen i latinamerikanske land.

Siden 1980-årene har bruk av kokain som rusmiddel økt kraftig i USA. Mens kokain tidligere var mest utbredt i øvre samfunnslag, har bruken nå spredt seg også til lavere sosiale lag. Beslagene av kokain i Norge har vært stigende de siste årene, men amfetamin utgjør fremdeles en betydelig større andel av politiets beslag enn kokain. I 2007 utgjorde kokainbeslagene 3,7 prosent av det totale beslaget av narkotiske stoffer.

 

Bruksmåter

I Sør-Amerika er tygging av kokablader den vanligste inntaksmåten. Kokablader inneholder om lag 1 prosent kokain og gir en mild oppkvikkende effekt. I vestlige land er det sniffing og røyking som dominerer. Kokain kan også settes intravenøst eller tas som tabletter. På gaten selges kokain i to former, som kokainklorid og som rene kokainkrystaller.

Kokainklorid er oftest sterkt blandet ut, og pulveret er ofte klumpete.

Kokainklorid omtales som coke, snow, flake eller blow.

Kokainkrystaller, oftest omtalt crack, er rent kokain og er den kokainvarianten som gir størst fare for avhengighetsutvikling. Crack varmes opp i vannpipe eller i sigaretter. Her kan det eventuelt blandes med tobakk. Via lungene når kokainet fra crack raskt fram til blodet og hjernen, noe som gjør at crack gir sterk rusvirkning, og særdeles stor fare for utvikling av avhengighet.

 

Virkning

Virkningen av kokain avhenger av inntaksmåte, mengde og brukerens tidligere erfaringer med stoffet. Kokainrusen er intens, men kortvarig, vanligvis 15-60 min. Røyking av crack gir en enda hurtigere innsettende rus som kan være sterkere enn ved sniffing, men som avtar allerede etter ca 10 min. Ofte inntas flere doser i løpet av kort tid.

Små doser føles behagelig, gir en følelse av å være ovenpå og ha økt energi. Sult- og søvnbehov undertrykkes. Pupillene utvider seg. Hvis man øker dosene, får brukeren forsterket disse positive ruseffektene.

 

Negative effekter

Atferden kan bli bisarr og voldelig. De kroppslige virkningene kan være livstruende med høy puls, høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneblødning. Kramper og økt kroppstemperatur kan også oppstå.

De psykiske virkningene kommer først og fremst ved høyere doser; under rusen kan man få angstanfall og bli irritabel. I sjeldne tilfeller kan man få hallusinasjoner og vrangforestillinger. Først og fremst kan dette skje hvis man tar mange enkeltdoser over lengre tid.

Ved gjentatt bruk kan man også oppleve psykiske bivirkninger i kjølvannet av rusen: Søvnløshet, angst, hyperaktivitet og irritabilitet. brukere kan bli voldelige, og man kan få kraftige anfall med panikkangst eller paranoide psykoser (vrangforestillinger om at man er forfulgt).

Tegn på regelmessig bruk er skjelvinger, rennende nese og eksem ved neseborene. Det kan oppstå hull i neseskilleveggen. Menn som bruker kokain regelmessig, kan utvikle impotens.

 

Svært avhengighetsskapende

Kokain er et sterkt avhengighetsskapende stoff. Det er mindre toleranseutvikling for kokain enn for eksempel for opioider (morfin, heroin m.fl.), det vil si at dosen ikke må økes i så stor grad for å oppnå samme virkning. Derimot kan noen utvikle økt følsomhet. De tåler stadig mindre før de får virkninger som for eksempel angstanfall. Kramper kan da forekomme selv ved små doser.

Faren for avhengighet er størst hvis man røyker crack, og hvis man setter kokain intravenøst. Avhengighet utvikles raskt, og brukerne undervurderer nesten alltid risikoen. Alkohol, opioider eller beroligende medikamenter brukes ofte for å dempe de ubehagelige virkningene av kokain. Dermed er det stor fare for å utvikle blandingsmisbruk og avhengighet av flere rusmidler.

 

Behandling og avvenning

Ved kramper og andre alvorlige symptomer er sykehusinnleggelse nødvendig. Det eksisterer ingen spesifikk motgift mot kokain, slik det gjør mot for eksempel heroin.

Det finnes ikke egne legemidler som er godkjent spesielt for behandling av kokainavhengighet. Ulike midler og terapi kan lindre symptomer og hjelpe brukeren gjennom avvenning.

 

Analyser ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet påviser kokain i blod og urin. I blod kan kokain påvises i noen timer etter inntak, i urin i flere dager.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mye koster kokain i gate pris, i større beløp?
Hei Vi antar at du med større beløp mener innkjøp av større kvanta. Gateprisen på kokain varierer en del, og bestemmes hovedsakelig ut ifra hvor...
Hvor mye kokain skal man sniffe for å ta overdose?
Hei Kokain er en av de mest avhengighetsdannede stoffene vi kjenner til. Og utviklingen av avhengighet oppstår etter kort tid, og fordi virkningen av...
Hvor stort kvantum av kokain må en bli tatt med for å få fengselsstraff?
Hei På denne siden under punkt 4 står det: "For at et forhold skal betraktes som bruk og besittelse som faller inn under legemiddelloven, må men...
Hvilke narkotisk stoff brukes mest i Norge, og hvilke virkninger har disse?
Hei Det er hasj som er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og andre populære rusmidler er f.eks.amfetamin og kokain. Vi deler hovedvirkninge...
Er det ulovlig å ha/kjøpe koka-blader?
Hei Ja, det er ulovlig. Bruk/besittelse/anskaffelse av kokablader er ulovlig ettersom disse inneholder kokain (selv om det vanligvis kun dreier seg o...
Hvordan utvinnes kokain fra bladene til cokaplanten?
Hei Kokain finnes naturlig i buskplanten Erythroxylon coca (kokaplanten). Det finnes over 200 arter av denne planten, men det er kun få av disse a...
Ble tatt med kokain - hva skjer nå?
Hei Jeg forstår deg slik at dørvakten som fant kokain på deg tok dette fra deg før politiet kom, og at det er det du mener med at du ikke hadde k...
Hvordan kan jeg finne ut at det er kokain?
Hei Kokain har ikke noen utpreget lukt som ferdig produkt. Det er ikke alltid lett å se hvilket stoff det er snakk om med det blotte øye, men du ka...
Lurer på hvordan det er å ta kokain for første gang?
Hei Vi antar at du spør om er hvordan kokain virker. Virkning av alle typer rusmidler kan oppleves er forskjellig, og vil variere fra person til pe...
Kor skadelig er eigentleg narkotika?
Hei Det finnes mange ulike stoffer som klassifiseres som narkotika. Disse har veldig ulike virkninger og det varierer også hvor skadelige de er. Hvo...
Hvor mange dør av kokain overdose hvert år?
Hei Det finnes ikke noen statistikk som er spesifikk for kokainoverdose. Men det er sikkert ikke så mange i Norge som får overdose av det. En overd...
Hvordan få slutt på avhengighet av kokain
Hei Hvis du har problemer med rusmidler og ønsker å slutte, kan du forsøke å kutte ut selv. Det krever motivasjon og sterk vilje. Vil du det virk...
Ingen effekt av kokain
Hei Rusopplevelser er individuelle og påvirkes av flere faktorer. Hvordan du opplever det kommer for eksempel an på hvilke forventninger du har, da...
 Hjertebank og stikking i brystet etter kokainbruk
Hei Det er ikke uvanlig at man kan oppleve å få litt hjertebank eller stikking i brystet etter bruk av kokain. For noen er det en direkte konsekven...
Skadelig å ta kokain og mdma samme kveld?
Hei Du spør om det kan være skadelig å ta kokain og MDMA samme kveld. Svaret er ja, det kan det.  Begge stoffene kan være skadelige, både hver...
Jeg og en vennegjeng skal til amsterdam snart. Og da lurte jeg på om hvor i amster man kan få tak i weed og kokain som ikke er farlig?
Hei Når det gjelder cannabis, kan dette kjøpes på lovlig vis ved en rekke utsalgssteder i Amsterdam. Detaljer om dette regelverket er omtalt i den...
Prøvde kokain og nå har jeg brystsmerter
Hei Smertene du beskriver kan komme av flere ting, så det er umulig for oss å gi deg noe fasittsvar. Det vi kan si er at det ikke er helt uvanlig...
Å prøve kokain én gang.
Hei Vi finner ikke noe under koden "0ed48", og derfor er det vanskelig å vite hvilket svar du refererer til. Engangsbruk av kokain medfører sjelde...
MDMA og kokain; burde vi ta det samtidig eller hver for seg?
Hei Slik vi forstår det lurer du på om dere burde ta begge rusmidlene samtidig. Vi informerer om rusmidler og svarer på spørsmål. Men vi gir ikk...
Hvor mye bot får man hvis man tester positivt på kokain?
Hei Det kommer an på omstendighetene i saken. Hvis du har blitt tatt for bruk av kokain eller annen narkotika en eller flere ganger før er dette no...
Se alle